جولای 27
بازدید : 1385
نظرات : بدون دیدگاه
ازدواج نیکو

صفوان بن‌یحیی از امام ‌رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: «هیچ‌ سودی‌ برای‌ مرد بهتر از همسر صالح، که‌ هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در‌ غـیاب‌ شـوهر‌ نـگهدار خود و اموالش باشد، نیست.»   حسین بـن‌بشار‌ واسـطی‌ مـی‌گوید: خدمت امام رضا (ع) نامه نوشتم که یکی‌ از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده‌ […]

صفوان بن‌یحیی از امام ‌رضا (ع) نقل کرده است که فرمود: «هیچ‌ سودی‌ برای‌ مرد بهتر از همسر صالح، که‌ هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در‌ غـیاب‌ شـوهر‌ نـگهدار خود و اموالش باشد، نیست.»

 

حسین بـن‌بشار‌ واسـطی‌ مـی‌گوید: خدمت امام رضا (ع) نامه نوشتم که یکی‌ از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده‌ اسـت‌، ولی مـرد بد اخلاقی است. [آیا صلاح‌هست که دخترم را به ازدواج او در آورم؟] حضرت‌ فرمود‌: اگر بداخلاق است، دخـترت‌ را بـه ازدواج او در نـیاور.

 

همچنانکه زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نـیز بـاید‌ شایسته‌ باشد‌. بر والدین است که به کمک دخترانشان، شوهران شایسته و صالحی برای آنان ‌انتخاب کنند. انسان از آغاز زندگی در حال آموختن و تجربه کردن است، ولی‌ آنچه که در کـودکی و در خانواده می‌آموزد، تا پایان عمر با او همراه‌ است. کودکان امانت‌های الهی‌ در‌ دست والدیـن‌اند. پس برای حفاظت آنها از فـساد و انـحراف، باید آنان را به تکیه‌گاهی محکم متصل نمود.

 

زن‌ و مرد با ازدواج، خود را آماده ورود بـه عـبادتی بزرگ می‌کنند و باید خشنودی‌ حضرت‌ حق را در نظر بگیرند‌ و بدانند‌ که‌ امانت‌دار اویـند. کـودک‌، چه‌ در صلب پدر و چه‌ در‌ رحم مادر، با گـیرندگی دقـیقی، حـالات و مشخصات آن ها را ناخودآگاه، به خود منتقل مـی‌نماید‌. بـه‌ همین دلیل، خانواده باید بر پایه‌ نظام‌ اسلامی و الهی‌ باشد‌ تا‌ رحمت و لطـف حـضرت حق‌ را به سوی خود جـلب کـند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما