ژوئن 13
بازدید : 1529
نظرات : بدون دیدگاه
بیان حجاب و عفاف

«دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد، کسی که (به وسیله آن، حقّ را) ببیند، به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش می باشد و من نگاهبان شما نیستم (و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم).» (انعام،۱۰۴)   شناخت کافی از فضیلت و رذیلت […]

«دلایل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد، کسی که (به وسیله آن، حقّ را) ببیند، به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم بپوشد، به زیان خودش می باشد و من نگاهبان شما نیستم (و شما را بر قبول ایمان مجبور نمی کنم).» (انعام،۱۰۴)

 

شناخت کافی از فضیلت و رذیلت به او بدهد و زیبایی و زشتی صفت یا رفتار را بیان‌ نماید تا متربی، به تشخیص درست از نادرست و اخلاق و رفتار نیک از‌ اخلاق‌ و رفتار ناپسند برسد و زیبایی یا زشتی رفتارش را بیابد.

 

برخی دختران بی‌تفاوت به حجاب، از خانواده ‌های مذهبی‌اند که مادران در توجیه و تربیت آنان موفق نبوده‌اند. در‌ نظرخواهی‌ از این مادران، آن ها گفته‌اند که با وجود اعتقاد به خوبی حجاب، نتوانسته‌اند دلایل قانع‌کننده‌ای برای فرزندانشان بیاورند. یکی از محورهای اساسی در تربیت، توجه به‌ روش‌ معرفت و بصیرت است. معرفت و بصیرت نوعی آگاهی ژرف و گسترده است که نتیجه‌ آن‌ ایجاد‌ پیوند بین انسان و واقعیت مورد نظر می‌باشد.

 

راهی آسان برای بیان این موضوع قصه است.
قـصه غـیرمستقیم در‌ ژرفـای‌ روح‌ کودک و نوجوان تأثیر می‌گذارد. داستان‌نویس و قصه‌گو، ضمن‌ بیان‌ وقایع مهم و شخصیت‌های مهم، روح خواننده و شنونده را همراه خویش‌ می‌برد و الگوهایی را‌ نشانش‌ می‌دهد تا‌ از‌ گفتار‌ و رفتارشان سرمشق بگیرد و پیروی کند. تأثیرگزاری‌ قصه‌ و داستان، غیرمستقیم و نادیدنی است؛ به طور غیرمستقیم راه را نشان می‌دهد و هدایت‌ می‌کند‌، عبرت می‌دهد، موعظه می‌کند، تشویق می‌نماید‌، می‌ترساند و امیدوار می‌کند.

 

رعایت سه امر را پیشنهاد می کنیم:
1- آموزش زبانی و عملی
2- عدم سختگیری، آسان سازی با تکرار و تشویق
3- پشتیبانی فکری در جهت تقویت خداباوری

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما