چند توصیه تربیتی

تربیت هرگز در یك بُعد متمركز نمی گردد بلكه همواره جنبه های عقلانی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، جسمی، علمی و… در جامعیت بخشیدن به آن دخالت دارند. كودكان باید نسبت به نوع رفتارهایی كه از آنان انتظار داریم شناخت كافی داشته باشند؛ این شناخت در میدان مشاهده حاصل می شود. كودک، بسیاری از امور را كه […]

تربیت هرگز در یك بُعد متمركز نمی گردد بلكه همواره جنبه های عقلانی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی، جسمی، علمی و… در جامعیت بخشیدن به آن دخالت دارند. كودكان باید نسبت به نوع رفتارهایی كه از آنان انتظار داریم شناخت كافی داشته باشند؛ این شناخت در میدان مشاهده حاصل می شود. كودک، بسیاری از امور را كه دیدنی نیست از راه دیده می آموزد، مثل صدق و صفای درونی، شرافت نفسانی، نجابت اخلاقی و وقار معنوی و این آموزه های نادیدنی و ناگفتنی پایدارتر و عمیق تر از امور دیدنی است. در اینجا به چند توصیه تربیتی به همراه مثال های آن ها اشاره می کنیم.

 

  • پاداش بايد بلافاصله پس از رفتار مطلوب ارائه شود.

چون وسايلت را جمع كردي، برو لباس هايت را بپوش تا به پارک برويم! (صحيح)
چون ديروز وسايلت را جمع كردي، امروز تورا به پارك ميبرم! (غلط)

 

  • به كودكان آموزش دهيد كه هر شخصي داراي يک حريم شخصي است، و اگر ما بخواهيم به حريم شخصي كسي وارد شويم، بايد از او اجازه بگيريم.

پسرم اجازه مي دهي به اتاقت بيايم؟ (صحيح)
تو بايد هروقت مي خواهي به اتاق ما بيايي در بزني! (غلط).

 

  • اگر مي خواهيد تنها ماندن در خانه را به كودک خود ياد بدهيد، قبل از آن به او آموزش هاي لازم را بدهيد.

از فردا مي خواهم به باشگاه بروم و تو تنها بماني، يادت باشد اگر كسي در زد در را باز نكن/ اگر كار خاصي داشتي به خانم همسايه زنگ بزن/ اگر بوي گاز را حس كردي پيچ گاز را ببند/ و… (صحيح)
از فردا مي خواهم بروم باشگاه و تو بايد ٢ساعت تنها باشي، مراقب همه چيز باش! (غلط)

 

  • اگر دوست داريد كودكتان در مهماني ها شيطنت نكند، حتما قبل از رفتن به مهماني، به فكر وسيله ي سرگرمي او باشيد. چون كودكان حوصله ي صحبت هاي بزرگ سالان را ندارند.

تا ما راجع به پروژه ي كاريمون صحبت مي كنيم، تو هم ميتواني بنشيني و دفترت را رنگ كني! (صحيح)
شيطنت نكن، صحبت هم نكن! بيا گوش بده ببين عمو در خصوص پروژه ي جديد چه مي گويد! (غلط)

 

  • بستن كمربند در ماشين راه مناسبي براي پيشگيري از شيطنت كودكان است.

علي جان تو هميار پليس هستي. مواظب باش كمربندت باز نشود و مراقب كمربند بقيه هم باش! (صحيح)
چقدر شلوغ مي كني. دفعه ي بعد تو را با ماشين بيرون نمي آوريم! (غلط)

 

  • وقتي كودک شما به خوبي با بچه هاي ديگر بازي مي كند، او را تشويق كنيد.

چقدر خوب با پسر خاله هايت بازي كردي، آفرين پسر خوب! (صحيح)
اي كاش هميشه همين طور با همه بازي مي كردي و با كسب دعوا نمي كردي! (غلط).

 

و در آخر
سعي كنيد روش هاي تربيتي يكساني داشته باشيد و هميشه با همسرتان هماهنگ باشيد. اگر پدر و مادر يكي سخت گير و ديگري آسان گير باشد، كودک خوب تربيت نمي شود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما