آوریل 19
بازدید : 892
نظرات : بدون دیدگاه
نارسا خوانی

اصطلاح اختلال خواندن (نارسا خوانی) به هر گونه ناتوانی در خواندن اطلاق می شود که به واسطه آن دانش آموزان از سطح پایه کلاس خود در زمینه خواندن عقب می مانند و هیچ گونه شواهد عینی دال بر نارسایی هایی چون عقب ماندگی ذهنی، آسیب مغزی، شکلات هیجانی و فرهنگی و مشکلات گفتاری وجود ندارد. […]

اصطلاح اختلال خواندن (نارسا خوانی) به هر گونه ناتوانی در خواندن اطلاق می شود که به واسطه آن دانش آموزان از سطح پایه کلاس خود در زمینه خواندن عقب می مانند و هیچ گونه شواهد عینی دال بر نارسایی هایی چون عقب ماندگی ذهنی، آسیب مغزی، شکلات هیجانی و فرهنگی و مشکلات گفتاری وجود ندارد. دانش آموزان نارسا خوان، دارای نقایص بسیار گوناگونی هستند که منشاء آن ها عملکرد نامناسب مغز است. این عملکرد نامناسب لزوما ناشی از آسیب مغزی نیست بلکه به سبب این است که مغز این افراد عملکردی متفاوت از کودکان عادی دارد.

 

مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار اختلالات یادگیری با آن مواجه هستند. این دانش آموزان اکثرا مشکلاتی در جهت یابی فضایی، تشخیص جهات مختلف (بالا – پایین – چپ – راست – و…)، توالی حروف و کلمات وهماهنگی چشم و دست دارند. در واقع خواندن، فرایند رشد تکلم و زبان است. بدین معنا که فعالیت خواندن از زمانی آغاز می شود که کودک اولین کلمات را برای بیان مقاصد خود به کار می برد. در این هنگام کودک با دیدن یا لمس کردن شیء و یا تصاویر، آن کلمه و یا نماد برایش تداعی می شود و در حقیقت مجموعه ای از صداها جایگزین اشیاء، تصاویر و مفاهیم آنها می شوند. پس از تجربه کافی در این زمینه و با آغاز سن رفتن به مدرسه و برخورداری از آموزش های لازم، مرحله ارتباط دادن کلمات و صداها با نمادهای نوشتاری شروع می شود.

 

ملاک های تشخیص اختلال خواندن در مدرسه

 • اشکال در تشخیص حروف الفبا و صدای آن ها
 • معکوس خواندن کلمات
 • جا انداری کلمات
 • کند خوانی، آهسته خوانی، بریده خوانی جملات
 • گم کردن خط به هنگام خواندن
 • بی رغبتی به خواندن
 • اشکال در بخش و صداکشی (هر چند که ممکن است جزو برنامه آموزشی نباشد)
 • تغییر افعال به میل خود
 • بکار بردن کلمه هم معنی کلمه مورد نظر
 • ضعف در درک مطلب
 • عدم رعایت علائم نگارشی مانند (:- ؟ -!-٬ و…)
 • بکار بردن حرفی بجای حرف دیگر و یا کلمه ای بجای کلمه دیگر

 

عوامل دخیل در اختلال خواندن

 • عوامل جسمی(مانند نقایص بینایی- نقایص شنوایی-برتری جانبی و تصویر بدن)
 • عوامل دخیل روانشناختی تحولی (مانندزبان – توجه یا دقت – عملکردهای شنیداری – تجسم یا حافظه بینایی – بندش بینایی و شنوایی (مانند تکمیل تصویر یا کلمه)

 

نارسایی هایی که به مشکلات خواندن منجر می شوند

1- ضعف در تشخیص دیداری: مثال:کودک درتشخیص حروف مشابه مثل (ب-پ-ت-ث-) (ع-غ) (س-ش) (ک-گ) مشکل دارد.

2- ضعف در تشخیص شنیداری: ضعف در تشخیص کلماتی که تلفظ آن ها به هم شبیه است مثل: مار – تار – کار و…

3- ضعف در ترکیب صداها: کودک نمی تواند حروف را به هم پیوند دهد وکلمه بسازد مثال: ﺑ + ا + د = باد (در این مورد معلم میبایستی بر ترکیب هجاها تاکید کند.)

4- ضعف در حافظه: در بخاطر آوردن ترتیب حروف مشکل دارد.مثلا به جای کلمه کبریت میخواند=کربیت.

5- در مهارت های تحلیل کلمه (بخش وصدا کشی) مشکل دارد هرچند که ممکن است بخش و صدا کشی در آموزش مورد تاکید زیادی نباشد.

6- مشکل در استفاده از کلمات دیداری آشنا (مانند: کلمه هایی که کودک با دیدن آن ها بلافاصله می خواند).

7- مشکل در مهارت های درک لفظی (دانش آموز در درک کلمه ها و مطالب مشکل دارد) مثلا در درک معانی مختلف کلمه (شیر) مشکل دارد.

8- مشکل در مهارت های خواندن انتقادی: شامل: نتیجه گیری، قضاوت کردن در باره متن، عدم تشخیص بین حقیقت وتصور.

9- مشکل در مهارت های درک تحلیلی: مثل: قضاوت نقادانه، استنباط، پیش بینی نتایج.

 

عواملی که در آموزش می بایستی مورد توجه باشد

1- فضای یادگیری

2- زمان یادگیری

3-کاهش میزان تکالیف درسی

4- میزان دشواری دروس (نباید بیش از توان کودک از او انتظار داشت)

5- سادگی زبان آموزشی (باید از استعمال کلمات مبهم وپیچیده پرهیز نمود)

6- روابط شخصی بین معلم و دانش آموز در حد مطلوب و حسنه باشد

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما