ارزشیابی مـعلم‌ نمونه

ارزشیابی و انتخاب معلم نمونه و برگزیده، بدون تردید کاری پیـچیده‌ و حـساس‌ اسـت‌. به همین دلیل بیشتر مسؤولان ما، به ویژه در آموزش ابتدایی نمی‌توانند آن‌گونه که باید و شاید‌ بـه این امر مهم، جامۀ عمل بپوشند و اغلب در این انتخاب و گزینش سرگردان‌ می‌مانند. تا آنجا سرگردان‌ می‌مانند‌ کـه بـرای دور ماندن […]

ارزشیابی و انتخاب معلم نمونه و برگزیده، بدون تردید کاری پیـچیده‌ و حـساس‌ اسـت‌. به همین دلیل بیشتر مسؤولان ما، به ویژه در آموزش ابتدایی نمی‌توانند آن‌گونه که باید و شاید‌ بـه این امر مهم، جامۀ عمل بپوشند و اغلب در این انتخاب و گزینش سرگردان‌ می‌مانند. تا آنجا سرگردان‌ می‌مانند‌ کـه بـرای دور ماندن از لغزش و قضاوت اشتباه‌ آمیز از کنار آن می‌گذرند. گروهی نیز بر اساس سلیقه‌ها و معیارهای شخصی و شاید با در نظر گرفتن یک یا دو بعد، معلم را ارزیابی‌ می‌کنند. اما باید در نظر داشته باشیم که انسان مـوجودی چند بعدی و پیچیده است و برای قضاوت و ارزشیابی او نه تنها به ضوابط و معیارهای دقیق علمی و ارزشی نیاز داریم، بلکه ارزشیابی یا‌ ارزشیابان‌ باید واجد شرایط و صلاحیت و بینش عدالت‌آمیز باشند. در نظام انسان‌ساز جـمهوری اسـلامی نیز نباید هیچ فعالیت مثبت، عمل خیر و ایثارگرانه‌ای پی‌پاداش بماند.

 

در انـتخاب مـعلم و مـربی کودک نمونه، شش بعد‌ و جنبه‌ باید‌ ملاک عـمل قـرار گیرد:

1) بعد معنوی شامل: ایمان و اعتقاد، درجه‌ فعالیت و شرکت در مراسم و جلسات مذهبی، شرکت در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، شـهرت بـه داشـتن اخلاق اسلامی‌.

 

2) بعد‌ عملی‌ شامل: احساس و قبول مسؤولیت، جدیت و پیـگیری در کار تدریس، تلاش برای‌ افزایش‌ معلومات معلمی، داشتن برنامه و طرح درس، درجۀ همکاری با مدرسه، شرکت در شوراها و جلسات مـدرسه، بـردباری‌ و خـوش‌ رفتاری‌ در‌ تماس با اولیاء.

 

3) بعد آموزشی شامل: تلاش برای پیشرفت تحصیلی دانـش‌آموزان، کـوشش‌ برای‌ شناخت‌ مشکلات درسی و فردی دانش‌آموزان، درصد قبولی، تدریس در کلاس های چند پایه، تعداد دانش‌آموزان، شرکت در‌ کلاس های‌ کـارآموزی‌ و بـازآموزی.

 

4) بـعد اخلاقی شامل: صبر و بردباری در کلاس، خوش‌رفتاری با دانش‌آموزان، ایجاد صمیمیت با‌ هـمکاران‌، شـهرت نـیکو، خوش‌خلقی و خوش‌رفتاری.

 

5) بعد انضباطی شامل: وقت‌شناسی و نداشتن تأخیر و تعجیل، داشتن برنامۀ منظم‌ در‌ امر تـدریس، تـهیۀ گـزارش پیشرفت و کمبود در کلاس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، امضاء‌ به‌ موقع دفتر حضور و غیاب جـلسات گـروه آموزشی، حضور و غیاب به موقع دانش‌آموزان.

 

6)بعد‌ پرورشی‌ شامل‌: همکاری در امور فوق بـرنامه، ابـداع و ابـتکار و خلاقیت، استفاده از روش های تدریس مناسب، ایجاد رقابت‌ سالم‌ درسی در دانش‌آموزان، راهنمایی همکاران کم‌تجربه، طـرح سـؤالات امتحانی نمونه، توجه به‌ تفاوت های‌ فردی‌ دانش‌آموزان، احتراز از تنبیه بدنی، دادن تکالیف درسی کـم و مـناسب، عـلاقه و احترام دانش‌آموزان نسبت به‌ او‌.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما