مقام مادری

‌‌‌اسـلام‌ به عنوان آخرین دین الهی، جامع‌ترین دستور و قانون الهی برای هدایت بشر اسـت‌. قـرآن‌ کـه‌ در حقیقت قانون اساسی دین مبین اسلام است بر کامل و تمام بودن آخرین دین الهی‌ تـأکید دارد:«امروز دین شما را‌ برایتان کامل نـمودم و نعمت‌ خود‌ را بر شـما تـمام کردم…» خداوند در این آیه تصریح می‌فرماید […]

‌‌‌اسـلام‌ به عنوان آخرین دین الهی، جامع‌ترین دستور و قانون الهی برای هدایت بشر اسـت‌. قـرآن‌ کـه‌ در حقیقت قانون اساسی دین مبین اسلام است بر کامل و تمام بودن آخرین دین الهی‌ تـأکید دارد:«امروز دین شما را‌ برایتان کامل نـمودم و نعمت‌ خود‌ را بر شـما تـمام کردم…»

خداوند در این آیه تصریح می‌فرماید که نعمت خود را بر انسان تمام و دین و راه و روش سیر انسان به سوی خدا را کامل کرده است‌. بنابراین دین اسلام در سیر تکاملی ادیان الهی از جهت افقی بـه حد آخر رسید (و تمام شد). هم‌چنین این دین در جهت عمودی و در بالاترین مرحله ادیان (یعنی در حد کمال‌) بالا‌ رفت و کامل شد.

 

قبل از اسلام به زن همانند مرد نگریسته نمی‌شد و زن را پایین‌تر از مردان تلقی مـی‌کردند.شـواهد تاریخی بیانگر این مطلب دردناک است که در بعضی‌ از‌ جوامع و در بسیاری از مواقع، زن را هم‌طراز اشیاء و حیوانات قرار می‌دادند و برای او شؤون اندکی قائل بودند.اما با نزول آخرین دین الهی، اسلام، این تـوهم غـیر واقع‌بینانه‌ را‌ رد نمود و تصریح کرد که زن و مرد هر دو شؤون انسانی مساوی و هم‌طرازند. چنان که مرحوم علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن، بر یکسان بودن شأن و جایگاه انسانی مرد و زن‌ تأکید‌ مـی‌کنند‌ و مـعتقدند اسلام برای زن همانند‌ مرد‌ آزادی‌ اراده و عمل قرار داده است… اسلام تشخیص می‌دهد که انسانیت یک نوع واحد ممتاز است و مرد و زن هر دو انسان‌اند و در‌ عین‌ حال‌ که از جهت نری و مادگی متفاوت‌اند از جـهت‌ انـسانیت‌ هـیچ‌گونه فرقی با هم ندارند، زیـرا هـر فـرد انسان را اعم از مرد و زن دو فرد نر و ماده با‌ تناسل‌ خود‌ به وجود می‌آورند.

 

أَنِّي لا أُضيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي‏ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ (آل عمران، آیه 195).

«…هرگز من عمل هیچ کس از مـرد و زن را‌ تباه‌ نمی‌کنم.بعض مردم از بعض دیگر برتری ندارد(همه‌تان یکی هستید‌).»

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ (حجرات‌، آیه‌ 13).

«ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ( اینها ملاک امتیاز نیست ، ) گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست خداوند دانا و آگاه است!»

 

روی همین اصل شرع اسلام زن را نیز مانند مـرد جـزء کامل‌ جامعه‌ انسانی قرار داده، هر دو را به طور مساوی جزء متشارک شناخته و برای‌ زن‌ نیز‌ آزادی اراده و عمل، تـشریع فـرموده، چـنان‌که در مرد همین حق را جعل کرده است‌… در حقیقت دین اسلام، در اوج بربریت و توحش، مـوقعیت زنـان را ارتـقا بخشید‌ و در‌ جایگاهی‌ برابر مردان قرار داد.

 

امام(ره)در این مورد می‌فرمایند:…«اسلام زن‌ها را دستشان را‌ گرفته‌ آورده در قـبال مـردها نـگه داشته. در صورتی که در زمانی که‌ پیغمبر‌ اسلام‌ آمد زن‌ها را هیچ حساب می‌کردند.اسلام زنـ‌ها را قـدرت داده است.اسلام زن‌ها را‌ در‌ مقابل‌ مردها قرار داده، نسبت به آن‌ها تساوی دارند…»

 

بنابراین از نـظر‌ اسـلام‌ زن و مـرد به طور یکسال از مواهب انسانیت برخوردارند و خداوند اگرچه بین زن و مرد تفاوت قائل‌ شده‌، امـا در مـرود جنس مذکر و مؤنث تبعیض قرار نداده است.همان طور‌ که‌ مردان دارای حقوقی‌اند زنـان نـیز از حـقوق‌ مساوی‌ همانند‌ حق تحصیل، کار، مالکیت و مشارکت سیاسی و غیره‌ برخوردارند‌.

 

امام خمینی(ره) به عنوان یـک مـرجع و دین‌شناس بزرگ اعتقاد دارند اسلام همه‌ حقوقی‌ را که دارا می‌باشد برای‌ زن‌ قـرار داده اسـت‌:در‌ نظام اسلامی زن همان حقوقی را‌ دارد‌ که مرد دارد: حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأی دادن‌، حـق‌ رأی گـرفتن.در تـمامی جهاتی که‌ مرد حق دارد زن‌ هم‌ حق دارد، لیکن هم در‌ مرد‌ مواردی اسـت کـه چیزهایی به دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم‌ در‌ زن مواردی هست که به‌ دلیل‌ این‌ کـه مـفسده می‌آفریند‌ حرام‌ است.اسلام خواسته است‌ که‌ زن و مرد حیث انسانی‌شان محفوظ بـاشد…

 

یکی از دلایل اهمیت زن از منظر امام‌(ره‌) به‌ نقش مادری وی باز می‌گردد. از دیدگاه امام خمینی (ره) اسلام به زن بیش‌تر نظر‌ دارد‌ تا به مرد. به دیگر سخن اهمیت زن از مرد، از دیـدگاه‌ اسـلام‌ امام‌ (ره) بیش‌تر است. ایشان معتقدند از لحاظ انسان‌ پروری و انسان‌سازی، زن با قرآن‌ مجید قابل مقایسه‌ است‌، و اهمیت‌ زن در مقام مادری به قدری زیاد است که اگر یک جامعه‌ از‌ وجود نعمت مادران شـجاع و انـسان‌ساز مـحروم گردد، ملت‌ها و جوامع با شـکست و انـقراض و انـحطاط روبه‌رو خواهند شد‌….

 

عنایتی‌ که اسلام به زنان دارد بیش‌تر از عنایتی است که به مردان‌ دارد‌…زنان مردان شجاع را در دامان خود‌ بزرگ‌ مـی‌کنند‌ و قـرآن کـریم انسان‌ساز است و زنان نیز انسان‌سازند‌. اگر‌ زنان شـجاع و انـسان‌ساز از ملت‌ها گرفته شوند، ملت‌ها به شکست و انحطاط کشیده می‌شوند.

 

زن‌ به‌ عنوان مـادر، تـربیت فـرزند را به‌ عهده‌ دارد، نقش مهمی در جامعه ایفا می‌نماید و وظیفه زنان هـمانند شغل انبیا‌ مقدس‌ و پراهمیت می‌باشد: … انبیا آمده‌اند که انسان‌ بسازند، انبیا مأمورند که‌ افرادی‌ را که بشر هستند و بـا‌ حـیوانات‌ فـرق ندارند، این‌ها را انسان کنند.شغل انبیا همین است. باید شغل مـادرها‌ هـم‌ همین باشد نسبت به بچه‌هایی‌ که‌ در‌ دامنشان است و با‌ اعمالشان‌ آن‌ها را تزکیه کنند‌…

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما