آماده سازی ذهن

معمولا در تدریس مباحث جدید، ممکن است بعضی از دانش آموزان آمادگی ذهنی لازم را برای یادگیری مطلب نداشته باشند. از این رو، معلم باید با استفاده از مقدمه ای مناسب، زمینه یادگیری هر چه بیشتر دانش آموزان را فراهم سازد. چنین مقدمه ای موجب می گردد که افکار دانش آموزان از مشغولیات قبلی جدا […]

معمولا در تدریس مباحث جدید، ممکن است بعضی از دانش آموزان آمادگی ذهنی لازم را برای یادگیری مطلب نداشته باشند. از این رو، معلم باید با استفاده از مقدمه ای مناسب، زمینه یادگیری هر چه بیشتر دانش آموزان را فراهم سازد. چنین مقدمه ای موجب می گردد که افکار دانش آموزان از مشغولیات قبلی جدا شده و به موضوع درس جدید یا فعالیت های آموزشی تازه جلب گردد. اصولا مقدمه ی تدریس به دو صورت معاشرتی و درسی می باشد. در مقدمه معاشرتی معلم با دانش آموزان صمیمانه احوالپرسی کرده و بدین وسیله آنان را آماده ی شنیدن مطالب جدید می سازد و بعد از آن، درس جدید معرفی می گردد. در مقدمه درسی، فعالیت تدریس با مطالبی که دانش آموزان می دانند و یا با تجربیاتی که در رابطه با آن کسب کرده اند، شروع گشته و بدین طریق دانسته ها به درس جدید وصل می گردد.

 

به کارگیری چنین تمهیداتی موجب می گردد که:

 1.   توجه دانش آموزان به درس جلب گردد.
 2.   کنجکاوی آن ها برانگیخته شود.
 3.  موضوعات تدریس به هم ارتباط پیدا کنند.
 4.   دانش آموزان برای یادگیری آمادگی لازم را کسب نمایند.

 

هدف از آماده سازی ذهنی دانش آموزان قبل از تدریس عبارت است از انجام سه امر به منظور یادگیری مطلب جدید توسط دانش آموز

 1. متمرکز کردن حواس دانش آموزان
 2. معرفی ضمنی موضوع درس
 3. ایجاد علاقه، انگیزه و کنجکاوی در میان دانش آموزان

 

فواید آماده سازی

 1. آماده سازی علاقه و شوق یادگیری ایجاد می کند.
 2. آماده سازی، دانش‌آموزان را برای شرکت فعال در درس کلاس آماده می‌کند.
 3. آماده سازی توجه دانش آموزان را از درس جلسه قبل که ممکن است از درس فعلی متفاوت باشد به مطلب جدید جلب می کند.
 4.  در مرحله‌ی آماده سازی، دانش آموز از هدف درس آگاه می شود و درس برایش معنی و مفهوم پیدا می کند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما