تزکیه یا تعلیم و تربیت!؟

هـمه‌ انـبیاء‌ و پیـامبران برای انسان‌سازی آمدند آن ها می خواستند انسان‌ها را از بندها و اسارت‌های فکری و نفسانی نجات داده‌ انسانی آزاد و آزاده پرورش دهند و در پرتـو این بازسازی‌ها جامعه‌ای سرشار از قسط‌ و عدالت بوجود آورند. بنابراین‌ کار‌ مقدس انبیاء در سـاختن و پرداختن انسان‌ها خلاصه مـی شود. ایـن هدف […]

هـمه‌ انـبیاء‌ و پیـامبران برای انسان‌سازی آمدند آن ها می خواستند انسان‌ها را از بندها و اسارت‌های فکری و نفسانی نجات داده‌ انسانی آزاد و آزاده پرورش دهند و در پرتـو این بازسازی‌ها جامعه‌ای سرشار از قسط‌ و عدالت بوجود آورند. بنابراین‌ کار‌ مقدس انبیاء در سـاختن و پرداختن انسان‌ها خلاصه مـی شود. ایـن هدف اساسی در خلال همه دستورات آنان حتی در قوانین جنگی نیز بچشم می خورد، انبیاء بخاطر کشورگشایی و مسائل اقتصادی هیچگاه به جنگ نمی پرداختند‌ بلکه بر اساس انگیزه پاسداری از حریم انسانیت و آزادی انسان ها از قیود ستمکارانه طـاغوتیان بچنین کاری دست میزدند.

 

«در جنگ‌های مسلمانان با ایرانیان سعد ابی وقاص فرمانده لشگر اسلام گروهی را‌ برای‌ مذاکره با رستم فرخ‌زاد گسیل داشت سرکردگی این عده با زهره بن عبد الله بود رسـتم از او پرسـیده هدف شما از جنگ چیست؟ زهره در پاسخ گفت: این جنگ بخاطر آزاد ساختن بندگان خدا از بندگی انسان هایی مانند خود است و در فراز دیگری فرمود: از‌ تعدی‌ و تجاوز ادیان پیشین رها ساخته به عدالت و قسط اسلامی راهنمائی کنیم.»

 

در اسلام تزکیه و پرورش پیش از تعلیم و تعلم وجود دارد اسلام اول به تهذیب دستور داده پس از‌ آن‌ به فراگیری‌ علم و دانش تاکید کـرده اسـت‌. در‌ سوره‌ جمعه آیه 2 خداوند می فرماید:

«هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَکِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي‏ ضَلالٍ مُبينٍ»

«او خدایی است که از میان‌ مـردم‌ رسـولی را بـرانگیخت تا آیات الهی را برای آن ها خـوانده آنـان را تزکیه و تهذیب کند و سپس کتاب و حکمت را‌ به آنان‌ بیاموزد‌ گرچه قبلا در گمراهی آشکاری بسر میبردند از این آیه‌ به خوبی آشکار می گردد که کـار اسـاسی و عـمده پیامبران سازندگی انسان ها بوده است.»

 

معلمان که کـارشان هـمانند پیامبران بازسازی‌ انسان هاست‌ نمی توانند‌ از سازندگی دانش‌ آموزان غفلت بورزند چه در چنین صورتی محصول آموزش‌ و پرورش‌ در چهارچوب تیغ دادن در کف زنگی مـست خـلاصه خـواهد شد.

در مدارس باید معلمان‌ از‌ همان‌ آغاز به سازندگی دانش آموزان بپردازند شاهد و گواه این واقعیت اینکه همه دانش آموزان اسلامی‌ باید در‌ ابتدایی‌ترین‌ مراحل درسی با حدیث نبوی آشنایی پیدا کنند کـه رسـول خـدا (ص) فرمود: «آغـاز دانـش خداشناسی است خدایی پرتوان، خدایی جبار‌ و پایان‌ علم واگذاری همه امور بدست قدرت اوست.» دانش آموزان اسـلامی به کمک مـعلمان خود از‌ آغاز‌ تحصیل‌ به تهذیب اخلاق پرداخته خود را از هوس ها نجات داده در سازندگی خـود هـمچنان‌ پیـش‌ می روند تا آنجا که همه خودبینی ها و غرور را از دست داده با ایمانی سرشار و جوشنده‌ دست‌ یافته‌ قطره وجـودشان کـه هـستی‌نما بود در اقیانوس بیکران هستی مطلق غوطه‌ور گشته از خود بیخود‌ شده‌ دیگر نام و نشانی از خـود نـیافته همه امور بخدای لا یزال وا‌ می گذارند. چنین دانش آموزانی همه رفتار و کردارش به خاطر خـدا و رضـای او انـجام می گیرد خواه این کار درس‌ خواندن‌ یا‌ درس دادن باشد.

 

اما در مدارس جدید متاسفانه در بسیاری از آن ها‌ و دانـشگاه ها‌ این خودسازی وجود ندارد تمام فکرها و همّم برای بدست آوردن مدرک تحصیلی دور میزند و بـرای وصـول‌ به این‌ هدف از هیچ عمل غیر انسانی خودداری نمی کنند. در چـنین محیط هایی چیزی که وچود ندارد ایمان‌ و تقوی‌ است.

 

امروزه مسئولین انقلاب فرهنگی باید توجه داشته باشند باید در بازرگشایی دانشگاه ها برنامه‌ها را‌ طوری‌ تنظیم دهند که هدف‌ اساسی‌ دانشگاه ها انسان‌سازی باشد. جامعه ما امروزه احتیاجی کـه به ایمان و تقوی دارد از نیازی که به آب و نان و هوا دارد بیشتر است. امروزه جامعه ما به افراد مکتبی و با ایمان احتیاج دارد که‌ انقلاب‌ ما را تداوم بخشند از این گذشته در سایه ایمان و تقوی میتواند احساس مـسئولیت کـرده خویش را بخودکفائی رسانید. فراموش نکنیم بنیانگذار انقلاب ما فرمود که تزکیه باید‌ قبل‌ از تعلیم‌ و تعلم باشد زیرا انقلاب از عمق ایمان جوشیده و تداوم آن نیز وابسته بدان است.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما