جولای 9
نویسنده : مریم حیدری
بازدید : 1096
نظرات : بدون دیدگاه
واکنش در مقابل ناخن جویدن‌

اغلب والدین از عمل ناخن جویدن‌ کودکان خود بسیار نگران و ناراحت‌ هستند. بـعضی از مـادران مـی‌گویند: «من‌ آرزو‌ دارم‌ برای یک‌بار هم که شـده‌ نـاخن‌های کـودکم را بـگیرم، ولی هـنوز مـوفق به این کار نشده‌ام. او ناخن هایش را می‌جود و می‌خورد». آن ها می‌ترسند‌ که‌‌ جویدن ناخن سبب ناراحتی معده‌ و بیماری‌ کودکشان […]

اغلب والدین از عمل ناخن جویدن‌ کودکان خود بسیار نگران و ناراحت‌ هستند. بـعضی از مـادران مـی‌گویند: «من‌ آرزو‌ دارم‌ برای یک‌بار هم که شـده‌ نـاخن‌های کـودکم را بـگیرم، ولی هـنوز مـوفق به این کار نشده‌ام. او ناخن هایش را می‌جود و می‌خورد». آن ها می‌ترسند‌ که‌‌ جویدن ناخن سبب ناراحتی معده‌ و بیماری‌ کودکشان شود، لذا به روشهای‌ مختلف مانند: سرزنش، تهدید، تنبیه، بستن انـگشتان کودک و یا مالیدن مواد تلخ و بدمزه به انگشتانی که ناخنهایش‌ جویده می‌شود متوسل‌ می‌شوند‌ تا کودک‌ این عادت را ترک کند.

 

امّا متوجه می‌شوند که این اعـمال نـه تنها باعث ترک عادتش‌ نشده، بلکه احتمالا دچار اختلالات‌ دیگری نیز شده است. والدین باید بدانند‌ که‌ جویدن ناخن ناخودآگاه و تحت‌ فشارهای عصبی و یا برحسب عادت‌ صورت می‌گیرد و بـاید بـا توجه به علل و رفع آن ها به درمان آن پرداخت.

 .
  • برای ترک ناخن جویدن کودکان، والدین‌ چه کارهایی‌ را‌ نباید انجام‌ دهند؟

1- سرزنش، تحقیر، تهدید و تنبیه کـودک‌ هیچ اثر درمانی نخواهد داشت، بلکه ایـن عادت‌ را تشدید کرده، باعث‌ اختلالات دیگری نیز می‌شود.

 

2- گفتن جملاتی از این قبیل که: «اگر‌ بار‌ دیگر‌ این عمل را انجام دهی دیگر دوستت‌ ندارم‌» یا «اگـر این عمل را انجام‌ دهی بـه تو ‌‌هدیه‌ نمی‌دهم‌»؛ نه تنها باعث ترک‌ این عادت نمی‌شود، بلکه موجب می‌گردد که‌ کودک‌ احساس‌ بی‌کفایتی‌ کند و به منظور تحمل‌ این فشار روحی بیشتر به این عمل روی آورد.

 

3- برای تـرک‌ ایـن عادت کودکان را گول‌ نزنید و از دادن وعده‌های طلایی به کودک که‌‌ قادر به انجام آن ها‌ نیستند‌ خودداری کنید، زیرا این اعمال نه تنها چارۀ کار نیست بلکه حالت‌ رشوه دادن به او را به وجـود مـی‌آورد و به عـلاوه‌ از نفوذ کلام شما نیز می‌کاهد.

 

4- پاشیدن فلفل یا‌ مالیدن مواد تلخ و رنگ‌ کردن انگشتان و ناخن کودک هـیچ کاربردی‌ ندارد. هیچ گاه کودک را با زور و اجبار وادار به‌ ترک عادت خـود نـکنید. بـه کار بردن روش های‌ غلط نه تنها‌ در‌ درمان این عادت مؤثر واقع‌ نمی‌شود، بلکه به علت ناراحتی و اضـطرابی ‌ ‌کـه‌ فراهم می‌کند باعث تشدید ناخن جویدن و ایجاد اختلالات دیگری نیز می‌شود.

 

5- در کودک بـه خـاطر جـویدن ناخن ها ایجاد‌ ترس‌ نکنید، زیرا این عمل در کودک اضطراب و احساس گناه به وجود می‌آورد و بـاعث تشدید جویدن ناخن و همچنین اختلالات دیگری که از آن جمله افکار وسواسی است، می‌شود. عـده‌ای نیز‌ اعتقاد‌ دارند کـه برخورد غیر منطقی‌ برای ترک ناخن جویدن مخصوصا در سنین‌ یازده سالگی فرد را به عمل خودارضایی سوق‌ می‌دهد.

 

اگر کودک به جویدن ناخن عادت‌ کرده‌ باشد‌ نباید یکباره از او خواست که عادت خود را ترک‌ کند. وقتی که انـسان بـه کاری عادت کند، برای ترک آن باید اولا تمایل در او وجود داشته‌‌ باشد‌، زیرا‌ اگر کودکی نخواهد که ناخن‌ جویدنش را ترک کند هیچ عملی‌ در‌ مورد او مؤثر نخواهد بود و برعکس اگر کودکی‌ خـود آمـادگی ترک اختلال خود را داشته باشد‌ و تقاضای‌ کمک‌ نماید، با ساده‌ترین روش ها می‌توان به نتایج مطلوبی رسید. ثانیا در ترک‌ این‌‌ عادت‌ باید صبر و حوصله به خرج داد، زیرا وقتی فردی بـه کـاری عـادت کرد، ترک‌ آن‌ در‌ زمان انـدک مـیسر نـخواهد بود. ثالثا والدین باید به نوع ناخن جویدن کودک، تعداد‌ دفعات‌ و زمان آن توجه داشته باشند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما