سپتامبر 27
منبع :
نویسنده : ساناز صالحی
بازدید : 907
نظرات : بدون دیدگاه
با احساسات او کنار بیایید

اکثر ما در شرایطی پرورش یافته ایم که در آن احساسات درونی ما بارها انکار شده است. حال وقت آن رسیده روش هایی را بیاموزیم و تمرین کنیم که از طریق آن ها بتوان به فرزندان خود به ویژه کودکان کمک کرد تا با احساس های خود کنار بیایند. بعضی روش ها از این قرارند: […]

اکثر ما در شرایطی پرورش یافته ایم که در آن احساسات درونی ما بارها انکار شده است. حال وقت آن رسیده روش هایی را بیاموزیم و تمرین کنیم که از طریق آن ها بتوان به فرزندان خود به ویژه کودکان کمک کرد تا با احساس های خود کنار بیایند. بعضی روش ها از این قرارند:

 

۱- با توجه کامل به صحبت های فرزندتان گوش کنید. (صادق باشید و شنود مؤثر داشته باشید).

زمانی که فرزندتان به شما روی می آورد و از احساسات خوشایند یا ناخوشایندش در بازی، مدرسه، و… سخن می گوید، لحظاتی به هر فعالیتی مشغول هستید فاصله بگیرید، مقابل فرزندتان نشسته و به سخنان و احساساتش توجه کنید!

 

٢- با استفاده از کلمه هایی همچون (اوه)، (فهمیدم)، (درست)، و… نشان دهید که احساسات کودک را درک کرده اید.

به جای پرسش های متعدد و نصیحت با یک کلمه حرف کودک را تأیید کنید. اگر خبر گم شدن مدادش را به شما می دهد بجای هر گونه نصیحت و سرزنش و سین جیم کردن او تنها از چگونه گم کردن آن و احساساتش بشنوید، او حتی این گونه خود راه حلی پیدا خواهد کرد.

 

٣- برای احساس های کودک اسمی پیدا کنید و احساس او را انکار نکنید. (احساسات کودک را نام گذاری کنید و نام های هر احساس را به او بیاموزید).

اگر از مُردن جوجه رنگی اش خبر می دهد به جای ان که بگوید لازم نیست که ناراحت شود و یا ازش بخواهید که گریه نکند و اهمیتی ندارد و یا وعده ی جوجه رنگی دیگری به او بدهید بهتر است گوش کنید و به او بگویید که شما هم خیلی ناراحت شدید. اگر می گوید که او را دوست داشته و یکی از دوستانش بوده او را تایید کنید و به او بگویید که می دانید از دست دادن دوست خیلی سخت است.

 

۴- آرزوها و خواسته های کودک را در عالم خیال برآورده سازید. (به جای توضیح و دلیل آوردن).

اگر فرزند شما بیسکوییتی می خواهد که در حال حاضر در خانه موجود نیست به او توضیح ندهید که نیست، تمام شده یا بعدا برای او می خرید چرا که کودک بیشتر برای خواسته اش پافشاری میکند. بهتر است زمانی که از شما بیسکوییتی می خواهد به او بگویید که ای کاش الان در خانه داشتیم، کاش می شد با جادو گردی یک جعبه بیسکوییت بزرگ برات حاضر کنم،(این مورد را در حالت بازی و خنده اجرا کنید).

 

تذکر فرزندان شما در سنین پایین منطق را متوجه نمی شوند و هیچ گاه با نصیحت به گونه ای صحیح تربیت نخواهند شد. بهتر است توجه کنید، گوش دهید، تأیید کنید، درک کنید و سپس با توجه یه سن کودک رفتار کنید توجه برای آموزش و تربیت فرزندتان، فرزند پروری را آموزش ببینید.

 

 

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما