نیاز آموزش جنسی

نیاز به تربیت و آموزش جنسی یکی از مهم ترین نیازهای آموزشی و حقوق انسانی کودکان و نوجوانان و یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های والدین و جامعه است، با این وجود هنوز در بیشتر کشورهای جهان کودکان و نوجوانان از این نوع آموزش محروم هستند. در سراسر دنیا فقط تعداد بسیار کمی […]

نیاز به تربیت و آموزش جنسی یکی از مهم ترین نیازهای آموزشی و حقوق انسانی کودکان و نوجوانان و یکی از بزرگترین دغدغه ها و نگرانی های والدین و جامعه است، با این وجود هنوز در بیشتر کشورهای جهان کودکان و نوجوانان از این نوع آموزش محروم هستند. در سراسر دنیا فقط تعداد بسیار کمی از نوجوانان آمادگی لازم و کافی برای زندگی جنسی خود دریافت مینمایند و این مسئله موجب آسیب پذیری آنها نسبت به تجاوز و سوء استفادۀ جنسی، حاملگی ناخواسته و  بیماری های منتقل شونده از راه جنسی و ایدز میگردد.

 

لزوم این نوع آموزش به ویژه برای کودکان و نوجوانان در بسیاری از فرهنگ ها موضوعی مجادله برانگیز بوده و با چالش هایی مواجه است. این مسئله دلایل متعددی از جمله مقاومت جوامع به دلیل فهم نادرست از ماهیت، هدف و اثرات آموزش جنسی دارد. در ایران، چالش های پیش روی آموزش جنسی اغلب ریشه در باورها و سنت ها داشته و بیشتر در جهت نگرانی از ماهیت و محتوای آموزش است.

 

متاسفانه باور سنتی بسیاری از والدین و سایر بزرگسالان بر این است که صحبت کردن با کودکان و نوجوانان درباره ی مسائل جنسی زمینه ی انحراف و شروع فعالیت جنسی را در آنان فراهم میکند. بسیاری از بزرگسالان کلیدی هنوز در رابطه با ضرورت آموزش جنسی کودکان و نوجوانان متقاعد نشده و مانع از چنین آموزش هایی می شوند.

 

اگر هم چنین آموزشی ارائه گردد از آنجا که آموزش دهندگان فاقد مهارت های تخصصی لازم هستند قادر به آموزش مؤثر و مناسب موضوعات جنسی نمی باشند. بسیاری از نوجوانان در حالی پا به دوران بزرگسالی می گذارند که با پیام های مبهم و چالش برانگیز بزرگسالان در مورد موضوعات جنسی مواجه میشوند. این مسئله با شرم و حیا، سکوت و عدم تأیید بحث آزادانه در مورد موضوعات جنسی از سوی والدین و معلمان پیچیده تر هم میشود؛ آن هم درست در زمانی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد.

 

هر نوجواني با آموختن نكاتي درباره ی آناتومي و فيزيولوژي توليد مثل، نگرشـي به آن پيدا مي كند و اين نگرش بر رفتار جنسي آينده ی او تأثير خواهد گذاشـت. هـر گـاه بـه دانش مربوط به توليد مثل و موضوعات جنسي، بر اساس برنامه هاي طراحي شـده بـراي آموزش رفتار جنسي و نگرش به آن توجه شود، آمـوزش جنسـي ناميـده مـي شـود. از دیدگاه اسلام ، هدف از آموزش جنسي ايجاد نگرش هاي سالم و بيان طلاعات مناسب دربارۀ موضوعات جنسي است و بايد شامل آموزش هايي باشد كه به بهداشت روانـي و ســازگاري اجتمــاعي بينجامــد و پيشــامدهاي ناشــي از ناســازگاري اجتمــاعي و نابهنجاري هاي اخلاقي را به كمترين حد برساند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما