می 17
بازدید : 2085
نظرات : بدون دیدگاه
رشد جنین

علم جنین شناسی، یک علم کامل توحید و خداشناسی محسوب می شود و هر کسی که با این علم آشنا شود، پی به علم آفریننده آن خواهد برد و زبان به حمد و ستایش او خواهد گشود. سه لایه پوششی جنینی در داخل رحم مادر می باشد و شامل رحم و دو لایه پرده های […]

علم جنین شناسی، یک علم کامل توحید و خداشناسی محسوب می شود و هر کسی که با این علم آشنا شود، پی به علم آفریننده آن خواهد برد و زبان به حمد و ستایش او خواهد گشود. سه لایه پوششی جنینی در داخل رحم مادر می باشد و شامل رحم و دو لایه پرده های پوشاننده جنینی باشد که نه تنها در حفاظت آن نقش دارد، بلکه از نظر بیولوژیکی فعال است و نه تنها در رشد و تکوین آن نقش دارد بلکه در ایجاد فضای تاریک دخالت دارد.

 

عضلات شکم در حفاظت مکانیکی محتویات شکمی و پس از بارداری که جنین رشد می کند و از داخل لگن به فضال شکم کشیده می شود، موثر است. در عین حال ساختمان الاستیکی آن مانع از رشد جنین نمی شود. بافت پوششی رحم بافتی (آندومتر) بی همتا می باشد و دارای اعمال بسیار مهمی جهت بارداری می باشد. جفت خود از دو قسمت جنینی و مادری تشکیل می شود.

 

پرده داخلی که آمنیون نامیده می شود، از نظر متابولیکی فعال است و تولید موادی از جمله فاکتور های رشد، و غیره تولید می کند. وجود پوشش های سه گانه در رشد و تکوین و تکامل آن ضروری است و قرار گیری جنین در سه فضای تاریکی لازمه رشد وی می باشد. و وجود نور مرئی سبب فساد جنین می شود که تمام این نکات امروزه کاملا توسط پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.

 

جنین شناسی شاخه مهمی از مطالعات زیست شناسی است چرا که فهم نحوه رشد و چگونگی ایجاد یک گونه می تواند به فهم ما از این که تکامل این موجود چگونه اتفاق افتاده و چه گونه هایی با آن خویشاوندی دارند و جد مشترک شان کدام است کمک کند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما