هنر خوشنویسی

خوشنویسی به معنی زیبا نویسی و یا نوشتن همراه با زیبایی است. این کار به دست هنرمندی که با عنوان «خوشنویس» شناخته می شود صورت می گیرد. خوشنویس علاوه بر اینکه کلمات، جملات و… را به زیبایی می نویسد و چشم را نوازش می دهد؛ اثری هنری خلق می کند که ارزش زیبایی شناسی دارد. […]

خوشنویسی به معنی زیبا نویسی و یا نوشتن همراه با زیبایی است. این کار به دست هنرمندی که با عنوان «خوشنویس» شناخته می شود صورت می گیرد. خوشنویس علاوه بر اینکه کلمات، جملات و… را به زیبایی می نویسد و چشم را نوازش می دهد؛ اثری هنری خلق می کند که ارزش زیبایی شناسی دارد. خوشنویسی در مشرق و در کشورهای اسلامی و به خصوص در ایران یکی از هنرهای اصلی شناخته می شود.

 

خط خوب یکی از مهارت هایی است که باید از سن کم یعنی از دوره ی آمادگی به دانش آموزان آموخته شود در غیر این صورت بخشی از فرایند یاددهی، یادگیری دچار نقص خواهد شد (آموزش و پرورش باید از خرد سالی شروع شود زیرا در این مرحله اگر اموزش صورت گیرد پایدار تر خواهد بود.) از این رو درک صحیح مکانیسم ها و عواملی که می توانند باعث مشکلات دست خط شوند ضروری به نظر می رسد در بسیاری موارد دیده شده که مشکلات خوانایی دست خط بدون مداخلات درمانی بر طرف نمی گردد.

 

ارزیابی دست خط باید شامل مشاهده نحوه نوشتن، خوانایی، و سرعت نوشتار بشود. عمل نوشتن شامل نگه داشتن صحیح مداد، نحوه استقرار مداد و نوشتن حرف می شود. عادات مشکل زا در خصوص این مسائل همیشه با صرف نگاه کردن به نمونه های نوشته شده قابل شناسایی نیست و این مشکلات می تواند از پیشرفت دست خط جلوگیری کنند.برای مثال، کودکان می توانند حرفی مانند “ی ” را با حرکات جداگانه ترسیم کنند، مثلا از سمت چپ حرف شروع کنند. اما، شروع کردن این حرف از سمت راست ، بدون بلندکردن مداد از روی کاغذ برای سرعت نوشتار بسیار مناسب تر است. خوانایی شامل خوانایی حروف، و همچنین فاصله بین کلمات و حروف می باشد. سرعت نیز مهم است، چون که کودکان بالاخره از چند مقطع اولیه بالاتر می روند و باید بتوانند بصورت موثر در کارهای مختلف از نوشتن استفاده کنند.

 

صرف زمان نسبتا اندک برای آموزش خوشنویسی، شاید حدود ده تا پانزده دقیقه به صورت روزانه، می تواند از مشکلات نوشتاری آینده بچه جلوگیری کند، از جمله مشکلات مرتبط با مهارت های ترکیب کردن در سطوح بالاتر. سال های اولیه مدرسه به صورت خاص برای آموزش دست خط مهم هستند؛ اگر کودک در زمینه نوشتن، عادات مشکل زایی برای خود انتخاب کرد، مانند نگهداری اشتباه مداد یا نوشتن حروف بصورت کند و نامناسب، از بین بردن این عادات کار سختی می شود. حتی برای بچه های کوچک آموزش خوشنویسی  باید در یک برنامه بزرگ تر نوشتاری انجام شود، که در آن کودکان مهارت های دیگر نوشتن را هم یاد بگیرند و از این طریق برای نوشتن انگیزه پیدا کنند. البته، کودکان به برنامه های پردازنده کلمات و تکنولوژی کمکی نیز دسترسی دارند، که برای هر دانش آموز با توجه به سطح او، قابل تنظیم است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما