پیشگیری از کودک ربایی

اکنون تابستان است و فصل فراغت کودکان، باید در این فصل بیشتر مراقب گل های باغ زندگی مان باشیم و به راحتی به همه اعتماد نکنیم، اکنون پارک ها میزبان کودکان معصوم و بی گناهی هستند که نمی دانند در اطرافشان چه می گذرد و ممکن است افراد شیطان صفتی در کمین آن ها باشند، […]

اکنون تابستان است و فصل فراغت کودکان، باید در این فصل بیشتر مراقب گل های باغ زندگی مان باشیم و به راحتی به همه اعتماد نکنیم، اکنون پارک ها میزبان کودکان معصوم و بی گناهی هستند که نمی دانند در اطرافشان چه می گذرد و ممکن است افراد شیطان صفتی در کمین آن ها باشند، شیطان صفتانی که از بی احتیاطی والدین استفاده کرده و خاطراتی تلخ را در ذهن پاک این کودکان معصوم برجای می گذارند.

 

غفلت والدین، بی توجهی و رها کردن آن ها، یعنی دادن بهترین فرصت به فرصت طلبان و شیطان صفتان که یک عمر پشیمانی برجای گذاشته و به راحتی قابل جبران نیست. نباید کودکان را به تنهایی برای خرید فرستاد یا آنها را در مکان های خلوت و دورافتاده برای بازی رها کرد. سرقت از کودکان در شرایطی صورت می گیرد که والدین نسبت به رفت و آمد کودکان بی دقت بوده و آنها به تنهایی در معابر حضور دارند.

 

آویختن طلا و جواهرات به کودکان در کوچه و خیابان، دادن اسباب بازی های گران قیمت یا موبایل به کودکان، آگاهی نداشتن کودکان درباره مراقبت از خود و دوری کردن از افراد ناشناس از جمله مواردی است که احتمال سرقت از کودکان را افزایش می دهد.

 

پلیس آگاهی نیروی انتظامی همواره به رعایت نکاتی در این زمینه تاکید و تصریح می کند که کودکان را با آویختن زیورالات با ارزش به خطر نیاندازیم، اسباب بازی های گرانقیمت کودکان را فقط در جاهای مطمئن به آنها بدهیم و از دادن موبایل به کودکان در مواقع غیرضروری پرهیز کنیم. همچنین توصیه می شود که به فرزندان خود بیاموزیم به غریبه ها حتی کودکان اعتماد نکرده و همچنین از فرستادن کودکان کم سن برای خرید اجتناب شود و آدرس دقیق منزل را نوشته و همواره در جیب کودکان قرار دهیم.

 

  • بی دقتی در خصوص رفت وآمد کودکان به تنھایی در معابر
  •   آویختن طلا و جواھرات به کودکان در کوچه وخیابان
  •   دادن اسباب بازی ھای گرانقیمت و یا موبایل به کودکان
  • عدم آگاھی کودکان در باره ی مراقبت از خود و دوری کردن از افراد ناشناس

 

راهکار پیشگیری

  • با آویختن زیورالات با ارزش به کودکان آن ھا را به خطر نیاندازید.
  • اسباب بازی ھای گرانقیمت بچه ھا را تنھا در جاھای مطمئن به آن ھا بدھید.
  • از دادن موبایل به کودکان در مواقع غیر ضروری بپرھیزید.
  • اعتماد نکردن به غریبه ھا حتی کودکان، از آموزش ھای مھمی است که باید به بچه ھا آموخت.
  • از فرستادن کودکان کم سن خود برای خرید بپرھیزید.
  • آدرس دقیق خود را نوشته و ھمواره در جیب کودک خود بگذارید.

 

والدین هیچگاه در مورد حفاظت از کودکان خود جانب احتیاط را فراموش نکنند. فراموش نکنیم در اغلب اتفاقات ناخوشایندی که برای کودکان رخ می دهد بی توجهی و سهل انگاری خانواده مشاهده می شود. ما بارها اعلام کردیم که چنانچه قصد خروج از ماشین خود حتی برای چند لحظه دارید حتما ماشین را خاموش و درها را قفل کنید هیچگاه ماشین را روشن رها نکنید خصوصا زمانیکه فرزند شما در ماشین باشد.

 

با آویختن زیورالات با ارزش به کودکان آن ھا را به خطر نیاندازید، اسباب بازی ھای گرانقیمت بچه ھا را تنھا در جاھای مطمئن به آن ھا بدھید، از دادن موبایل به کودکان در مواقع غیر ضروری بپرھیزید، اعتماد نکردن به غریبه ھا حتی کودکان، از آموزش ھای مھمی است که باید به بچه ھا آموخت، از فرستادن کودکان کم سن خود برای خرید بپرھیزید، آدرس دقیق خود را نوشته و ھمواره در جیب کودک خود بگذارید.

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما