می 17
بازدید : 1125
نظرات : بدون دیدگاه
امر به نماز

در هفت تا نه سالگی كودک در شرايطی است كه مراحلی را از نظر علمی گذرانده است. از مرحله ی تلقين پذيری، تقليد، همانند سازی گذشته است. در اين مرحله شوق مذهبی همچنان رو به افزایش است؛ با خدا در خلوت حرف می زند، از او در خواست می كند، حتی دعا می كند خود […]

در هفت تا نه سالگی كودک در شرايطی است كه مراحلی را از نظر علمی گذرانده است. از مرحله ی تلقين پذيری، تقليد، همانند سازی گذشته است. در اين مرحله شوق مذهبی همچنان رو به افزایش است؛ با خدا در خلوت حرف می زند، از او در خواست می كند، حتی دعا می كند خود و پدر و مادرش بهشتی شوند.

 

در اين مرحله نوعی جهش معنوی را در بچه ها می بينيم. اگر شرايط محيطی مناسب باشد بچه متدين تر می شود. خدا را مثل يک پدر مهربان می شناسد. در عين حال نوعی ترس از خدا و ترس از نافرمانی در بچه به وجود می آيد. با استفاده از اين زمينه می شود از بچه در خواست نماز داشت.

 

راهكار عملی ترغيب به نماز در خردسالان:

1- خانواده برای تربيت دينی و تقويت روحيه نمازخوانی در فرزند بايد برنامه داشته باشد و اين برنامه به طور مداوم اجرا شود. البته معنای مداومت، آن نيست كه با تكرار ملال آور خواسته های خود، روح او را آزرده كنيم و شيرينی عبادت و نماز را در كام او تلخ نماييم. خيلی از جنبه های مداومت می تواند نامرئی و غيرمستقيم باشد.

 

(به طور مثال هر بار سجاده نماز را جلوی ديدگان فرزند خردسال پهن می كنيم تا او را نسبت به نماز علاقه‌مند كنيم. اگر اين عمل را به برنامه هر روز خود تبديل كنيم خواهيم ديد كه اثر خود را خواهد داشت اصولا اتصال و ارتباط با روح و روان كودک را نبايد رها كرد.)

 

2- كنجكاوی كودک يک ويژگی طبيعی اوست كه پاسخ آن ضمن ايجاد آرامش روحی و روانی كودک، فرصت مناسب در اختيار والدين قرار می دهد تا بتوانند رفتارهای مناسب و مطلوب در او به وجود آورند. براين اساس وقتی كه فرزندان از مادر در مورد مسائل اعتقادی و نماز می پرسند فرصت مناسب برای ما به وجود آورده اند تا بتوانيم با پاسخ های مناسب و يا طرح سوالات موثر در او اثر تربيتی بگذاريم.

 

3- كودكان و نوجوانان را هنگامى كه نماز مى‏ خوانند بايد مورد تشويق قرار داد. (البته بايد توجه داشت كه تشويق، صورت های مختلف دارد و به سن و درک او و نوع عمل او بستگی دارد).

 

در هر حال هنر والدين و مربيانی كه می خواهند نياز درونی افراد را به پرستش خدا شكوفا و هدايت كنند اين است كه زيباترين شكل و شيواترين آموزش ها بايد با رغبت های فراگيران همخوانی داشته باشد تا آموزش ها نهادينه گردد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما