ندای مکبر

اگر نقش مکبری با بسترسازی منطقی در هر مسجد سامان بیابد، نقش مهمی را در جذب و تقویت حضور کودکان و نوجوانان در مسجد ایفا خواهد کرد. جایگاه مکبّری، کودکان را از آنچه با فرهنگ مسجدی منافات دارد دور می سازد و تاثیر به سزایی در گفتار و اعمال آن ها خواهد داشت.

انسانی که متولد می شود تا زمانی که از دنیا می رود، در میان همه نیازها یک نیاز بسیار مهم و تاثیر گذار در حوزه شخصیتی دارد، و آن هم اصل توجه است. اگر این اصل روانشناسی که خداوند در انسان به ودیعه نهاده است با قالب های تعیین شده از جانب شرع و عرف تکمیل نشود، یقینا دیگران جایگزینی برای آن ارائه خواهند کرد. یکی از راه های رشد ارزش های دینی در کودکان و نوجوانان تقویت جایگاه مکبری است، پس باید، کودکان و نوجوانان در این جایگاه با تمام وجود حس می کنند که رکوع و سجود نمازگزاران با ندای آن ها تحقق پیدا می کند و در نتیجه به خودشان می بالند و این امر موجب می شود کودکان از انحرافات دور شوند. 

 

  • چند نکته:

قبل از تکبیر باید از صحت کار دستگاه صوتی مطمئن شود. در ابتدای نماز باید تذکرات لازم که مربوط به نماز می باشد داده شود.تذکراتی از قبیل: خاموش کردن موبایل، نظم صفوف، تذکر انجام ندادن ارکان قبل از امام جماعت و نماز شکسته مسافر که در نماز ظهر و عصر و عشاء در مکان های مذهبی بزرگ بسیار اهمیت دارد.

 

نمازگزاران با اعلام مکبر نماز را انجام می دهند. باید هر تکبیر و اعلامی را بعد از حرکت امام بگوید به نحوی که نمازگزاران جلوتر ازامام رکنی را انجام ندهند که منجر به فرادی شدن نمازشان شود. مثلا: اگر امام پیر است و حرکاتش آهسته تکبیرها را تنظیم کرده و با سرعت امام هماهنگ شود و یا امام ارکان را سریع گفته او هم سریع بگوید و با حرکات امام جماعت تکبیرهایش را هماهنگ کند.

 

مکبر باید همواره مواظب امام جماعت و رکعات باشد. مثلا اگر امام حمد و سوره را در نماز صبح آرام خواند به او تذکر دهد (بهتر است تذکرات را به گونه ای داده که دیگران متوجه نشوند مثلا در این مورد بگوید لاتخف، نترس) و یا امام به جای تشهد اقدام به بلند شدن کند و یا در مکانی که تشهد نیست اقدام  به خواندن تشهد کند و یا در مورد تعداد رکعات به او تذکر دهد.

 

مکبر باید آهنگی روان، آرام و در عین حال زیبا داشته باشد. آهنگ او شلوغ نباشد یعنی تحریرهای زیاد و بیجا نزند و در عین حال نباید بسیار ساده و خشک مکبری کند. به این دو نکته توجه کنید. در جمعی که همه خانم هستند رو به جمعیت و یا پشت به آن ها نایستد بلکه به گونه ای بایستد که جمعیت نیم رخ او را ببینند. از آن ها نخواهد جملاتی مثل تکبیر و یا صلوات و یا تعقیبات را بلند بخوانند و یا در جمع مردان برعکس موارد بالا عمل کند.

 

او نباید در صورت کم یا زیاد بودن جمعیت ضعیف و بی حال  و یا با جو و شور بیش از حد تکبیر بگوید. همواره خط اعتدال را داشته باشد. مکبر باید در گفتن تذکرات و اعلامیه ها دست و پای خود را گم نکند اگر اشتباه کرد و یا متنی که به او دادند از جمله بندی درستی برخوردار نبود حرف و یا اعلامیه را خودش جمع کند. و موضوع را خراب نکند. مکبر نباید در جایی که امام اشتباه کرد به تزلزل بیافتد و او هم اشتباه کند حتی اگر تعداد رکعات را فراموش کرد یک نگاه به نمازگزاران کرده و از روی عکس العمل آن ها مکان درست نماز را به سرعت تشخیص دهد. مسائل دیگر در اختیار مکبر بوده که او می تواند با سلیقه خود آن ها را انجام دهد.

 

قطعاً شخص مکبّر به دلیل آن که در برپایی نماز جماعت شرکت دارد، در ثواب نماز تک تک نمازگزاران سهیم خواهد بود. البته معیار خاصی برای سنجش میزان ثواب آن و مقایسه با ثواب نماز جماعت در اختیار نیست، اما تحقیقاً با در نظر گرفتن نیت فرد مکبّر که نوعی ایثار هم در آن وجود دارد، ثواب آن در مقایسه اگر بیشتر نباشد کمتر هم نخواهد بود.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما