رفتار پرخاشگرانه بین همسالان

کودکان پرخاشگر، تحت تاثیر فرهنگ، عوامل شخصیتی، روابط خانوادگی و عوامل شناختی هستنند. در بعضی از فرهنگ ها، پرخاشگری ارزشمند است یا حداقل قابل تحمل است. وقتی پرخاشگری در جامعه به یک الگو تبدیل می شود، مناسب ترین راه برای حل مسائل تبدیل خواهد شد، متغیر های خانوادگی نیز دارای اهمیت است.   بسیاری از […]

کودکان پرخاشگر، تحت تاثیر فرهنگ، عوامل شخصیتی، روابط خانوادگی و عوامل شناختی هستنند. در بعضی از فرهنگ ها، پرخاشگری ارزشمند است یا حداقل قابل تحمل است. وقتی پرخاشگری در جامعه به یک الگو تبدیل می شود، مناسب ترین راه برای حل مسائل تبدیل خواهد شد، متغیر های خانوادگی نیز دارای اهمیت است.

 

بسیاری از کودکان پرخاشگر، زمینه های فشار روانی زیاد خانوادگی، سهل انگاری والدین و زورگویی پدر و مادرها را دارند. پدرهایی که فرزندانشان را طرد می کنند یا سرد و بی عاطفه اند خصوصا اگر فرزندانشان را به شدت تنبیه کنند، بیشتر احتمال دارد کودکان پر خاشگر را پرورش بدهند. گروه همسالان به سه شکل بر رفتار پرخاشگرانه تأثیر می گذارند.

 

۱. کودکان از افراد خشن الگو می گیرند. خصوصا اگر از خشونت خود سودی ببرند.

۲. گروه همسالان پرخاشگر رفتارهای خشن را تقویت می کنند، چون ممکن است گروهی را بیابند که رفتار خشن آنان را بپذیرند.

۴. در بعضی از گروه ها خشونت، هنجار اجتماعی محسوب می شود و منفور نیست.

 

عوامل شناختی رفتار پرخاشگرانه را مانند یک فرایند تصمیم گیری مرحله ای می داند، که در هر مرحله اش بین پرخاشگر ها و غیر پرخاشگرها تفاوت هایی وجود دارد. مرحله اول این که کودکان پرخاشگر عناصر وضعیت اجتماعی را رمز گردانی و تفسیر می کنند. آن ها پرخاشگری بیشتری به دیگران نسبت می دهند و رفتار همسالان خود را بیش از حد واقعی تحریک آمیز و خصمانه می بینند. در نتیجه بیش از دیگران در صدد تلافی کردن بر می آیند. این نیز ریشه در این نکته دارد که کودکان پرخاشگر گاهی در نتیجه تنبیهات سخت گذشته خود، دنیا را خصمانه تر می بینند.

 

دومین مرحله روشن کردن هدف ها است. اهداف کودک در موقعیت اجتماعی می تواند خجالتی نشدن، اول بودن یا قدرت نمایی باشد. کودکان پرخاشگر لطف دوست خود را جبران یا فرار از احساس شکست می دانند.

 

سومین مرحله، مرحله تولید پاسخ است. کودکان پرخاشگر توانایی ارزیابی پاسخ متناسب با رفتار را ندارند، و اعمال پرخاشگرانه ی خود را مثبت ارزیابی می کنند چون انتظار دارند پرخاشگری شان نتایج مثبتی داشته باشد. و بالاخره رفتارشان انجام می شود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما