تربیت قرآنی

تربیت در دیدگاه اسلامی، به معنای شکوفا سازی استعدادهای درونی در ابعاد جسمی و روانی و معنوی است. تربیت، در فضای معرفت و آرامش و آزادی رشد مناسب و طبیعی خود را طی می کند. در صورتی که آموزه های دینی به صورت تحمیلی یا صرفا تقلیدی ارایه گردد،گاه در سنین بالاتر سبب مشکلات دینی […]

تربیت در دیدگاه اسلامی، به معنای شکوفا سازی استعدادهای درونی در ابعاد جسمی و روانی و معنوی است. تربیت، در فضای معرفت و آرامش و آزادی رشد مناسب و طبیعی خود را طی می کند. در صورتی که آموزه های دینی به صورت تحمیلی یا صرفا تقلیدی ارایه گردد،گاه در سنین بالاتر سبب مشکلات دینی و غیر دینی می گردد.

 

از جمله مهمترين نكاتي كه درخصوص آموزش ديني كودكان در روايات آمده است ، مساله فطري بودن توجه به دين و خداست. رسول اكرم (ص) فرمود: «هر نوزادي با فطرت خدايي به دنيا مي آيد و پرورش مي يابد، مگر اين كه پدر و مادر او را به سوي يهودي گري يا مسيحي گري بكشانند.» و نيز آمده است كه موسي به خدا عرض كرد: «پروردگارا! كداميک از اعمال نزد تو برتر است؟ خطاب رسيد: محبت به كودكان ؛ چرا كه من فطرت آن ها را بر پايه اعتماد به يگانگي خود قرار دادم.» تمام اين احاديث نشان مي دهد كه بايد پدر و مادر محيطي مناسب براي كودک فراهم آورند تا حقايقي يا عقايدي كه ريشه هاي آن در نهاد و فطرت كودک نهفته است، به منصه ظهور برسد.

 

انسان به طور كلي موجودي است اجتماعي و خواهان زيستن در اجتماع است؛ از اين رو اگر بخواهد با آن ها بجوشد و در پس آن ها عرض وجود كند، بايد تقليد كند. اين زمينه اي مناسب براي آموزش جنبه هاي مذهبي است. كودک مي خواهد رفتار افراد بزرگتر را تقليد كند؛ پس در حضور او نمازتان را بخوانيد و يا او را همراه خود به مسجد ببريد. كودک رغبت دارد خود را در جاي بزرگترها قالب بزند، پس زمينه ارتباط او را با بزرگتران فراهم كنيد. تا آداب زندگي؛ معاشرتي، اخلاقي و در كل آداب و رسوم مذهبي را از اين طريق بياموزد.

رسول خدا (ص) فرموده اند: «فرزندان خود را به سه خصلت تربيت كنيد: محبت پيامبرتان و محبت خاندان او و قرائت قرآن». شک نيست كه هر سني مقتضايي براي خودش دارد و بايد طبق آن برنامه ريزي كرد. در كتب روايتي دوره  21 ساله تعيين شده است كه به 3 دوره 7 ساله تقسيم مي شود و هر كدام به دوره جزيي تري قابل تقسيم است.

 

آموزه های دینی و اخلاقی، در شرایط تدریجی و پس از ارضای نیازهای جسمی، ذهنی، و عاطفی تحققی اصیل و ماندگار خواهند داشت. برای تربیت قرآنی فرزندان، روش های سنتی و تدریجی معمول در میان متدینان را بهتر می دانیم که شامل موارد می باشد:

  • زمزمه های شیرین سوره ها و آیه های کوچک و غنی قرآن مانند سوره حمد و توحید و آیت الکرسی در مواقع مناسب خواب و… در کنار اشعار لطیف.
  • شرکت دادن فرزند در جلسات متنوع قرآنی و تشویق شدن برای حفظ سوره های کوچک یا احادیث و….در کنار تامین نیازهای عاطفی.
  • آشنا ساختن فرزند با داستان های جذاب و مناسب قرآنی در کنار تامین نیاز به بازی و تفریح و…. .

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما