ترغیب به مطالعه

شاید اولین نکته برای تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه، ایجاد حس خوشایند در آنان باشد، به این معنا که والدین و اولیاء مدرسه با بیان شیوا و دلنشین به کودکان گوشزد کنند که یکی از راه های رسیدن به آرامش و سرگرمی مناسب و سازنده، همانا مطالعه کتاب است.   مدرسه به عنوان خانه […]

شاید اولین نکته برای تشویق کودکان و نوجوانان به مطالعه، ایجاد حس خوشایند در آنان باشد، به این معنا که والدین و اولیاء مدرسه با بیان شیوا و دلنشین به کودکان گوشزد کنند که یکی از راه های رسیدن به آرامش و سرگرمی مناسب و سازنده، همانا مطالعه کتاب است.

 

مدرسه به عنوان خانه دوم بچه ها و دومین محیط تربیتی نقش بسزایی در رشد و تربیت شخصیت آن ها بر عهده دارد، خانه ای که می تواند مامن مناسبی برای کسب دانش و مهارت های لازم زندگی باشد. در این خانه، مدیر، معلم و وسایل موجود در مدرسه برای دانش آموز حکم نردبانی را دارد که اگر هر یک در جای خود به وظایفشان درست عمل کنند، این راه هموار شده و سنگ بنای رسیدن به دانایی و عجین شدن کتاب با زندگی کودکان که تمام عمر همراه و یار آن ها باشد، گذاشته خواهد شد.

 

وزارت آموزش و پرورش نیز با آگاهی از این مساله که ترغیب دانش آموزان به مطالعه می تواند بسیاری از مسایل تربیتی و آموزشی دانش آموزان را رفع کند، درصدد است تا بچه ها را در محیط مدرسه به فعالیت واداشته و در قالب احیاء زنگ انشا، گفتگو، ایجاد فضای نقد و نقادی به طور غیر مستقیم دانش آموزان را به کتابخوانی و مطالعه عمیق برای افزودن به دانش خود تشویق کند. این تصمیم، درست و بجاست، به شرط این که همه ابزارها و لوازم آن فراهم شده و برنامه ریزی اصولی صورت گیرد به گونه ای که در گذر زمان رنگ فراموشی به خود نگرفته و کتاب به عنوان یکی از اصول زندگی سعادتمندانه در نظر گرفته شود.

 

مهارت ترغیب و تشویق دانش آموز به مطالعه، تمرین و تکرار

  • برانگیختن ابتکار و ذوق دانش آموزان
  • ازدیاد تجارب دانش آموزان
  • استفاده صحیح از اوقات فراغت
  •  گسترش فعالیت های آموزشی از مدرسه به خانه

 

در  تمرین دادن، پرورش جنبه‌های زیر را باید در دانش‌آموزان مورد تأکید قرار داد:

  • جنبه خلاقیت: تا دانش‌آموز قادر گردد با استفاده از آموخته‌های خود به طرح مسائل جدید بپردازد.
  • جنبه کاربردی: تا دانش‌آموز بتواند آنچه را آموخته به کار گیرد.

 

به عنوان یک مهارت معلم باید

  •  تمرینات را در حد توانایی دانش آموز انتخاب نموده و به این وسیله در آنان ایجاد رغبت کند.
  •  انجام تمرین و تکرار را روی نقاط ضعف دانش آموزان متمرکز گرداند.
  • تفاوت های فردی را در نظر داشته باشد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما