آگوست 27
بازدید : 770
نظرات : بدون دیدگاه
اردوها

پیامبر اسلام (ص): «مسافرت کنید تا سالم و تندرست بمانید و بهره‌ها نصیبتان گردد.»   کودکان و نوجوانان باید در‌ بازدیدها، اردوها، و مراسم دینی و سیاسی و اجتماعی‌ همراه با معلمان و مربیان خودحضور‌ یابد. برای آن ها بـازدید از کارخانه‌ها، سدها، تاسیسات صنعتی و کشاورزی و مراکز‌ تولیدی‌ و علمی سازنده و جالب‌ […]

پیامبر اسلام (ص): «مسافرت کنید تا سالم و تندرست بمانید و بهره‌ها نصیبتان گردد.»

 

کودکان و نوجوانان باید در‌ بازدیدها، اردوها، و مراسم دینی و سیاسی و اجتماعی‌ همراه با معلمان و مربیان خودحضور‌ یابد. برای آن ها بـازدید از کارخانه‌ها، سدها، تاسیسات صنعتی و کشاورزی و مراکز‌ تولیدی‌ و علمی سازنده و جالب‌ است. دانش‌آموزان در‌ این‌ گونه‌‌ فرصت‌ها با ابعاد‌ و زوایای‌ شخصیت‌ مـربی آشـنا مـی‌شوند‌. اگر‌ مربی از ظرفیت و وقار، تعادل‌ و تحرک کافی برخوردار نباشد دانش‌ آموزان به‌ تـدریج‌ نـسبت به وی کم‌ اعتنا شده‌ و تأثیر‌ منفی خواهند‌ پذیرفت‌‌. لذا‌ مربی باید با آمـادگی‌ و هـوشیاری‌ کـامل این برنامه‌ها را هدایت و رهبری‌ کند.

 

این حالت در اردوهایی که بیش‌ از‌ یک‌ هفته طول میکشد بـیشتر صـدق‌ مـی‌کند‌ زیرا‌ زندگی‌ مشترک‌‌ و شبانه‌روزی‌ است و مربی امور‌ تربیتی‌ به آن ها نزدیکتر مـی‌شود. در اردو بـاید مربی همۀ توانمندها و مهارت‌های خود را بکار گیرد در‌ حالی که‌ باید‌ برای آن ها نیز آزادی عمل را قائل‌ شود‌ و از‌ اعـمال‌‌ بـرخی‌ از‌ محدودیت‌های خاص‌ کلاس و مدرسه اغماض نماید و لازم‌ است با کنترل دقیق در تـعادل‌ بـخشیدن به شخصیت او بصورت‌ غیرمستقیم و مستقیم اقدام کـند.

 

کودکان و نوجوانان همه یک رنگ‌ و یک‌نواخت نیستند و متناسب بـا بـافت‌ فکری و فرهنگی خانواده و محیط و توراث با هم متفاوتند برخی از آن ها از آداب و اطلاعات و کارآیی‌هائی‌ بـرخوردارند کـه در دیگران یا نیست و یا کـمتر اسـت بعضی‌ از‌ آنـان عـلاوه بـر برجستگی‌هایی که دارند ممکن‌ اسـت در یـک یا چند مورد ضعف‌ها و مشکلاتی داشته‌ باشد‌، مربی باید باهوش و توانایی خود اردو را هدایت کـند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما