ژانویه 24
نویسنده : جواد محمدی صبا
بازدید : 1918
نظرات : بدون دیدگاه
رشد استعداد با نقاشی

نقاشی اتفاقی‌ هم جنبۀ بازی و سرگرمی دارد و هـم خلاقیت تـصویری کودکان را تقویت می‌کند. به کودکان یاد می‌دهد‌ تا‌ محیط‌ اطراف خود را به دقت ببینند و از درون آن چیزی را کشف کنند‌ که‌ دیگران‌ ندیده‌اند. نوعی دیگر نقاشی، نقاشی برای قصه است، کودکان پس از شنیدن قصه می‌توانند صحنه‌ای را به […]

نقاشی اتفاقی‌ هم جنبۀ بازی و سرگرمی دارد و هـم خلاقیت تـصویری کودکان را تقویت می‌کند. به کودکان یاد می‌دهد‌ تا‌ محیط‌ اطراف خود را به دقت ببینند و از درون آن چیزی را کشف کنند‌ که‌ دیگران‌ ندیده‌اند. نوعی دیگر نقاشی، نقاشی برای قصه است، کودکان پس از شنیدن قصه می‌توانند صحنه‌ای را به دلخواه انتخاب‌ کرده‌ و آن‌ را به گونه‌ای کـه تجسم کرده‌اند نقاشی کنند.

 

این موضوع خلاقیت تصویری آنان را پرورش می‌دهد‌. نقاشی‌ با موضوع آزاد، در این نقاشی، کودکان بر اساس میل فطری و نیاز روانی، موضوعات دلخواه‌ خود‌ را‌ نقاشی کرده و ایده و احساساتشان را آزادانه بیان می‌کنند. نقاشی با موضوع معین روشی دیگر است، پس از‌ تعیین‌ یک موضوع برای نقاشی کودکان با راهنمایی مربی تصاویر ذهنی خود را نقاشی می‌کنند.

تمام کودکان قبل از دبستان دارای استعداد خلاقیت در عالی‌ترین حد خود هستند و هنر‌ والدین‌ و معلمان، خاموش کردن و سرکوب کردن این استعداد است! بهتر است بدانیم کودک خلاق‌، کودکی‌ است‌ که با جواب‌های سطحی شما قانع نمی‌شود. در سه‌ سالگی‌ خلاقیت‌ بـچه‌ها افـزایش می‌یابد و تا چهار، چهار و نیم سالگی به اوج خود می‌رسد‌. اما‌ در پنج سالگی و با ورود به آمادگی ناگهان سقوط می‌کند.

 

چیزی را بر کودک تحمیل نکنیم، فرصت بدهیم تا او خود آزمون و خطا کند به او این امکان را بـدهیم که ایـده‌ها و دریافت‌هایش از زندگی را نقاشی کند‌. تمامی کودکان تا قبل از ورود به مـدرسه دارای نـیروی تـخیل قوی و تفکر شهودی و زنده از واقعیت هستند اما دیری نمی‌پاید که این حس زیبا و فهم خلاق از‌ جهان‌ هستی، در هیاهوی آموزش رسمی مدرسه رنگ می‌بازد.

 

در هر صورت، می‌تواند چنین نتیجه گـرفت کـه نـقش موضوع در نقاشی و مربی به عنوان راهنما و مشوق در کنار کودکان و جواب‌گویی به سؤالات‌ می‌توان‌ در پیشرفت نقاشی و پرورش خلاقیت آنان سازنده و در ساختن آیندۀ فرزندان سهیم باشد. نقاشی علاوه بر این‌ که به عـنوان یک سرگرمی برای کودک به‌ شمار می‌رود‌.

 

یکی از ملزومات رشد و پرورش‌ خلاقیت‌ و استعدادهای کودکان است و حتی ابزاری است در دسـت روانشناسان برای شناخت نقاط قوت و ضعف کودکان که با موضوعات نقاشی ارتباط تنگاتنگی دارد. کودکان باید در مـورد انـتخاب‌ موضوع‌ نقاشی آزادی عمل داشته و بتوانند‌ با‌ کمک مربی نیازهای درونی و کودکانه خود را ارضا کرده و آن‌ چه را در ذهـن خـود دارند نقاشی کنند. پس بیایید نقاشی کردن کودکانمان را جدی بگیریم.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما