ژوئن 12
نویسنده : اعظم رحمت آبادی
بازدید : 1213
عکس : مینو حیات بخش
نظرات : بدون دیدگاه
علل‌ فرهنگی‌ کاهش جمعیت‌

ایران همچنان در معرض هشدارهای جهانی نسبت به روند نزولی جمعیت جوان قرار دارد، کشوری که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، طی دهه‌های آتی همچون کشورهای توسعه یافته، با پدیده کاهش جمعیت جوان مواجه خواهد بود. در اینجا به علت فرهنگی کاهش جمعیت اشاره می کنیم…   1- تبلیغات گسترده بر ضد فرزند زیاد: سیاست‌ های‌ […]

ایران همچنان در معرض هشدارهای جهانی نسبت به روند نزولی جمعیت جوان قرار دارد، کشوری که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، طی دهه‌های آتی همچون کشورهای توسعه یافته، با پدیده کاهش جمعیت جوان مواجه خواهد بود. در اینجا به علت فرهنگی کاهش جمعیت اشاره می کنیم…

 

1- تبلیغات گسترده بر ضد فرزند زیاد:

سیاست‌ های‌ کنترل جمعیت تمامی وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون، رادیـو، روزنـامه و…) را به منظور کاهش‌ رشد‌ جمعیت به کار گرفته است‌. این‌ رسانه ها‌ با‌ پخش‌ برنامه های هدف دار، ارزش های‌ جدیدی‌ را در مردم به وجود می آورند و آن ها رابرای کنترل جمعیت و یـا‌ تـنظیم‌ خـانواده تشویق می کنند. رسانه‌ هـا در انـتشار ایـن‌ امور‌ سهم بزرگی داشته اند. سیاست‌ های‌ کنترل جمعیت، به صورت قصه یا جمله هایی در پوسترهای رنگارنگ درآمده و یا‌ از‌ طریق سـریال هـای تـلویزیونی، و یا‌ ترانه‌ هایی‌ مربوط به آن‌ منتشر‌ مـی شـود. در این چند سال هر جا را نگاه کردیم، از شیشه آبلیمو و قوطی کبریت‌ گرفته‌ تا بنرهای گسترده در سطح شهر‌، هـمگی‌ یـک چـیز‌ را‌ تبلیغ‌ می کردند: فرزند کمتر‌، زندگی بهتر.

 

از سوی دیگر، وزارت بـهداشت و سازمان بهداشت جهانی در دورافتاده ترین روستاها‌ آموزش‌ های جدی تنظیم خانواده به اجرا‌ گذاشت‌ و عقیم‌ سازی‌ مردان‌ و زنـان را رایـگان‌ کـرد‌ و نظام آموزش عالی درس «تنظیم خانواده و جمعیت» را در دانشگاه ها دایر نمود و تـلویزیون فـیلم هایی‌ را‌ که‌ بیشتر الگوی خانواده جوان را خانواده ای‌ با‌ یک‌ یا‌ دو‌ فرزند‌ معرفی می کردند، پخـش نـمود.

 

2- تبدیل شدن تک فرزندی و یا بی فرزندی به یک فرهنگ مـدرن:

مـتأسفانه تـک فرزندی و یا بی فرزندی به یک‌ فرهنگ مدرن تبدیل شده و مورد استقبال بسیاری از زوج هـای جـوان قـرار گرفته است. بسیاری از افراد ثروتمند و یا دانشجویان فرهیخته که ازدواج کرده اند، تمایلی به بـچه دار شـدن‌ ندارند‌. حتی نداشتن بچه را نوعی برتری اجتماعی می دانند و داشتن فرزند زیاد را در خـانواده هـایی کـه سطح تحصیلات بالایی دارند، نوعی ناآگاهی قلمداد می کنند. جوانان ما فکر‌ می‌ کـنند داشـتن فرزند یعنی بی سوادی یا بی فرهنگی و عقب ماندگی. آن ها فرزند را مانع پیـشرفت تـحصیل و زنـدگی خود می دانند.

 

همین افکار‌ باعث‌ شده سن باروری و کاهش تمایل‌ زوجین‌ برای بچه دار شـدن و مـادر بودن کاهش یابد. بنا بر تحقیقی که یکی از جامعه شناسان انجام داده، مـشخص شـده اسـت نسل اول کمتر‌ از‌ 5 فرزند نداشته اند؛ یعنی‌ از‌ 10 فرزند شروع می شد تا 5 فرزند. نسل دوم بین 2 تـا 4 فـرزند داشـتند و اما نسل سوم که زنان جوان هستند، 60 درصد آنها علاقه ای به بـچه دار شـدن نداشته‌ و تنها‌ 5 درصدشان بچه داشتند. بیشتر آنها از نبود امکانات و نداشتن شرایط لازم برای بچه دار شدن صحبت مـی کـنند و علاقه چندانی به بچه دار شدن نشان نمی دهند. درواقع، نسل جدید‌، یـا‌ فـرزند ندارند‌ یا به تک فرزندی اعتقاد دارنـد.

 

3- مـطرح کردن امور بهداشتی:

یکی از راه های کنترل جـمعیت‌ در کـشورهای اسلامی، مطرح ساختن امور بهداشتی است. یکی از اهداف‌ اعلام‌ شده‌ این سیاست، تـقلیل زایـمان می باشد که احتمال مـرگ و مـیر مادران و نـوزادان شـیرخوار را کـاهش می دهد‌. ‌‌دنبال‌ کنندگان این سـیاست، بـا طرح این مسئله که رابطه ای بین افزایش جمعیت‌ و مرگ‌ و میر‌ (در سطح مـرگ و مـیر نوزادان شیرخوار یا مرگ مادران بـه خاطر بارداری) وجود دارد، مـردم‌ را بـرای به کارگیری وسایل جلوگیری از بـارداری مـتقاعد می سازند.

 

درحالی که سلامت بـدن زن، در زایـیدن و حامله شـدن‌ و شـیر‌ دادن اسـت. طبق آخرین مدارک و آمار، دخترانی که پیش از 18 سـالگی زایـمان کنند سرطان پستان نمی گیرند‌ و هـرچه‌ دیـرتر بـچه بـزایند، درصـد خطر تهدید سـرطان پسـتان در آن ها زیاد می شود و از سن سی سالگی که بگذرند، خطر سرطان پستان به نحو مضاعف بـالا مـی رود. امـا‌ زنانی‌ که اصلاً ازدواج نکنند و بچه نیاورند، درصـد خـطر سـرطان پسـتان در آن ها سـرسام آوراست.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما