گزاره های تصویری

گزاره های تصویری یعنی، نقش ها و تصاویری که فرزند از رفتار ما، از گفتار ما و از نوع روابط ما با دیگران در ذهنش نقش می بندد. مثلا نوع رابطه پدر و مادر، نوع گفتگوی آن ها با هم، نوع رابطه آن ها با نامحرم، با تلویزیون، با فامیل و همسایه، گزاره های تصویری […]

گزاره های تصویری یعنی، نقش ها و تصاویری که فرزند از رفتار ما، از گفتار ما و از نوع روابط ما با دیگران در ذهنش نقش می بندد. مثلا نوع رابطه پدر و مادر، نوع گفتگوی آن ها با هم، نوع رابطه آن ها با نامحرم، با تلویزیون، با فامیل و همسایه، گزاره های تصویری هستند. همین طور نوع تصاویری که در دید کودک هستند جزء گزاره های تصویری هستند. مثل تصاویر تلویزیون، اینترنت و ماهواره، کتاب ها و مجلات.

 

بیشترین اثر در تربیت برای گزاره های تصویری است در حالی که در اغلب خانواده ها کمترین توجه به این گزاره هاست. و برعکس در جامعه ما بیشترین سرمایه گذاری روی گزاره های دستوری است در حالی که کمترین اثر را دارد. فرق گزاره های تصویری با رفتاری در این است که در گزاره های تصویری کودک بیننده رفتارها ست اما در گزاره های رفتاری، طرف برخورد خود کودک است. باید روی حرف هامان، رابطه هامان، نوع برخوردهامان حسّاس باشیم. پدر و مادری که روی تربیت بچه شان حساس می شوند حتما باید روی تربیت خودشان حساس شوند. این یک توفیق اجباری است.

 

امام علی (ع):  «پدر پیشوای خانواده است. مادر پیشوای تعلیم خانواده است.» حضرت صراحتاً می فرمایند باید روی گزاره های رفتاری و تصویری حساس بود.

 

مربی در ارتباط با محیط اطراف خویش رفتارهایی انجام می دهد که مخاطب، تماشاچی آن بوده و عکس برداری می کند. به این رفتارها گزاره های تصویری می گوییم. در این گزاره ها مربی به صورت مستقیم با مخاطب در ارتباط نبوده و مخاطب تنها بیننده ی رفتار او است. گزاره های تصویری از اولین گزاره های تأثیرگذار است. از زمانی که نوزاد شروع به نگاه کردن به اطراف خود می کند تاثیر این گزاره ها آغاز می شود. بچه ها حتی در همان ماه های اول تولدشان تصویر برداران ماهری هستند. از جمله گزاره های تصویری، رفتار پدر و مادر با یکدیگر، با نامحرم، با همسایه و … است. این گزاره ها در تربیت دینی از اهمیت ویژه ای برخوردار است…

 

لازم نیست عمر بچه ها به سال برسد تا تفاوت عصبانیت را با خوش اخلاقی بفهمند. آن ها قبل از یک سالگی تفاوت خشم و لبخند را حس می کنند. وقتی پدر و مادر با هم دعوا می کنند برای بچه ها متفاوت از وقتی است که با هم می گویند و می خنند. توجه به این ویژگی موجب می شود که ما از همان نوزادی به رفتارهای خود دقت کنیم. تفاوت گزاره های تصویری منفی و مثبت چیست؟

 

گزاره های تصویری منفی برای تاثیرگذاری نیازمند به تکرار و تداوم نیست. وقتی فرزند چند بارِ محدود، فریاد کشیدن پدر بر سر مادر را ببیند، زشتی فریاد کشیدن بر سر مادر در نزد او از بین می رود. گزاره های تصویری مثبت معمولا برای تاثیرگذاری نیازمند به تکرار است. به عنوان مثال تشکردن و کمک کردن و …. باید اخلاق ثابت و دائمی پدر و مادر باشد تا فرزند پیام های مثبت این گزاره ها را درک کرده و ارزشی بودن این رفتارها را بفهمد.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما