ژوئن 12
نویسنده : علی سیف زاده‌
بازدید : 578
عکس : حسین مرصادی - خبرگزاری فارس
نظرات : بدون دیدگاه
شاخصه‌ های روحیۀ انـقلابی – اسلامی‌

روحـیۀ انـقلابی – اسـلامی‌ پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد؛ لیکن با مرور ادبیات انقلاب‌ اسلامی‌ می‌توان‌ گفت ظهور روحیۀ انقلابی- اسلامی در ملت ایران، از برکات انقلاب اسلامی به رهـبری ‌‌حضرت‌ امام خمینی (ره) به شمار می‌آید.   شـاخصه‌ها چنانچه وجه اشتراک افراد دارای روحیۀ اسلامی – انقلابی و مسلمانان صدر اسـلام را ایـمان […]

روحـیۀ انـقلابی – اسـلامی‌ پیشینه‌ای به قدمت تاریخ اسلام دارد؛ لیکن با مرور ادبیات انقلاب‌ اسلامی‌ می‌توان‌ گفت ظهور روحیۀ انقلابی- اسلامی در ملت ایران، از برکات انقلاب اسلامی به رهـبری ‌‌حضرت‌ امام خمینی (ره) به شمار می‌آید.

 

  • شـاخصه‌ها

چنانچه وجه اشتراک افراد دارای روحیۀ اسلامی – انقلابی و مسلمانان صدر اسـلام را ایـمان بـه خداوند تلقّی کنیم، می‌توان موارد ذیل را‌ در ارتباط با شاخصه‌ها برشمرد:

در قرآن کریم آیات بسیاری را مـی‌توان در وصـف ویژگی‌های معرّف و شاخص مؤمنان پیدا کرد که سوره مؤمنون یکی از آن موارد اسـت. در آیـات‌ اول‌ تـا نهم این سوره مبارک این ویژگی‌ها در وصف مؤمنان ارائه شده است: «در نماز خاشع و متواضعند، از سخن لغـو و بـیهوده اعـراض و احتراز دارند، زکات مال خود را به‌ فقرا‌ می‌پردازند، اندامشان را از گناه باز مـی‌دارند، بـه امانتها و پیمانها وفادارند و حافظ نمازشان هستند.»

 

همچنین در سوره فرقان، آیات 63 به بعد می‌توان‌ این شاخصه ها را بـرای بـندگان خاص‌ خدا‌ ملاحظه کرد: «به نرمی روی زمین گام برمی‌دارند. در مواجهه با نـادانان مـلایمند. شب را به سجده و قیام برای نماز، صـبح مـی‌کنند. در دعـا‌ و تقاضای‌ دوری از عذاب جهنم‌، نگران‌ هستند. به هـنگام انـفاق نه اسراف می‌کنند و نه بخل می‌ورزند و معتدلند و کسی را شریک خدا نمی‌سازند.»

 

در آیه 9 سـوره حـشر، توصیف قابل توجهی از شاخص های مـؤمنان ذکـر شده اسـت کـه‌ مـی‌فرماید‌: «و نیز کسانی که قبل از مهاجران در مـدینه جـای گرفته و ایمان آورده‌اند، هر کس را که به سوی آنان کوچ کرده دوسـت دارنـد و نسبت به آنچه به ایشان داده شـده‌، در‌ دلهایشان حسدی‌ نمی‌یابد. هـر چـند در خودشان احتیاجی باشد، آن ها را بـر خـودشان مقدّم می‌دارند و هر کس از خسّت‌ نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارند.»

در آیـه 16 سـوره تغابن‌ نیز‌ به ویژگی مـذکور اشـاره شـده است: «پس تا مـی‌توانید از خـدا پروا بدارید و بشنوید و فرمان بـبرید و مـالی ‌‌برای‌ خودتان در راه خدا انفاق کنید و کسانی که از خسّت نفس خویش مصون‌ مانند‌، آنان‌ رسـتگارانند.»

در ادبـیات اسلام و فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص)، حـماسه عـاشورا همواره انـسان‌ساز و عـبرت‌آموز تـوصیف می‌شود‌. در این حادثه مـی‌توان خالص‌ترین و کامل‌ترین جلوه‌های انسان های متحوّل شده و الهی را مشاهده‌ کرد. ویژگی‌های سالار شهیدان‌، امام‌ حسین (ع) و اصـحاب بـا وفای ایشان مصداق کامل و بی‌نظیر روحیۀ اسـلامی و انـقلابی اسـت کـه بـه شکل ایثار و فـداکاری، صـبر و تحمّل، اخلاص و شجاعت به بهترین صورت از سوی قهرمانان این حادثة منحصر به فرد‌ تاریخ بشریت بـه نـمایش گـذاشته شد.

 

شهید مطهری در وصف روحیۀ اصحاب امـام حـسین(ع) چـنین مـی‌نویسد: «عشق و ایثار و مرگ اختیاری و شجاعت بدنی و قدرت قلب و شجاعت روحی (شجاعت)، ایمان‌ کامل‌ به خداوند و پیغمبر اسلام(ص)، صبر و تحمّل عجیب، رضا و تسلیم (خلوص)، حفظ تعادل هیجانی، کـرم و بزرگواری و گذشت، فداکاری و فدا شدن و ایثار.»

 

هنر حضرت امام خمینی(ره) پرورش انسان هایی با روحیۀ عاشورایی‌ در‌ دنیای معاصر بود. شاخص های مد نظر آن بزرگوار برای چنین روحیه‌ای را می‌توان در بخشی از فرمایشات ایشان به شـرح ذیـل دریافت:

«حقیقتاً اگر بخواهیم مصداق کاملی از ایثار‌، خلوص‌ و فداکاری و عشق به ذات مقدس حق و اسلام را ارائه دهیم چه کس سزاوارتر از بسیج و بسیجیان خواهد بود. این تحوّلی که شما را برای رسیدن بـه آنـان مشتاق‌ کرد‌ خون‌ بدهید، این تحوّل انسانی که‌ شما‌ برای‌ برادرانتان حاضرید مال بدهید و حاضرید وقت صرف کنید، این تحوّل مهم بود.

مجاهدین فداکار اسلام که با مجاهدت و جانبازی در راه هدف و حفظ آرمانهای اسلامی پیروزی‌های‌ عظیم‌ در‌ تمام جبهه‌های افتخار و سـرافرازی جـمهوری اسلامی و اولیای خدا شـدند… آن بُعد الهی عرفانی و آن جلوه‌های معنوی ربّانی که جان ها را به سوی خود پرواز می‌دهد و آن قلب های ذوب‌ شده‌ در‌ تجلّیات الهی را، با چه قلم و هنر و بیانی می‌توان ترسیم کرد‌.»

روحیۀ سلحشوری، روحیة مقاومت، روحـیة ایستادگی در مقابل دشمن، روحیة نفرت از دشمن، روحیۀ بی‌اعتمادی‌ به‌ دشمن‌، روحیۀ آمادگی بـرای دفاع…این روحیات عـالی اسـت که یک کشور را‌ عزیز‌ می‌کند – استقلال یک کشور را حفظ می‌کند، استعدادهای یک کشور را به ظهور می‌رساند – این روحیات‌ را‌ جوانان در خودتان حفظ کنید.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما