نقاشی، هنری بی‌آلایش

همۀ بـچه‌ها به‌ هرحال در دوران کـودکی چندین صفحه‌ای را خط خطی کرده‌اند. اما این استعداد، تاریخ‌ مصرفی داشته است که بعد از جوانی یا قـبل از آن از بین می‌رود‌ و تنها در برخی شکوفا‌ می‌شود‌ و تا آخر عمر ادامه می‌یابد؟   هر اندازه کـودکان در انـتخاب موضوع آزادی عمل داشته باشند و […]

همۀ بـچه‌ها به‌ هرحال در دوران کـودکی چندین صفحه‌ای را خط خطی کرده‌اند. اما این استعداد، تاریخ‌ مصرفی داشته است که بعد از جوانی یا قـبل از آن از بین می‌رود‌ و تنها در برخی شکوفا‌ می‌شود‌ و تا آخر عمر ادامه می‌یابد؟

 

هر اندازه کـودکان در انـتخاب موضوع آزادی عمل داشته باشند و شناخت کافی برای استفاده از تخیل و آزادی در رنگ‌ آمیزی و ابزار وجود داشته باشد به‌ راحتی می‌توانند هر موضوعی را نقاشی بکنند بدون ترس از این‌که دیگران آن را تأیید بکنند یا نه. در این صورت پرورش خلاقیت و شـکوفایی استعداد آنان از این طریق ممکن می‌گردد و حتی می‌شود‌ با‌ این روش کودکان را شناخت و با دنیای پررمز و راز آنان آشنا شد.

 

  • به کودکان کمک کنیم تـا انـتخاب کـنند
توانایی تصمیم‌ سازی بخشی از اهداف برنامه رشد است. کودک شما باید یاد بگیرد که در مورد کارهایی که لازم اسـت انجام ‌ ‌دهـد‌ فکر‌ کند نه این‌که صرفا کارهایی را که به او می‌گویید انجام دهد یا در برخی مـوارد از انـجام دادن آن ها طفره برود! امابا این حال شما در این دوران نمی‌توانید‌ دست‌ کودک خود را برای انتخاب کاملا بـاز بگذارید؛ زیرا او ممکن است تصمیم‌هایی بگیرد که برای سلامتی او مضر باشد.
.
یکی از عوامل مـهم در رشد شخصیت کودکان، پرورش حس اعـتماد به‌ نفس‌ در‌ ایشان است. برای این‌که کودکان‌ و نوجوانان‌ بتوانند‌ از حداکثر ظرفیت ذهنی و توانمندی‌های بالقوۀ خود بهره‌مند شوند، باید بتوانند نسبت به خود خوشبین و نسبت به محیط اطراف دارای احساس توانایی‌ بوده‌ از انگیزه‌های‌ قـوی برای تلاش برخوردار باشند و در یک کلام‌ باید از‌ حس اعتماد به نفس برخوردار باشد. با ایجاد محیط مناسب برای پرورش خلاقیت کودک می‌توان اعتماد به نفس را‌ در‌ او‌ تقویت کرد. می‌توان اظهار داشت که «رنـگ کـردن و نقاشی و سایر فعالیت‌های‌ هنری به منزلۀ بهترین وسایل برای ابراز علائق و عواطف کودک به شمار می‌روند».
از طرف دیگر، آشنا شدن‌ به‌ موضوع‌ نقاشی در ذهن کودکان و چگونگی رنگ‌ آمیزی آنان، این امکان را به مـربیان و‌ دسـت‌ اندرکاران‌ می‌دهد که با استفاده از این زبان خاص می‌توانند به استعدادها و علایق کودکان پی برده و در نهایت به‌ شکوفایی‌ آن‌ها‌ اقدام نمایند. لذا «یکی از رایج‌ترین راه‌ های عرضه و ارائۀ استعدادهای خلاقه، نقاشی است‌».
.
کودک وقتی مشغول نقاشی است بیش‌ از‌ هر‌ موقع و مکان دیگر خود را آزاد و تنها می‌یابد. چون در چنین وضعیتی هیچ قانونی به‌ او‌ تحمیل نمی‌گردد و مانع انجام آنچه دلخواه اوست نمی‌شود. لذا درون خود‌ را‌ بـه‌ نـحو اکمل ظاهر می‌سازد. در این کیفیت‌هاست تـوانایی سـحرآمیزی کـه باعث ایجاد تابلوهای هنری (که‌ نمودار‌ هنر بی‌آلایش و خالص هستند) می‌شود، شکفته می‌گردد.
.

برای برانگیختن این جریان ابداعی بعضی‌ شرایط‌ لازم است‌: در مـرحلۀ اول آزادی بـیان، آزادی در انـتخاب موضوع، در انتخاب اندازه، در انتخاب آموزش‌ رنگ‌ها‌ و در آهنگ اجـرای کار، زیـرا کودک باید فکر خود را دنبال کند و در‌ نتیجه‌ شکل خاصی‌ جهت تشریح آن خواهد یافت که موزون با عشق و علاقه اوست.

 

کـودکان در نـقاشی‌هایشان از‌ قـوۀ‌ تخیل‌ و حافظۀ خود بسیار استفاده می‌کنند. وقتی نقاشی خودبه‌خودی است، مـوضوع آن، در مرکز‌ توجه‌ کودک قرار می‌گیرد، و چنان‌که می‌دانیم نتیجۀ همگرایی بین عواملی چون خلق‌وخو، نقش جنسیت، تجربه و سن است. بـه‌ طـور‌ مـثال کودکان برون‌گرا از موضوع‌هایی استفاده می‌کنند که تصویر واضح تمایلات شان را نمایان‌ سازد‌؛ در حـالی کـه کودکان درون‌گرا از جنبه‌های‌ ارتباطی‌ نقاشی بهره‌ می‌برند و برای این‌که از درون آن‌ها چیزی‌ بیان‌ نشود، از موضوع‌های مشخص و قراردادی مـانند مـنظره، گـل و میوه استفاده می‌کنند و اگر هم از‌ آن‌ها‌ خواسته شود مثلا تصویرخودشان را‌ نقاشی‌ کنند، آن ها‌ خـود‌ را‌ در حـالی نقاشی کشیدن و یا خوابیدن‌ به‌ تصویر می‌کشند. به طور کلی، موضوع نقاشی با پیشرفت سـن، از مـرحلۀ عـلاقه‌ به‌ خود، به مرحلۀ توجه به دنیای خارج‌ و دیگران تکامل می‌یابد.

 

اگر‌ فرصت‌ مشاهدۀ تـعدادی از نـقاشی‌های کودکان‌ را‌ داشته باشیم، متوجه می‌شویم که موضوع‌ هایی مانند خانه، آفتاب، درخت و غیره غالبا ده بـار‌ بـی‌ آن‌ که‌ بـرای کودک کسل‌کننده باشد، تکرار شده‌ است‌. تکرار‌ یک موضوع معمولا‌ دارای‌ معنی خاصی در ارتباط با‌ کـودک‌ اسـت. ترجیح یک موضوع ثابت و رد موضوع‌های دیگر در سنین مختلف و نزد کودکان مختلف‌، تفاوت‌ دارد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما