می 16
بازدید : 1666
نظرات : بدون دیدگاه
میوۀ وجود ما

فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب، خانواده با تعهد پدر و مادر به زندگی اشتراکی شکل می گیرد و هر کدام از آنان وظایفی را به عهده می گیرند غفلت هر کدام از پدر و مادر از نقش تربیتی خویش فجایعی را به […]

فراهم کردن زمینه ها و عوامل برای به فعلیت رساندن و شکوفا نمودن استعدادهای انسان در جهت مطلوب، خانواده با تعهد پدر و مادر به زندگی اشتراکی شکل می گیرد و هر کدام از آنان وظایفی را به عهده می گیرند غفلت هر کدام از پدر و مادر از نقش تربیتی خویش فجایعی را به وجود می آورد که جبران آن بعدها به سادگی قابل جبران نخواهد بود.

 

در محیط خانواده چگونه حریم پدری پاس داشته شده و از طرف فرزندان شکل می گیرد. حریم پدری در خانواده نخست باید از طرف مادر حفظ گردد. مادری که از طرف پدر مورد تکریم واقع نشود پدر عملا مورد تکریم قرار نخواهد گرفت در نتیجه تکریم پدر از مادر عملا بذر قدرشناسی در خانواده کاشته شده و درک ارزش ها و حفظ حرمت ها شکل می گیرند.

 

در زندگی به موارد زیر توجه کنید:

پدر با دیده احترام به مادر بنگرد و از آن به عنوان مادر به نیکی یاد کند و مقام مادری اش را گرامی دارد. داستان هایی از فداکاری های مادر که در زندگی اشتراکی با هم داشته اند و پدر را در فراز و نشیب ها تنها نگذاشته و در همه حال یار و یاورش بوده است برای فرزندان بازگو کند.

 

اثرات وجودی مادر را در خود فرزندانمان نشان دهد. دوختن ها، شستن ها، پختن ها، بافتن ها و … اساساً خوبیهای مادر تعریف شود. واقعیت ها را به زبان ساده و در حد فهم کودکانمان به آنان بشناسانیم تا برای ورود به دنیای واقعی آماده شوند کتمان واقعیت ها و پنهان کردن آن فرزندان را به زندگی واقعی بیگانه می سازد.

 

در تعلیم و تربیت فرزندان از افراط و تفریط پرهیز کنیم و اصل اعتدال را مورد توجه قرار دهیم بعضی خطاهای کودکان را نادیده بگیریم. در صورت لزوم به طور محرمانه، صمیمانه، با محبت و بطور غیر مستقیم خطاهای آنان را یادآوری کنیم اما خطوط قرمز همیشه باید حفظ گردد که بچه ها از خطوط قرمز عبور نکنند و…

 

یادمان باشد که بازی یکی از نیازهای کودکانمان است و کودکان با بازی کردن رشد می کنند بزرگ می شوند، احساس بودن می کنند، شناخت، توجه و تامین نیازهای همه جانبه کودکان به آنان فرصت رشد و امنیت روانی را فراهم می کند

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما