عادت بدِ گاز گرفتن

برخي از كودكان عادت بد گاز گرفتن دارند و اين رفتار والدين آن ها را آزرده مي كند. جلوگيري از ادامه اين رفتار در كودک بسيار مهم است زيرا اگر اين رفتار در اين دوران كنترل نشود بعدها كودک و خانواده او را با مشكلات جدي تري روبه رو خواهد ساخت. گاز گرفتن در شرايط […]

برخي از كودكان عادت بد گاز گرفتن دارند و اين رفتار والدين آن ها را آزرده مي كند. جلوگيري از ادامه اين رفتار در كودک بسيار مهم است زيرا اگر اين رفتار در اين دوران كنترل نشود بعدها كودک و خانواده او را با مشكلات جدي تري روبه رو خواهد ساخت. گاز گرفتن در شرايط مختلف اتفاق مي‌افتد، به خصوص زماني كه كودكان دور همديگر جمع باشند. در برخی موارد بزرگترين مشكل مراكز مراقبت از كودک ناشي از همين عادت ناپسند آن ها است. اغلب مواقع مي‌توان با كمک به كودک در بروز احساساتش به طور صحيح مانع از اين رفتار ناخوشايند وي شد. البته كودكاني كه به طور مداوم اين حركت را انجام مي‌دهند نياز به مراقبت ويژه دارند و بهتر است كه دورتر از كودكان ديگر مورد مراقبت واقع شوند.

 

گاز گرفتن در كودكان بعدها معمولا منجر به مشكلات رفتاري نمي شود. اما كودكاني كه مرتب گاز مي‌گيرند و يا ساير رفتار‌هاي خشونت آميز را از خود نشان مي‌دهند و به خصوص زماني كه بزرگتر از 3 سال هستند ممكن است دچار مشكلات عاطفي و يا باليني باشند كه نياز به درمان ويژه دارد.

 

مهم ترين نکته اين است که شما در اين باره فکر کنيد که فرزند شما چه وقت و چرا بچه های ديگر را گاز می گيرد. آيا در بازی های گروهی، وقتی کودکی اسباب بازی مورد نظر فرزندتان را برمی دارد، اين اتفاق می افتد؟ آيا زمانی که کسی کودکتان را هل می دهد، او گاز می گيرد؟ آيا زمانی که شما در حال پرستاری از کودک جديد هستيد، شما را گاز می گيرد؟ ممکن است معلم او، راه حل هايی در مورد آرام کردنش داشته باشد.

 

بعد از مدتی بررسی، شما می توانيد حدس بزنيد که چه زمانی و در چه شــرايطی فرزندتان، ديگری را گاز می گيرد؛ درنتيجه، شما می توانيد در چنيــن موقعيت هايی زودتر پادرميانی کنيد؛ به اين ترتيب که فرزندتان را دورادور زير نظر داشته باشيد. گفتنی است نشانه های خطر مثل گريه، فريــاد، لگد زدن و هجوم بردن، اغلب قبــل از گاز گرفتن اتفاق می افتد. هنگامی که کودکتان کســی را گاز گرفته است، مراقب باشيد تا از تکرار ماجرا جلوگيری کنيد؛ دقت کنيد اگر نشانه ها طوری است که احتمال دارد دوباره آن عمل را تکرار کند، سريع به او نزديک شويد ولی خونسرد باشيد می توانيد تذکری هم به او بدهيد؛ مثلا بگوييد: «من نمی توانم به تو اجازه بدهم که به او صدمه بزنی.» اگر خواست گاز بگيرد، به سرعت پيشانی او را کمی عقب ببريد يا اين که دستتان را جلوی دهانش بگيريد.

 

نسبت به او گرم و با محبت بمانید. شاید وقتی که می‌خواهید جلوی گاز گرفتن مجدد او را بگیرید، داشتن چنین رفتاری سخت باشد. ممکن است احساساتی شده یا آن‌قدر عصبانی شده باشید که بخواهید سر او داد بزنید یا به زور مانع او شوید. اما اگر حین مانع شدن او، می‌توانید به یاد داشته باشید که چقدر او را دوست دارید، احتمالاً آن‌قدر احساس امنیت می‌کند که به شما نشان دهد چقدر عصبانی شده است. «اگر خودتان را جای او بگذارید، واقعاً کمک‌تان می‌کند. به یاد داشته باشید که او در هر موقعیتی بهترین کاری را که از دستش بر می‌آید، انجام می‌دهد.» شاید او بتواند احساس خود را در قالب کلمات بیان کند و شاید نه. اما این مسأله خیلی مهم نیست. شاید چندین بار قبل از این‌که بتواند جلوی خودش را بگیرد و کسی را گاز نگیرد، شما مجبور شوید که به این طریق مداخله کنید.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما