فرزندپروری مثبت

تربیت در جریان زندگی انسان نقش مهم و اساسی دارد. گذشته از مسئله فن، هنر، یا علم بودن تربیت که زمینه‌های مناسبی برای اختلاف نظر در مورد ماهیت تربیت هستند. زمینه‌های دیگری نیز برای اختلاف نظر صاحب نظران تربیتی وجود دارند. عناصری که در یک جریان تربیتی مداخله می‌کنند از جمله آن‌ها است. یکی از […]

تربیت در جریان زندگی انسان نقش مهم و اساسی دارد. گذشته از مسئله فن، هنر، یا علم بودن تربیت که زمینه‌های مناسبی برای اختلاف نظر در مورد ماهیت تربیت هستند. زمینه‌های دیگری نیز برای اختلاف نظر صاحب نظران تربیتی وجود دارند. عناصری که در یک جریان تربیتی مداخله می‌کنند از جمله آن‌ها است. یکی از این عناصر مورد اختلاف، جامعه و دخالت آن در جریان تربیتی می‌باشد. بدین معنی که بعضی از متخصصین تربیتی علاوه بر مربی جامعه را نیز جزء عناصر تربیت محسوب می‌کنند. در اینجا به چند نکته درباره فرزندپروری مثبت اشاره می شود:

 

۱- با کودک خود وقت بگذرانید. در مورد دوستانش با او صحبت کنید و همچنین پیشرفت ها و این که با چه چالش هایی روبرو خواهد شد.

 

۲- با مدرسه کودک در ارتباط باشید. به رویدادهای مدرسه بروید و معلم کودک را دیدار کنید.

 

۳- کودک خود را تشویق کنید که به گروه های مدرسه و اجتماعی ملحق شود؛ مانند : «تیم ورزشی، با داوطلب یک کار خیر بودن».

 

۴- به کودک کمک کنید حس درست و نادرست را رشد دهد. با او در مورد چیزهای خطرناکی که ممکن است دوستانش او را وادار کنند که انجام دهد صحبت کنید، مانند: «سیگار کشیدن یا رفتارهای فیزیکی خطرناک».

 

۵- به کودک خود کمک کنید احساس مسئولیت را رشد دهد.کودک را درگیر کارهای خانه کنید. مثل: «تمیزکردن و پختن غذا» . در مورد دخل و خرج عاقلانه پول با کودک صحبت کنید.

 

۶- در مورد احترام به دیگران با کودک صحبت کنید. او را تشویق به کمک به افراد هنگام نیاز کنید. در مورد رفتار کودک هنگامی که دیگران بی احترامی می کنند یا مهربان نیستند؛ با وی صحبت کنید.

 

۷- به او کمک کنید. اهداف خود را مشخص کنید. او را تشویق کنید که در مورد مهارت هایی که دوست دارد داشته باشد فکر کند و همچنین چگونگی رشد این مهارت ها.

 

۸- قوانین صریح و مشخصی را داشته باشید و بر آن ها اصرار ورزید .هنگامی که فرد بزرگسال دیگری وجود ندارد در مورد آنچه انتظار دارید در رفتار او ببینید با او صحبت کنید. اگر برای قوانین دلیل بیاورید، به او کمک خواهد کرد بداند در اکثر موقعیت ها چه عکس العملی نشان دهد.

 

۹- از انضباط دهی برای حمایت و هدایت کودک استفاده کنید، به جای تنبیه کردن که منجر به ایجاد احساس بد در کودک میشود.

 

۱۰- هنگام استفاده از پاداش، به کودک کمک کنید در مورد دستاوردهایش فکر کند. گفتن این جمله که «تو باید به خودت افتخار کنی» – بیشتر از جمله «من به تو افتخار میکنم» مشوق کودک در انتخاب بهتر است مخصوصا زمانی که کسی پیش او نیست تا به او پاداش دهد.

 

۱۱- در مورد تغییرات عادی هیجانی و جسمانی دوران بلوغ با کودک خود صحبت کنید.

 

۱۲- کودک را تشویق به مطالعه روانه کنید. در مورد تکالیف درسی در خانه با او صحبت کنید.

 

۱۳- نسبت به کودک خود عاطفی و صادق باشید، و امور را با یکدیگر به عنوان خانواده انجام دهید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما