تأخیر تکاملی

تکامل طبیعی یعنی مهارت هایی که یک کودک باید در یک طیف سنی خاص بدست بیاورد وقتی این مهارت ها در بالاترین سنی که کودکان فرصت کسب آن را داردند، حاصل نشود به آن تأخیر تکاملی در کودکان می گوییم. پرورش صحیح کودکان در ۳ سال اول عمر تآثیر اساسی بر رفتار، ضریب هوشی و […]

تکامل طبیعی یعنی مهارت هایی که یک کودک باید در یک طیف سنی خاص بدست بیاورد وقتی این مهارت ها در بالاترین سنی که کودکان فرصت کسب آن را داردند، حاصل نشود به آن تأخیر تکاملی در کودکان می گوییم. پرورش صحیح کودکان در ۳ سال اول عمر تآثیر اساسی بر رفتار، ضریب هوشی و قدرت سازگاری آن ها در سراسر زندگی آینده شان دارد لذا کشف تأخیر تکاملی در کودکان سنین پایین بسیار مهم می باشد.

 

نشانه های تأخیر تکاملی در کودکان را می دانید؟

هر کودکی با سیر و روند خاص خود مراحل رشد و تکامل را طی کرده و در ننیجه تعیین یک سن دقیق برای هر مرحله تکاملی کار غیرممکنی است، اما مشاهده موارد زیر ممکن است نشان دهنده تأخیر تکاملی در کودکان باشد.

 

نشانه های تأخیر تکاملی در کودکان یک ماه اول بعد از تولد:

 • ضعیف می مکد و تغذیه آهسته دارد.
 • با مشاهده نور قوی پلک نمی زند.
 • به اشیاء متحرک نزدیک به صورت خود، توجه نداشته و آنها را دنبال نمی کند.
 • بندرت دستها و پاهای خود را حرکت می دهد.
 • دست و پاهای شل و بی حالی دارد.
 • فک پایین نوزاد به طور مرتب می لرزد حتی در شرایطی عادی که گریه نمی کند و یا هیجان زده نیست.
 • به صداهای بلند واکنش نشان نمی دهد.

 

نشانه های تأخیر تکاملی در کودکان از ۱ تا ۱۲ ماهگی:

 • از نشان دادن هر گونه عاطفه به والدین خود امتناع می کند و دوست ندارد در آغوش گرفته شود.
 • یک چشم یا هر دو چشم او بطور مرتب لوچ می شود و یا بطرف خارج منحرف می شود.
 • در نزدیک کردن اجسام به دهان خود دچار اشکال می شود.
 • تا سن ۵ ماهگی به هیچ طرفی غلت نمی خورد.
 • تا ۶ ماهگی نمی تواند با کمک بنشیند.
 • تا ۶ ماهگی نمی خندد و هیچ صدایی از خود در نمی آورد.
 • تا ۷-۶ ماهگی برای گرفتن اشیاء دستش را دراز نمی کند.
 • تا ۷-۶ ماهگی با کمک مراقب نمی تواند به روی پاهایش بایستد، تا ۸ ماهگی هیچگونه حرف نامفهومی نمی زند.
 • حتی پس از یک ماه سینه خیز رفتن یک طرف بدنش را روی زمین می کشد.
 • بدنبال اشیایی که جلوی چشمش پنهان می کنید، نمی گردد.
 • قادر به ادای هیچگونه کلمه ای از جمله «ماما» یا «دادا» نمی باشد.
 • هیچگونه اشاره ای مثل تکان دادن دست به منظور خداحافظی و یا تکان دادن سر به منظور « نه » نمی کند.

 

نشانه های تأخیر تکاملی در کودکان در سال دوم زندگی:

قادر به راه رفتن تا سن ۱۸ ماهگی نمی باشد.

 • گر چه چند ماهی است راه رفتن را آموخته ولی قادر به راه رفتن صحیح ( پاشنه پس از پنجه ) نمی باشد و یا فقط روی پنجه خود راه می رود.
 • قادر به بیان حداقل ۱۰ کلمه متفاوت در سن ۱۸ ماهگی نیست.
 • قادر به بیان جملات ۲ کلمه ای تا پایان ۲ سالگی نمی باشد.
 • تا پایان ۲ سالگی ، کارها و کلمات دیگران را تقلید نمی کند.
 • قادر به انجام دستورالعمل های ساده دیگران نمی باشد.
 • نمی تواند اسباب بازی های چرخدار را به جلو براند.

 

اقدامات والدین

در برخورد با تأخیر تکاملی در کودکان لازم است ابتدا به فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه نمایید تا معاینات عصبی بطور دقیق انجام شود و بررسی های لازم تشخیصی برای یافتن علت و تجویز درمان انجام شود.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما