عواطف کودک را هدایت کنید!

شما چگونه مي توانيد به كودک خود كمک كنيد تا بهره هوش عاطفي اش افزايش پيدا كند؟ تكنيک هايي وجود دارند كه «هدايت عاطفي» ناميده مي شوند و در واقع يک دستورالعمل گام به گام است كه شما مي توانيد با استفاده از آن به كودک خود آموزش دهيد كه احساساتش را تجزيه و تحليل […]

شما چگونه مي توانيد به كودک خود كمک كنيد تا بهره هوش عاطفي اش افزايش پيدا كند؟ تكنيک هايي وجود دارند كه «هدايت عاطفي» ناميده مي شوند و در واقع يک دستورالعمل گام به گام است كه شما مي توانيد با استفاده از آن به كودک خود آموزش دهيد كه احساساتش را تجزيه و تحليل كرده و در هنگام برخورد با مشكلات روحي و عاطفي آن ها را مديريت كند. يك تكنيك در اينجا شرح داده شده است.

 

  • با توجه و ابراز احساسات به حرف هاي او گوش بدهيد

هنگامي كه كودک از احساسات خودش براي شما مي گويد با دقت به حرف هاي او گوش بدهيد سپس همه آنچه را با شما در ميان گذاشته است مجددا برايش بازگو كنيد. مثلا اگر فكر مي كنيد كه به واسطه اين كه شما زمان زيادي را به مراقبت از نوزاد جديد خود اختصاص مي دهيد كودک شما احساس مي كند ترک و رها شده است همين مطلب را با او در ميان گذاشته و بپرسيد كه آيا واقعا چنين احساسي دارد؟ در صورتي كه پاسخ او مثبت بود مي توانيد بگوييد: «درسته. مامان بايد وقت زيادي براي كوچولو مي گذاشت».

 

آن گاه مثال هايي از زندگي خودتان را براي او بگوييد تا به او نشان دهيد كه حرف هاي او را مي فهميد. به او بگوييد كه زماني كه برادر يا خواهرتان با پدرتان به شهر بازي مي رفتند و شما نمي توانستيد برويد چه احساسي داشتيد؛ بگوييد كه مادر يا پدرتان چگونه به شما كمک مي كردند تا احساس بهتري پيدا كنيد. اين كار موجب مي شود كودک شما بفهمد كه همه افراد اين گونه احساسات را تجربه مي كنند و نهايتا هم از اين مرحله عبور مي كنند.

  • به كودک خود كمک كنيد تا احساسات خود را نامگذاري كند

دامنه لغات كودک شما ضعيف بوده و درک او نيز از علت و معلول ها بسيار ابتدايي و اوليه است؛ در نتيجه او براي تشريح احساسات خودش با مشكل مواجه مي شود. شما مي توانيد به او كمک كنيد تا نام هايي را براي احساسات مختلف خودش انتخاب كند و در نتيجه يك لغت نامه براي احساساتش ايجاد كند. اگر او به خاطر اينكه نمي تواند به پارک برود احساس نااميدي يا ناكامي مي كند شما مي توانيد بگوييد: «احساس مي كني ناراحت هستي؟».

 

همچنين مي توانيد به او كمک كنيد تا بفهمد كه داشتن احساسات متضاد يا متعارض پيرامون يک چيز طبيعي است. مثلا او مي تواند در هفته اولي كه به مهدكودک مي رود هم هيجان زده باشد و هم كمي بترسد. اگر به نظر مي رسد كه كودک شما بدون دليل مشخصي ناراحت يا آشفته است سعي كنيد به اتفاقات اخير فكر كنيد و علت احتمالي مشكل او را پيدا كنيد. آيا اخيرا خانه خود را عوض كرده ايد؟ آيا شما و همسرتان در حضور كودک دعوا كرده ايد؟ اگر مطمئن نيستيد كه عامل ناراحتي او چيست هنگام بازي كردن حركات او را نگاه كرده و به حرفهايي كه مي زند گوش دهيد. اگر او در هنگام بازي با عروسك هايش عروسک مادر را مرتب در حال داد و بيداد كردن بازي مي دهد مطمئنا مي توانيد بفهميد كه علت ناراحتي او چيست!

 

  • احساسات كودک خود را با ارزش شمرده و آن ها را تأیيد كنيد

هنگامي كه كودک شما نمي تواند پازل را كامل كند و در نتيجه عصباني مي شود و كج خلقي مي كند به جاي اينكه به او بگوييد: «دليلي وجود ندارد كه اينقدر ناراحت باشي» بهتر است تصديق كنيد كه واكنش او كاملا طبيعي است. بگوييد: «وقتي آدم نمي تونه پازل را كامل كنه واقعا حوصله اش سر مي ره. مگه نه؟». اگر به او بگوييد كه واكنشهايش بيمورد يا بيش از حد هستند او احساس مي كند كه گويي بايد جلوي بروز احساسات خودش را بگيرد.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما