آوریل 9
نویسنده : مژگان امیدی
بازدید : 1252
نظرات : بدون دیدگاه
‌ ‌‌‌اصـول‌ اولیه دارودرمانی

دارو شامل ترکیبات و مواد بسیار زیادی می‌شود که شاید تا‌ به‌ حـال‌ فـکر نـمی‌کردید بعضی‌ از آن ها دارو باشند. سریعترین راه پاسخگویی به نیاز یک بیمار، نوشتن‌ چند دارو و دادن یک نسخه به دسـت‌ وی است.این کار،گرچه پاسخ‌ به نیازهای‌ جسمی و روانی‌ بیمار‌ است و بعضی از بـیماران در همین مرحله […]

دارو شامل ترکیبات و مواد بسیار زیادی می‌شود که شاید تا‌ به‌ حـال‌ فـکر نـمی‌کردید بعضی‌ از آن ها دارو باشند. سریعترین راه پاسخگویی به نیاز یک بیمار، نوشتن‌ چند دارو و دادن یک نسخه به دسـت‌ وی است.این کار،گرچه پاسخ‌ به نیازهای‌ جسمی و روانی‌ بیمار‌ است و بعضی از بـیماران در همین مرحله هم بـهبود مـی‌یابند ولی‌ خطرها و عوارض ناشی از این روش را نیز نباید از نظر دور داشت.

 

وقتی بیمار می‌شوید و درمان های ساده اولیه‌ تأثیری‌ در بهبودی شما نداشته است، به‌ اولین کسی که برای درمان خود رجوع می‌کنید،پزشک اسـت.پزشک‌ نیز با تشخیص بیماری، داروی لازم را برای شما انتخاب می‌کند و می‌نویسد. ولی آیا‌ می‌دانید‌ دارو چیست؟!

 

برای دارو تعریف های مختلفی شده است ولی‌ طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر ماده یا مخلوطی از مواد که برای اسـتفاده در درمـان، تسکین، پیشگیری یا تشخیص یک حالت‌ غیر‌ طبیعی جسمانی و یا علایم ناشی از آن، همچنین‌ برای بازسازی،طبیعی‌کردن یا تغییر کار اندام های انسان یا حیوان به کار می‌رود، دارو نامیده می‌شود. پس دارو شامل تـرکیبات و مـواد‌ بسیار‌ زیادی می‌شود که شاید تا به حال فکر نمی‌کردید بعضی از آنها دارو باشند.

 

هر دارویی علاوه بر خواص مفید و مطلوب‌ عوارض زیانبخش و نامطلوبی هم دارد.پس‌ برای اینکه‌ دارویی‌ مـفید‌ بـاشد،باید خواص مفید آن‌ بر‌ عوارض‌ نامطلوبش بچربد.یک دارو اگر بهبودی نمی‌دهد،حد اقل نباید وضع بیمار را از نظر جسمی یا روانی بدتر کند. بسیاری‌ از‌ مردم‌ به اثرات نامطلوب یـا عـوارض‌ جـانبی داروها آگاه‌ نیستند‌ و فکر مـی‌کنند داروهـا هـمچون مرهم یا معجون شفابخشی‌ هستند که هر بیماری و هر درد بی‌درمانی را شفا می‌بخشند، بی‌آنکه‌ هیچ‌ اثر‌ سویی داشته‌ باشند؛ اما متأسفانه چـنین نـیست.هـمه داروها دارای‌ عوارض جانبی هستند،منتهی شدت و ضـعف آن ها متفاوت است.

 

بـاید به پزشک بگویید که…

زمانی که برای درمان بیماریتان‌ به‌ پزشک‌‌ مـراجعه مـی‌کنید، بـاید خودتان اطلاعات لازم و کافی را درباره سابقه خود در اختیار او‌ بگذارید‌ (حتی اگر از شما نپرسد) تا بـدین وسـیله دکـتر معالج اطلاعات لازم را‌ جهت‌ تجویز‌ بهترین دارو برای شما در اختیار داشته باشد.مواردی که‌ باید بـه اطـلاع پزشک برسانید‌، شامل‌ نکات زیر است:

 

الف- کلیه واکنش ها و حساسیت هایی را که به‌ داروهای قـبلی‌ داشـته‌اید‌ بـه‌ او بگویید (مهم نیست‌ که داروها برای چه بیماریهایی بوده است.)

ب- هرگونه آلرژی و حساسیت غذایی‌ خـود‌ را‌ بـا وی در میان گذارید.

ج- اگر پزشک دیگری،داروهای دیگری را برایتان‌ تجویز‌ کرده است و شما آن ها را مـصرف‌ مـی‌کنید (با نسخه یا بی‌نسخه) به پزشک خود بگویید.

د- اگر‌ بیماری‌ یا ناراحتی دیگری به جـز آنـکه‌ اکنون پزشک آن را درمان می‌کند‌،دارید‌ به اوبگویید.

هـ- اگر الکل،قهوه‌ یـا‌ چـای‌ مـی‌نوشید به پزشک‌ خود بگویید. (زیرا این‌ مواد‌ اثر داروها را تغییر می‌دهند.)

و- اگر حامله هستید یـا بـه نـوزاد خود شیر‌ می‌دهید‌،حتما پزشک را از آن‌ آگاه‌ سازید.

 

هـیچ‌گاه مطب پزشک را‌ بدون‌ آگاهی از نحوه‌ مصرف داروها ترک نکنید. بسیاری از مردم، بهره‌ای از‌ داروهای‌ تجویزشده نمی‌برند و حـالشان بـهتر نمی‌شود و پزشک‌ را مقصر می‌دانند، در‌ حالی‌ که خودشان مقصرند، آن ها دارو‌ را‌ درست مصرف نـمی‌کنند، عـجله دارند که‌ مطب را ترک کنند در حالی کـه‌ دسـتور‌ مـصرف‌ دارو را درست نمی‌دانند‌ با‌ به‌ علت کهولت، فـراموشکاری‌ و بـی‌توجهی‌ آن را به خاطر‌ نمی‌سپارند‌.

 

شما باید هر چیزی را که در مورد بیماری یا داروهای تـجویزشده نـمی‌دانید،از‌ پزشک‌ خود بپرسید و بااطلاع کـامل مـطب پزشک‌ را‌ تـرک‌ کـنید‌،بـاید‌ از‌ پزشک خود سئوالاتی نظیر‌ همه داروهـا دارای عـوارض‌ جانبی هستند،منتهی شدت و ضعف آنها متفاوت است.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما