می 16
نویسنده : زهرا حسنی‌
بازدید : 2724
نظرات : بدون دیدگاه
چند نکته دربارۀ مرحله خردسالی

خردسالی فاصلۀ سنی‌ بین ۳ تـا ۶ سالگی را شامل‌ می‌شود‌. این مرحله با توجه‌ به‌ رشد قوای جسمانی و حرکتی‌ و پدیـدآیی‌ بـعضی‌ خصوصیات عاطفی و ذهنی در کودکان، دوره‌ای پر تحرک و نـشاط اسـت کـه به آن‌ دورۀ بازیگوشی و شیطنت هم گـفته مـی‌شود‌.   خردسالی زمان بروز و ظهور وجدان است. قضاوت […]

خردسالی فاصلۀ سنی‌ بین ۳ تـا ۶ سالگی را شامل‌ می‌شود‌. این مرحله با توجه‌ به‌ رشد قوای جسمانی و حرکتی‌ و پدیـدآیی‌ بـعضی‌ خصوصیات عاطفی و ذهنی در کودکان، دوره‌ای پر تحرک و نـشاط اسـت کـه به آن‌ دورۀ بازیگوشی و شیطنت هم گـفته مـی‌شود‌.

 

خردسالی زمان بروز و ظهور وجدان است. قضاوت اخلاقی بسیار اولیه است و خوب و بد رفتار را براساس نتیجه نهایی تنبیه و پاداش قضاوت می‌کنند. اگر در قبال رفتار نامناسب تنبیه نشوند آن عمل را به رغم مفهوم آن خوب تلقی می‌کنند.

 

کودکان بعد از سن یک سالگی دارای خصوصیتی به نام «خودمداری» می‌شوند. خودمداری به این معنا است که کودکان خود را نقطه‌ی عالم امکان می‌دانند و می‌گویند همه چیز و همه‌ی اشخاص باید گوش به فرمان ما باشند و هیچ کسی حقّ ندارد ‌مخالف ما حرف بزند. در حقیقت این ویژگی به نوعی خوب است؛ زیرا به بچّه‌ها کمک می‌کند که به سمت استقلال حرکت کنند و وابستگی‌ آن‌ها کمتر شود؛ ولی به شرط این‌که به آن جهت داده شود.

 

مهم‌ترین‌ ویژگی‌ این مرحله، خودمداری‌ کودک‌ (قبول‌ داشتن نظریات خود‌) است‌. خـودمداری کـودک یک ویـژگی ذهـنی در ایـن مرحله است‌ و به مـعنی خودخواهی کودک نیست.بنابراین والدین نباید به‌ اصلاح خودخواهی کودک مبادرت کنند. چند نکته دربارۀ مرحلۀ خردسالی:

 

۱. نظم

نـظافت و انضباط در کارها (مثل مسواک‌ زدن‌ و مـراقب‌ در‌ تـمیزی‌ لباس‌ها‌) در این دوره آموزش‌ داده می‌شود. در صورتی که این آموزش‌ها برنامه‌ریزی شده باشد، بـرای کـودک‌ «عادت» می‌شود و برای‌ همیشه‌ جزئی از رفـتار او می‌گردد.

 

۲. تخیل

تقویت‌ قوۀ تـخیل‌ کـودک‌ در‌ این مرحله از‌ وظایف‌ مهم‌ والدیـن اسـت. این کار را از چند طریق می‌توانیم انجام دهیم. بازی‌های فکری، قصه‌گویی و کتاب‌ خوانی‌ از‌ مهم‌ترین‌‌ راه های پرورش قـوۀ تخیل کودک است.

 

۳. دروغ

والدین‌ بـاید‌ مـراقب‌ بـاشند‌ بعضی‌ از‌ دروغ‌هایی کـه کـودکان‌ در اثر خیال‌پردازی می‌گویند، بـه عـنوان رفتارهای ضد اخلاقی‌ ارزیابی نکنند، بلکه باید به کودک کمک کنند تا بین خـیال‌ خـویش با واقعیت، تمایز‌ قایل شوند.

 

۴. کلام

به دلیل گـسترش خـزانۀ لغات‌ کودک‌، لکنت در این سنین‌ شـایع اسـت. لذا والدیـن زیـاد نـگران نباشند، بلکه سـعی نـمایند در موقع سخن گفتن به کودک آرامش بدهند و از تذکر مکرر به‌ کودک برای اصلاح‌ تکلم‌ و سرزنش کـردن او بـپرهیزند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما