دختران امروز؛ مادران فردا

رحمت خداوند بی دریغ شامل حال همه می شود. گسترۀ رحمت او غیر قابل توصیف است؛ اما گاهی لطف و رحمت خداوند بخشنده به افرادی بیشتر است؛ چون خداوند به آن ها هدیه ای می دهد که بی مثال است. هدیه ای به نام «دختر» که خانواده را غرق رحمت الهی می گرداند. ارزش این […]

رحمت خداوند بی دریغ شامل حال همه می شود. گسترۀ رحمت او غیر قابل توصیف است؛ اما گاهی لطف و رحمت خداوند بخشنده به افرادی بیشتر است؛ چون خداوند به آن ها هدیه ای می دهد که بی مثال است. هدیه ای به نام «دختر» که خانواده را غرق رحمت الهی می گرداند. ارزش این هدیه را تنها خدایی می داند که او را آفریده و او را از همان دوران کودکی لایق عبادت خود می داند.

 

مقام بلند مادری؛ سرشار از مهربانی، صبر و تحمل بی مثال است. این جایگاه را همین دخترانی که یاور و حامی خانواده هستند، می سازند. دخترانی که لطافت و محبت آن ها پرتویی از رحمت الهی است، سزاوار تربیتی نیکو هستند که شأن و منزلت جایگاه آن ها نشان دهد. بهای این تربیت نیکو برای پدر و مادر چیزی بجز بهشت نمی تواند باشد. هر چند که خود آن ها نیز مشمول این بهای والا و پاداشی بزرگ هستند، زیرا که بهشت زیر پای مادران است…

 

ثواب تربیت دختر از پسر بالاتر است، این امر نشان دهندۀ حساسیت و تأثیرگذاری مهم و حیاتی آن است. تربیت شایستۀ یک دختر خود زمینه و بستری را فراهم می آورد برای تربیت نسل و فرزندانی صالح چرا که همۀ ما شنیده ایم و بر این مهم واقفیم که «دختران امروز، مادران فردا هستند.» والدین باید برای ارتقای سطح استعدادهای آن ها تلاش کنند. زیرا آن ها باید باور کنند که می توانند تمامی استعدادهای بالقوۀ خود را بالفعل کنند. مهیا کردن شرایط و امکانات مطلوب تربیتی و آموزشی وظیفۀ مهمی است که بر دوش پدر و مادر است و هیچ گاه قابل چشم پوشی و انکار نیست.

 

آسیب پذیری دختران در دنیای امروز به مراتب از گذشته بیشتر شده است و حجم فشارهای رسانه ای بر روح و روان آن ها غیرقابل انکار است. در این شرایط کنونی، اهمیت مهارت های تربیتی – آموزشی والدین، مربیان و معلمان بسیار مهم و حیاتی است. آن ها به افرادی دلسوز احتیاج دارند که موقعیت آنان را درک کنند و با توجه به دنیای امروز آن ها را راهنمایی کنند. افرادی که آسیب ها را بشناسند تا علاوه بر پیشگیری، شرایط آنان را بهبود ببخشند. آن وقت هست که دختران به آن ها اعتماد می کنند، اعتمادی درست و عقلانی، نه اعتمادی واهی و بی اساس به سراب هایی که هر روز به نحوی آن ها را درگیر خود می کند.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما