جولای 24
بازدید : 831
نظرات : بدون دیدگاه
مسیر والدین

فرزندان بالغى که در مسیر پدران خود گام برمى دارند، در ایمان از آن ها پیروى مى کنند، و از نظر مکتبى به آن ها ملحق مى شوند، اینگونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهى و تقصیراتى داشته باشند، خداوند به احترام پدران صالح، آن ها را مى بخشد و ترفیع مقام مى دهد، و […]

فرزندان بالغى که در مسیر پدران خود گام برمى دارند، در ایمان از آن ها پیروى مى کنند، و از نظر مکتبى به آن ها ملحق مى شوند، اینگونه افراد اگر از نظر عمل کوتاهى و تقصیراتى داشته باشند، خداوند به احترام پدران صالح، آن ها را مى بخشد و ترفیع مقام مى دهد، و به درجه آنان مى رساند، و این موهبتى است بزرگ براى پدران و فرزندان.

 

لازم به ذکر است که از آنجا که ارتقاء این فرزندان به درجه پدران ممکن است این توهم را به وجد آورد که از اعمال پدران برمى دارند و به فرزندان مى دهند به دنبال آن آمده است «ما چیزى از اعمال آن ها نمى کاهیم». در تربیت دینی هدف آن است که رابطه بین کودک و خدا ایجاد گردد و در سایه آن وابستگی پدید آید و آدمی بر اساس آن قادر گردد که خواسته و تمیلات نامشروعش را به بند کشد، زندگی را رنگ الهی دهد و برنامه حیاتش را براساس مقررات خداوندی استوار سازد.

 

در تربیت دینی هدف آن است که تمام رشته‌های حیاتی آدمی به خدا وصل شود، هر عملی به نام خدا و به خاطر خدا انجام گیرد، آدمی در کار و فعالیت و در رفتار و کردار خدا را در نظر داشته باشد، مسائل حلال و حرام را بیاموزد و حیات مادی و نفسانی خود را بر مبنای حکم خدا جهت دهد و خلاصه در تربیت دینی غرض آن است که انسان صالح پرورش یابد، یعنی کسی که تمام نیروهای مادی و معنوی او در مسیر هدف باشد و جز راه و رضای معبود گام بر ندارد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما