می 7
بازدید : 1162
نظرات : بدون دیدگاه
حقیقیت انتظار

«کسی که دوست می دارد از اصحاب قائم (عج) باشد، منتظرانه زندگی کند و براساس ورع و محاسن اخلاق عمل نماید، درحالی که در مسیر انتظار ظهور گام برمیدارد… پس با تمام جدیت بکوشید و منتظر بمانید، ای گروهی که مورد رحمت ویژۀ خداوند قرار گرفته اید!» امام صادق (ع) 1. انتظار محوری به معنای […]

«کسی که دوست می دارد از اصحاب قائم (عج) باشد، منتظرانه زندگی کند و براساس ورع و محاسن اخلاق عمل نماید، درحالی که در مسیر انتظار ظهور گام برمیدارد… پس با تمام جدیت بکوشید و منتظر بمانید، ای گروهی که مورد رحمت ویژۀ خداوند قرار گرفته اید!» امام صادق (ع)

1. انتظار محوری به معنای احساس نیاز و اضطرار به وجود انسان کامل برای فراگیری هدایت و تربیت واقعی در عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی است. کلیدی است برای ورود فرد و خانواده و جامعه به عرصۀ مهدی یاوری و مهدی ولایی. انتظار یعنی جدیت و تلاش همه جانبه در راستای زمینه سازی برای فرج شخصی، فرج خانوادگی و فرج عمومی.

2. ورع، حالتی است برگرفته از شدت تقوا و پرهیزگاری که فرد بر انجام واجبات، بر انجام مستحبات نیز با نشاط  و علاقه مداومت می ورزد و علاوه بر ترک محرمات، از امور مشکوک و شبهه ناک نیز اجتناب می کند. که باعث لیاقت یافتن همراهی امام زمان (عج) می شود.

3. در توضیح اخلاق گرایی باید گفت؛ فاصلۀ ما با مهدی موعود، بیش از هرچیز فاصلۀ معرفتی، اخلاقی و معنوی است و برای نزدیکی به ساحت آن حضرت و وارد شدن در شمار مهدی یاوران بیش از هر چیز به ایجاد تناسب اخلاقی در وجود خود با آن یگانۀ اخلاق نیازمندیم.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما