احساس شرم‌ و برهنگی‌

برخی از دانشمندان، بر پرورش حیا و عفت در کودکان تأکید می‌کنند. نـظام تـربیتی اسلام، تأکید دارد که کودک از آغاز بر اساس حیا و عفت پرورش یابد‌ و حتی‌ نسبت‌ به نگاه به کـودک مـمیز و نـگاه کودک‌ ممیز‌ به‌ دیگران‌، محدودیت‌هایی‌ در‌ نظر گرفته است.   در برخی از بچه‎ها حس شرم و داشتن […]

برخی از دانشمندان، بر پرورش حیا و عفت در کودکان تأکید می‌کنند. نـظام تـربیتی اسلام، تأکید دارد که کودک از آغاز بر اساس حیا و عفت پرورش یابد‌ و حتی‌ نسبت‌ به نگاه به کـودک مـمیز و نـگاه کودک‌ ممیز‌ به‌ دیگران‌، محدودیت‌هایی‌ در‌ نظر گرفته است.

 

در برخی از بچه‎ها حس شرم و داشتن حریم خصوصی شکل می‎گیرد، این حس با وجود آمدن احساس خودآگاهی شکل می‎گیرد و درک این‎که دیگران نسبت به او ممکن است احساس متفاوتی داشته باشند. همچنین هویت جنسی کودک‎تان نیز اکنون در حال رشد است و کودک به طور خودآگاه یا ناخودآگاه از رفتارهای والد هم جنس خود تقلید می‎کند. او همچنین ممکن است نشانه‎هایی از محیط اطراف خودش را نیز مورد استفاده قرار دهد، برای نمونه ببیند اطرافیانش در خانه برهنه هستند یا پوشیده و سپس، خودش نیز مانند آن‎ها رفتار کند.

 

البته حس داشتن حریم خصوصی و احساس شرم ممکن است در این سن در نوسان باشد و بیاید و برود. یک دقیقه ممکن است کودک‎تان بخواهد لباسش را به تنهایی عوض کند و دقیقه بعد ممکن است برهنه در حیاط پشتی آب بازی کند. البته لازم به ذکر است که همه کودکان هم در این سن وارد این مرحله نمی‎شوند و برخی هنوز ممکن است در مکان‎های عمومی‎ بدون این‎که متوجه باشند رفتار نامناسب نشان دهند. لازم به ذکر است که احساس شرم و حیا تا حدود زیادی نسبی است؛ در خانواده‎ای ممکن است افراد خانواده برهنه در دریاچه شنا کنند و در خانواده دیگر ممکن است افراد خانواده تا لباس شنا نپوشیده‎اند از در اتاق‎شان هم خارج نشوند.

 

  • جدا کردن رختخواب فـرزندان

دیـدگاه شـماری از روان شناسان مبنی بر جدا بودن اتاق خواب و بستر خواب فرزندان دختر از پسر و جدایی بـستر خـواب‌ فـرزندان همجنس از یکدیگر، با نگرش اسلام در این زمینه هماهنگی دارد. کودکانی که بستر خواب مشترک دارنـد، در مـعرض تماس‌های جسمی قرار دارند و این امر آنها را به شوخی‌های‌ جنسی‌ وا می‌دارد. بهتر اسـت اتـاق خـواب دختران و پسران، بعد از پنج سالگی از هم جدا باشد. این اقدام، رفتاری پیشگیرانه از پیدایش انـحراف جـنسی در کودکان است و در نظام‌ تربیتی‌ اسلام دستورالعمل‌های فراوانی دراین‌باره یافت می‌شود.

 

  • اجازه گرفتن

اسـلام قـرن‌ها پیـش تأکید کرده است که باید به کودک آموزش داد پیش از وارد‌ شدن‌ به استراحتگاه والدین اجازه بـگیرد‌. هـدف‌ از این دستور، پیشگیری از رو به رو شدن کودک با صحنه‌های جنسی پدر و مادر و پیامدهای آن اسـت.

 

  • آمـوزش و آمـاده کردن بهنگام

دیدگاه گروهی‌ از‌ پژوهشگران که می‌گویند چون‌ کودک‌ به پایان دوران کودکی نزدیک شود، بـاید او را بـرای رو بـه رو شدن با دگرگونی‌های مهمی که در دوران بلوغ در او رخ خواهد داد آماده کرد، با نگرش‌ اسـلام‌ دربـاره لزوم عنایت به تربیت جنسی کودک و آماده کردن او برای رویارویی با تحولات روحی و جسمی دوران بلوغ مشابه اسـت. اسـلام به خطرهای کوتاهی در آگاه کردن کودک از تحولات‌ دوران‌ بلوغ هشدار‌ می‌دهد و از والدیـن مـی‌خواهد پیش از بلوغ و در اواخر کودکی دوم، هنجارهای شرعی مـانند: احـتلام و نـگاه به‌ نامحرم و عادت ماهانه و طهارت و نماز و لمـس قـرآن کریم و… را به کودک‌ ممیز‌ آموزش‌ دهند و پرسش‌های جنسی او را بی پاسخ نگذارند. در این کـار، پدر بـاید به آموزش فرزند پسر‌ و ‌‌مـادر‌ بـه آموزش فـرزند دخـتر بـپردازد.

 

بچه ها باید هر مهارتی را ابتدا در خانه و با اعضای خانواده به ویژه والدین تمرین کنند و بیاموزند. آن ها به این مهارت های ضروری زندگی نیاز دارند تا بزرگسالی موفق شوند. اگر ارزش های اخلاقی سالم را در بچه ها پرورش ندهیم هنگام بزرگسالی در تصمیم گیری های مهم خود با مشکل مواجه می شوند چرا که نقش جنسی دربرگیرنده تمام رفتارهایی است که به مرد بودن یا زن بودن فرد مربوط می شود. خانواده و جامعه به دلیل تاثیری که بر آموزش نقش جنسی دارند، روی رفتار کودک و عزت نفس او اثر می گذارند. شما اولین معلم او در زمینه جنسیت هستید. حتی او از لحظه تولد با الگوبرداری از شما در حال یادگیری بوده و در بسیاری موارد والدین متوجه چشم های تیزبین کودک کنجکاو خود نبوده اند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما