شناخت بیش فعال

برای شناخت بیش فعالی لازم است در ابتدا كاملا مطمئن شويد كه كارها و بازي هاي كودكتان واقعا غير نرمال است و بيش از حد فعاليت طبيعي كودك است و نشانه هاي غير طبيعي ديگري به همراه دارد يا خير؟ اكثر والدين كودكان خود را بيش فعال خوانده و آن ها را به ديگران با […]

برای شناخت بیش فعالی لازم است در ابتدا كاملا مطمئن شويد كه كارها و بازي هاي كودكتان واقعا غير نرمال است و بيش از حد فعاليت طبيعي كودك است و نشانه هاي غير طبيعي ديگري به همراه دارد يا خير؟ اكثر والدين كودكان خود را بيش فعال خوانده و آن ها را به ديگران با برچسب بيش فعال معرفي مي كنند. كه اين برچسب اشتباه مي تواند بسيار براي كودک مخرب باشد!

 

اگر كودک وقت زيادي را به بازي كردن ميگذراند و هيجان زيادي را در بازي ابراز ميكند شايد به فرزندتان به اشتباه نيز برچسب بيش فعالي بزنيد. بچه ها ازسروصدا و فعاليت هاي حركتي در بازي لذت مي برند. شايد هنگامي كه به بازي مشغول هستند شما احساس كنيد فرزندتان خستگي ناپذير است و نگران زمان خواب و يا خوراک او شويد.

 

اگر كودک شما دير به خواب ميرود و يا براي خوابيدن مقاومت ميكند مطمئن باشيد انرژي او به حد كافي تخليه نشده است. و بايد چاره اي براي تخليه ي او بيانديشيد! اگر كودک شما در آپارتمان زندگي ميكند و حياطي موجود نيست و تراس كوچكي داريد ممكن است فرزندتان در جهت تخليه ي انرژي موجود در بدن خود به گونه اي عمل كند كه شما نيز به اشتباه او را بيش فعال بخوانيد! اگر كودک را در محيط هاي غني براي بازي قرار دهيد مثال پارک و خانه هاي بازي و… توجه خواهيد كرد كه هرگز فعاليت او را در بازي چنانچه در خانه بيش از حد به چشم ميخورد نميبينيد!

 

  • كودک شما بيش فعال نيست. به فرزندتان به اشتباه برچسب هايي از اين نوع نزنيد! فرزند شما كودكي مي كند. او را كودكانه درک كنيد. صبور باشيد تا كه بتوانيد شاهد رشد طبيعي كودكتان به بهترين نحو باشيد. اگر شما تحمل زيادي براي فعاليت و روش هاي بازي فرزندتان نداريد و انتظار داريد فرزندان بازي هاي آرامي را انتخاب كند، بايد بگويم لطفا به دنبال راه چاره براي استانه ي تحمل خود باشيد نه تغيير در نوع فعاليت هاي فرزندتان!

 

  • لطفا مانع بازي كودک نشويد تنها ميتوانيد به طور نامحسوس كنترل كنيد و در صورت نياز بازي هاي نامناسب را اصلاح كنيد و يا باجاگزيني مناسب تغيير دهيد!

 

پيشنهاد:

شما ميتوانيد سه روز در هفته او را به خانه هاي بازي ببريد و حدود دو الي سه ساعت نسب به سن كودک او را در ان مكان آزاد بگذاريد. حتما اورا دو الي سه بار در هفته به پارک محله ببريد. علي رغم تمام مشغله هايي كه داريد، و اگر تمايل به خاک بازي دارد به هيچ عنوان مانع او نشويد. هفته اي يک الي دوبار به مدت ٢٠الي ٣٠دقيقه در حمام اجازه دهيد آب بازي كند. اجازه دهيد در اتاقش آنطور كه تمايل دارد بازي كند حتي اگر اتاقش را به بازار شام تبديل كند، اتاقش تميز خواهد شد، اما اگر كودكيِ فرزندتان اسيب ببيند خطراتي را در پيش خواهد داشت!

 

تذكر: هرگز بدون كمک يک متخصص دست به تشخيص نزنيد و به كودك خود برچسب هاي اشتباه نچسبانيد!

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما