ژوئن 10
نویسنده : اعظم رحمت آبادی
بازدید : 953
عکس : احسان و علی جعفرپیشه و حامد مغروری
نظرات : بدون دیدگاه
«فرزند کمتر، زندگی بـهتر»

پیامبر‌ اکرم‌ (ص) فرموده اند: «فرزندان خود‌ را‌ زیاد‌ کنید که من، روز قـیامت، بـه فزونی‌ شما‌، نسبت‌ به‌ امـت‌ هـای‌ دیـگر افتخار می کـنم.»   امروزه مسئله کنترل جمعیت و شـعار «جمعیت کمتر، زندگی بـهتر» بـه قدری جدی گرفته شده و هیاهو و تبلیغات بر سر عواقب و خطراتی که برای آن شمرده می […]

پیامبر‌ اکرم‌ (ص) فرموده اند: «فرزندان خود‌ را‌ زیاد‌ کنید که من، روز قـیامت، بـه فزونی‌ شما‌، نسبت‌ به‌ امـت‌ هـای‌ دیـگر افتخار می کـنم.»

 

امروزه مسئله کنترل جمعیت و شـعار «جمعیت کمتر، زندگی بـهتر» بـه قدری جدی گرفته شده و هیاهو و تبلیغات بر سر عواقب و خطراتی که برای آن شمرده می شود‌ به قدری فراگیر گشته، که کمتر کسی مجال تفکر، تحلیل و یا احیانا تشکیک در این مسئله را مـی یابد. متأسفانه این ذهنیت چنان حاکم گشته که حتی از سوی کسانی که‌ انسان‌ کوچک ترین شکی در خلوص نیت و دلسوزی شان برای جامعه و اسلام ندارد واکنش های انفعالی و جانبدارانه مشاهده می شـود تـا حدی که گاه انسان متحیر می ماند چگونه عقل سلیم‌ تحت‌ تأثیر تبلیغات فریبنده ای قرار می گیرد که با اندکی توجه و دقت، نادرست بودنشان قابل تشخیص است.

 

زمزمه کنترل جـمعیت کـه از سال 1368 آغاز شد، کم کم‌ به‌ چنان همهمه و موجی تبدیل گشت که دولت و حتی مجلس را نیز تحت تأثیر خود قرار داد تا سرانجام لایحه ای که از سوی دولت برای محدود کردن موالید در‌ خـانواده‌ هـای‌ تحت پوشش دولت و اجبار ایشان‌ به‌ کنترل‌ جمعیت به مجلس فرستاده شده بود، از سوی نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت. آنچه در این زمینه تعجب آور بود‌ اینکه‌ بجز‌ یکی دو نفر، حـتی نـمایندگان مـخالف نیز ـ که‌ صرفا‌ با قـسمت هـایی از لایـحه مخالفت نمودند ـ در اصل وجوب و لزوم کنترل موالید هیچ گونه شکی به خود راه‌ نداده‌ بودند‌. علت این امر را شاید بتوان در همان ذهـنیت مـنفی‌ و هـجوم تبلیغاتی در مورد این مسئله جست وجو کرد کـه حتی چهره های موجه‌ و دلسوز‌ این‌ ملت را نیز تحت تأثیر خود قرار داده بود.

 

سیاست‌ های‌ کـنترل جـمعیت، بـه سیاست هایی گفته می شود که بر کاهش میزان مـوالید یا رشد جمعیت‌ توجه‌ دارد‌. مبحث کنترل جمعیت، از مباحث مهمی است که از چند سال پیش‌ در‌ جمهوری‌ اسلامی ایران بـا مـخارج سـنگین و نگرشی کاملاً یکطرفه توسط عده ای خاص دنبال می‌ شود‌ و کلیه‌ مـجاری قـانون گذاری، اجرایی و بخش عمده تبلیغات کشور را به دنبال خود می کشاند‌. متولیان‌ این امر، با انـحصاری کـردن ایـن مقوله در حیطه اقتدار خود و ارائه آمارها‌ و اطلاعات‌ قابل‌ تشکیک، تلاش می کنند افـکار عـمومی را بـه همان جهتی سوق دهند که خود‌ می‌ خواهند و متأسفانه تاکنون در این زمینه پیشرفت هـایی هـم داشـته اند. عوارض این‌ نگرش‌ یک‌ سویه و حاکمیت آن بر همه شئون، به تدریج در حال ظـاهر شـدن است و اگر با‌ آن‌ مقابله نشود، مشکلات فراوانی به وجود خواهد آورد.

 

لازم به ذکر است که، مسئله کنترل جمعیت فقط برای کشورهای اسلامی به خصوص ایران است، درحالی که کشورهایی‌ مثل‌ رژیـم صـهیونیستی و آمریکا از اجرا شدن این طرح در کشورشان جلوگیری می‌ کنند‌. اگر تعداد جـمعیت، یـکی از عـناصر‌ تشکیل‌ دهنده‌ قدرت است، باید نتیجه گرفت که استکبار‌ اقتصادی‌ و سیاسی دنیا برای جلوگیری از افـزایش قـدرت جـامعه از نظر سیاسی ـ اقتصادی درصدد‌ است‌ که از تعداد نیروهای کمّی‌ کشور‌ بکاهد.

 

در سال های اخیر، رسـانه هـای گروهی کشورمان به تبعیت از سیاست ضرورت کنترل جمعیت، مطالب زیادی همسو با این سـیاست‌ بـه چاپ رسانده و پخش کردند. درنتیجه هـمین تـبلیغات سنگین و یـکطرفه، اکـنون ایـن تفکر به صورت یـک اصل بدیهی در اذهان عمومی جای گرفته است. این وضعیت نامطلوب تا آنجا پیش‌ رفت‌ کـه یـکی از پزشکان سرشناس کشورمان، در مقاله ای در خصوص خـطرات ایـن سـیاست نـوشت:

«روش هـای کنونی کنترل جـمعیت در کـشور ما با فرهنگ اسلامی مغایرت دارد… در‌ اصل‌ موضوع تنظیم خانواده، بیشتر دست اندرکاران توافق دارند؛ اما آنـچه مـورد بـحث است روش رسیدن به این هدف است. بـا تـوجه بـه ایـنکه‌ در‌ حـال حـاضر کشور ما به‌ عنوان‌ مسئول برنامه ریزی کنترل موالید در منطقه انتخاب شده است، مسئله از حساسیت ویژه ای برخوردار بوده و حیثیت اجتماعی جمهوری اسلامی مورد توجه است‌. نحوه‌ حـرکت ما در این‌ زمینه‌ برای سایر کشورهای اسلامی الگو خواهد بود. لذا هرگونه خطا می تواند خدای ناکرده اثرات سوئی به این الگوپذیری برای کشورهای اسلامی منطقه بگذارد.»

 

ایران در حال حاضر نیز جزو 10 کشوری است که به سرعت به سمت کهنسالی در حال‌ حرکت‌ هـستند و در‌ جـایگاه ششمین کشور جهان قرار دارد که افراد آن به سن پیری می رسند. بر اساس این‌ گزارش، تعداد فرزندان در یک خانواده ایرانی، کمتر از تعداد فـرزندان‌ در‌ خـانواده‌ های انگلیسی، آمریکایی، فرانسوی و حـتی یـک خانواده اسرائیلی است.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما