می 22
نویسنده : سید مهدی موسوی
بازدید : 1043
عکس : محمدخانی - کودک پرس
نظرات : بدون دیدگاه
عزم انقلابی

جـامعه ایران از سـنّت دیـنی ریـشه‌داری مبتنی بر اسلام شـیعی برخودار است. این سنّت‌ دینی در انقلاب اسلامی سال 1375 متبلور شد. انقلابی که با رهبری‌ حـضرت امـام‌ خمینی (ره) به صورت یـک جـنبش مـردمی وسـیع و بـرپایه اعتقادات قوی پیـروان‌ ارزش ها و معیارهای دین اسلام به وقوع پیوست.   پس از پیروزی انقلاب […]

جـامعه ایران از سـنّت دیـنی ریـشه‌داری مبتنی بر اسلام شـیعی برخودار است. این سنّت‌ دینی در انقلاب اسلامی سال 1375 متبلور شد. انقلابی که با رهبری‌ حـضرت امـام‌ خمینی (ره) به صورت یـک جـنبش مـردمی وسـیع و بـرپایه اعتقادات قوی پیـروان‌ ارزش ها و معیارهای دین اسلام به وقوع پیوست.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز تحولات‌ اجتماعی‌ و فرهنگی ناشی از آن، مسئولیت‌ خـطیری بـر عهده مسئولان و دست‌اندرکاران فرهنگی نظام گذارده شد کـه از جـلمه آن پرورش نـسل جـوان مـطابق با الگوهای انسان آرمانی و جهان‌بینی اسلام بوده‌ است‌.

موضوع و مسأله جوانان همواره مورد توجه مربیان جامعه، هادیان فکر و اندیشه، مکتب‌ انبیاء و بالاخص مکتب اسلام بوده است. در عـصر حاضر به واسطه‌ رشد‌ و توسعه وسایل‌ ارتباط جمعی، نشر افکار‌ و آراء‌ و تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم، مسائل جوانان بسیار گسترده و پیچیده شده است. به بیان برخی، این وسائل از عواملی هستند که روی جوانان‌ کار می‌کنند و می‌توانند‌ جوامع‌ را به سعادت و یا‌ شقاوت‌ سوق دهند. از این‌ رو بحث تازش فرهنگی و ایمن‌سازی نسل جوان در برابر این فناوری‌ها و از جمله ماهواره که عموماً از طرف غربی‌ها مدیریت و تغذیه می‌شوند، به‌ گونه‌ای جدی در کشور مـطرح اسـت‌.

 

60 درصد جمعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را جوانان تشکیل می‌دهند، جوانانی‌ که سرمایه اصلی و انژری ذخیره شده نظام جمهوری اسلامی‌ اند که در صورت تربیت‌ درسـت و صـحیح مطابق با آرمان ها و اهداف‌ دیـنی‌ و مـلی نظام‌ می‌توان به آن ها به عنوان مؤلفه‌ و بخشی از قدرت ملی تکیه کرد. بنابراین لازم و ضروری است هرگونه‌ اسباب و عواملی که‌ منجر به ایجاد ضعف و سـستی در بـاورها، ارزش‌ها‌ و روحیه‌ ملّی‌گرایی‌ جـوانان می‌شود، شناخته شوند و با مدیریت صحیح، منطقی و علمی با این عوامل برخورد شود.

 

«امروز خوشبختانه حرکت های خیلی خوبی هست؛ هم در حوزه‌ی علم و فرهنگ -همان‌طور که عرض کردم- [هم در حوزه‌های دیگر]؛ بهترین مدال‌آوران کشور بچّه‌های بسیجی‌اند. اینجا من با دانشجوها ملاقات های متعدّدی دارم؛ یک نمونه‌اش همین چند روز قبل از این بود که مدالگیران و جوان های بسیجیِ دانشگاه شریف آمدند اینجا. ده‌ها مدال، ده‌ها جوان برجسته و نخبه، یک نمونه‌اش بود؛ نمونه‌های فراوان دیگری داریم. جوان های نخبه، جوانهای فعّال، جوانهای زنده، باهوش، دانشگاهی، دانشجو و همچنین در میان اساتید، [افراد] دارای فکر انقلابی، دارای انگیزه‌ی انقلابی و عزم انقلابی، این امروز وجود دارد؛ در حوزه‌ی فرهنگ هم همین‌جور است، در حوزه‌ی هنر هم همین‌جور است، در حوزه‌ی سیاست هم همین‌جور است. هرچه میتوانیم بایستی به این جوان های پرانگیزه، در همه‌ی این حوزه‌هایی که اسم آوردم کمک کنیم.»

 

بیانات مقام معظم رهبری  ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما