کاهش ترس از آمپول

هیچ‌کس واقعا تزریق را دوست ندارد، ولی برخی افراد شدیدا با این‌ مسئله مشکل دارند. ترس از آمـپول زدن در هر سنی و در هر فردی‌ ممکن است دلایل مختلف‌ داشته‌ باشد. این ترس در بـرخی افراد به علت تـجربۀ نـاگواری که قبلا داشته‌اند به وجود می‌آید، مثل تلاش زیادی که ممکن است برای پیدا […]

هیچ‌کس واقعا تزریق را دوست ندارد، ولی برخی افراد شدیدا با این‌ مسئله مشکل دارند. ترس از آمـپول زدن در هر سنی و در هر فردی‌ ممکن است دلایل مختلف‌ داشته‌ باشد. این ترس در بـرخی افراد به علت تـجربۀ نـاگواری که قبلا داشته‌اند به وجود می‌آید، مثل تلاش زیادی که ممکن است برای پیدا کردن رگ در دست آنان انجام شده‌ باشد. برخی دیگر ممکن است شاهد تزریق کردن یا نمونه‌گیری خون بـوده یا مطالبی در مورد آن خوانده باشند، بدون این‌که بدانند واقعا این کارها چگونه انجام می‌شود. این ترس هم‌چنین‌ ممکن‌ است در اثر احساس منفی‌ ایی باشد که از افراد دیگر مثل یک دوست، برادر یـا خـواهر و والدین به فرد منتقل شده است. اگرچه ترس از آمپول زدن، به‌ویژه موقعی که‌ کودک‌ مجبور است تزریق کند یا نمونه‌گیری خون انجام دهد، برای والدین نگرانی‌هایی ایجاد می‌کند، ولی برای بهتر کـردن ایـن وضع راه‌ حل‌هایی وجود دارد.

  • در مورد تجارب قبلی فکر کنید‌

قبل‌ از وقت گرفتن برای تزریق یا نمونه‌گیری خون، فکر کنید که کودک شما قبلا که بر حسب نیاز تزریق کرده یـا نـمونۀ خون داده، چه واکنشی از خود نشان‌ داده‌ است‌. اگر مشکلی پیش‌آمد، به یاد‌ آورید‌ که‌ دقیقا چه اتفاقی افتاد: آیا اتاق آرام بود، آیا شما در مورد کاری که قرار بود انـجام شـود بـا کودک صحبت‌ کردید‌ یا‌ نـه و آیـا از مـادۀ بی‌حسی موضعی استفاده شد؟ اگر‌ کودک‌ شما ترسید، به یاد بیاورید که کودک شما بیشتر نگران چه چیزی بود، چرا که عـوامل ایـجاد کـنندۀ نگرانی‌ از‌ کودکی‌ به کودک دیگر فرق می‌کند. هـم‌چنین، بـه یاد بیاورید که‌ وقتی به کودک اطلاعاتی برای کاهش ترسش دادید او چه واکنشی نشان داد.

  • درک کردن

از خودتان بپرسید‌ که‌ آیـا‌ کـودک شـما درک می‌کند که در حین تزریق یا نمونه‌گیری چه‌ اتفاقی‌ می‌افتد؟ بعضی از کودکان بـرداشت‌های نادرستی از این جریان دارند که باعث ترس بیشتر آن‌ها می‌شود. این‌که به‌ کودک‌ بگویید‌ که دقیقا چه اتـفاقی مـی‌افتد، بـاعث کاهش ترس او می‌شود.ب رای مثال‌ نحوۀ تزریق‌ کردن را توضیح دهید، شـاید اسـتفاده از یک عروسک به‌ عنوان بیمار مناسب باشد. شما‌ می‌توانید‌ مایع‌ بی‌حسی را به دست عروسک بمالید، یا تـوضیح دهـد کـه شیشه‌ های نمونۀ خون را‌ برای‌ قرار دادن در لوله‌های آزمایش به آزمایشگاه می‌برند. تعدادی از لوازم اسـباب‌بازی پزشـکی‌ شـامل‌ سرنگ‌های‌ اسباب بازی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها برای بازی کردن نقش پزشک و پرستار‌ اسـتفاده‌ کـنید. مـطمئن شوید که اطلاعاتی که به فرزندان خود می‌دهید متناسب با نیاز‌ و سطح‌ درک‌ آنـان اسـت. باید زمان مناسب برای صحبت با کودک انتخاب کنید. کودکان کم سن و سـال‌ نـمی‌توانند‌ مـطالب را به ذهن خود بسپارند، بنابراین تا قبل از تزریق صبر‌ کنید‌.

  • انتخاب‌ها

بـعضی وقت‌ها فرصت انجام هیچ کاری قبل از انجام‌ تزریق‌ وجود‌ ندارد و وقتی هم بـرای تـوصیه کـردن نیست. در بیشتر مواقع می‌توان به‌ کودک‌ فرصت داد که به ما بگوید بهترین نحوهء تزریق بـرای او کـدام است. به‌عنوان مثال آیا‌ می‌خواهد‌ به صورت ایستاده تزریق انجام شود، یـا خـوابیده یـا در آ غوش والدین‌، هم‌چنین‌ می‌خواهد تزریق در کدام سمت بدن صورت‌ گیرد‌، چپ‌ یا راست.

  • کاهش درد

بـه‌ طور مـعمول، بـرای‌ این‌که‌ کودکان تزریق بدون دردی داشته باشند، توصیه می‌شود که از مواد بی‌حس کـننده‌ اسـتفاده‌ شود. این مواد با بی‌حس‌ کردن‌ سطح پوست‌ باعث‌ می‌شوند‌ که کودکان در موقع وارد شدن‌ سوزن‌، اگـرچه مـتوجه ورود آن می‌شوند، اما درد کمی را احساس کنند.

  • اجازه‌ دهید‌ کودک گریه کند

در مواجهه بـا‌ آمـپول شجاعت نشان دادن‌ چندان‌ کارساز نیست. از جـیغ زدن یـا‌ گریه کردن کودک در حین تزریق جلوگیری نـکنید. خـیلی مهم است کودک درک‌ کند‌ که سر و صدا کردن بد‌ نیست‌. برای‌ انـجام عـمل تزریق‌ بهتر‌ است کودک آرام بـاشد‌، امـا‌ جیغ زدن و گـریه کـردن هـم خوب است. اگر خواستید می‌توانید بـه کـسی که می‌خواهد‌ تزریق‌ کند بگویید که منتظر جیغ‌زدن و گریه‌ کردن‌ کودک شـما‌ بـاشد‌ و از‌ ان لذت ببرد! انجام‌ این کار باعث ایـجاد جو طبیعی شده، مـانع وحـشت کردن کودک می‌گردد.

  • آسوده بـاشید.

اگـر‌ خودتان‌ از آمپول زدن نترسید، می‌توانید در‌ جریان‌ تزریق‌ به‌ کودکتان‌ کمک کنید. نزدیک‌ کودک‌ نـشستن و در آغـوش گرفتن او یا دست او را در دست گـرفتن بـاعث آسـودگی وی خواهد‌ شد‌. کودکان‌ کـوچکتر دوست دارند هنگام نـمونه‌گیری خـون در‌ آغوش‌ والدین‌ بنشینند‌، زیرا‌ آن‌جا‌ احساس امنیت می‌کنند. اگر نمی‌خواهید خودتان در تزریق حضور داشـته بـاشید از یکی از دوستان یا نزدیکان خود بـخواهید کـه کنار کـودک شـما بـماند و او را آرام‌ کند.

  • حواس‌پرتی

مـقدار زیادی از کارهای که متخصصان انجام می‌دهند، خود شما به‌ طور روزمره انجام می‌دهید. با استفاده از فن حـواس‌پرتی می‌توانید باعث شوید که کودک بـه جـریان تـزریق تـوجه‌ نـکرده‌، به میزان زیـادی تـرس او کاهش یابد. هر فعالیتی که باعث توجه نکردنه کودک به آن‌چه در حال انجام است، شود، مـثل خـواندن کـتاب یا تماشای تلویزیون می‌تواند مفید‌ باشد‌. شـما هـم‌چنین مـی‌توانید بـرای کـودک شـعر یا لالایی بخوانید، یا با یک اسباب‌بازی پر سر و صدا بازی کنید تا حواس کودک پرت شود. شما‌ باید‌ راه‌ های مختلفی را امتحان کنید‌ تا‌ ببینید که کدام راه برای کودکتان مـؤثرتر است.

بعد از تزریق

ببینید کدام یک از کارهایی که انجام دادید مؤثرتر بودند و کدامیک بی‌تأثیر، تا‌ در‌ آینده بتوانید از آن‌ها‌ استفاده‌ کنید. اگر هیچ کدام از کارهای شما مؤثر نبود بهتر است بـا یـک متخصص صحبت کنید. این متخصص می‌تواند اطلاعات بیشتری برای کاهش ترس کودک شما قبل از تزریق بعدی‌ در‌ اختیارتان بگذارد. خیلی مهم است که ترس از تزریق را در کودک کاهش دهید، زیرا مـمکن اسـت بر سایر جنبه‌های زندگی وی نیز در آینده تأثیر بگذارد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما