پدر، مدیر و مسئول

تربیت کودک مهم ترین حق او در قلمرو زندگی می باشد. پدر در رابطه با تربیت کودک مسئولیت مستقیم دارد. باید فرزند را به گونه ای پرورش دهد که آراسته به اخلاق و رفتار اسلامی شود در آینده برای جامعه مفید واقع گردد.

خانواده محیطی است که کودک به ناچار باید در آن زندگی کند. ضوابطی که در خانه حکم فرماست، بر کودک تحمیل شده و او باید آن ها را بپذیرد. تربیت کودک مهم ترین حق او در قلمرو زندگی می باشد. پدر در رابطه با تربیت کودک مسئولیت مستقیم دارد. باید فرزند را به گونه ای پرورش دهد که آراسته به اخلاق و رفتار اسلامی شود در آینده برای جامعه مفید واقع گردد. یک پدر نمونه و شایسته دارای وظایف اساسی زیادی است که در اینجا به سه وظیفه مهم اشاره می کنیم:

 

۱) مدیریت صحیح زندگی و تعیین خط مشی و نظام آن.

۲) تأمین نیازهای اعضای خانواده.

۳) مسئولیت تربیت فرزندان.

 

  • اساس و دامنه حقوق کودک

روشن شد که پدر در رابطه با کودک مسئول است. مسئول سلامت جسم، روان، ذهن و غیره پس لازم است او را نیکو پرورش دهد، نیکو ادب کند و برای فرزندان هیچ خدمت و سرمایه و هیچ بخشی بهتر از ادب و تربیت صحیح اسلامی نیست. چنان که برای پدر و مادر نیز هیچ وظیفه ای مهم تر از این نیست در دامنه حقوق مهم و اساسی فرزندان می توان موارد زیر را نام برد:

۱) حق آموزش

۲) حق پرورش

۳) و سایر حقوق

 

پرورش در لغت یعنی تربیت ، تولد، رشد کردن و بوجود آمدن می باشد. ئو در اصطلاح پرورشی علمی است که موجب شناخت استعدادهای پنهان دانش آموزان در همه ابعاد زندگی می گردد. پرورشی علاوه بر بعد دین و معنویت به سایر ابعاد زندگی مانند ابعاد فرهنگی هنری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… توجه می کند. و موجب سازندگی فرد در محیط خود و اجتماع می شود. دامنه پرورش نیز بسیار وسیع است و شامل همه ابعاد وجودی انسان می گردد.

۱) پرورش بدن

۲) پرورش ذهن

۳) پرورش روان و …

 

در جنبه بدن، والدین وظیفه دارند در جهت رشد و پرورش بدن فرزندان خود و نیز شادابی و سلامت آنان و محافظت از بیماری ها و غیره بکوشند و از هیچ تلاشی در این جهت فروگذار نکنند. در جنبه ذهن، والدین وظیفه پرورش ذهن، تخیل، هوش فرزندان را به عهده دارند. مسئله پرورش ذهن و شکوفا ساختن استعدادها اگر از رشد و سلامت جسم مهم تر نباشد مسلم کمتر نیست والدین با شیوه های درست باید بکوشند همه امکانات خود را در جهت بالندگی هوش و استعداد فرزندان خود به کار گیرند. همچنین والدین وظیفه دارند به پرورش روح و روان کودکتان توجه کنند مسائل مربوط به اندیشه های عالی و ملکات و فضایل اخلاقی و ارزش های متعالی اسلام مثل ایثار، عدالت و غیره را به کودک یاد دهند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما