مارس 14
نویسنده : مهرناز کمیجانی
بازدید : 1350
نظرات : بدون دیدگاه
از اسکیزوفرنی چه میدانید!؟

موضوع اسکیزوفرنی در دوران کودکی بحث های بسیاری را بر انگیخته است. هر چند شواهد حاکی از آن است که نشانه های اسکیزوفرنی در کودکی و بزرگسالی تا اندازه ای مشابه هستند، هنوز اختلاف نظرهایی در مورد چگونگی تشخیص و کیفیت این اختلال وجود دارد. در حال حاضر، اسکیزوفرنی کودکی همانند اسکیزوفرنی بزرگسالی بر پایه […]

موضوع اسکیزوفرنی در دوران کودکی بحث های بسیاری را بر انگیخته است. هر چند شواهد حاکی از آن است که نشانه های اسکیزوفرنی در کودکی و بزرگسالی تا اندازه ای مشابه هستند، هنوز اختلاف نظرهایی در مورد چگونگی تشخیص و کیفیت این اختلال وجود دارد.

در حال حاضر، اسکیزوفرنی کودکی همانند اسکیزوفرنی بزرگسالی بر پایه ملاک هایی همچون هذیان، توهم، گفتار آشفته، رفتار آشفته، بی تفاوتی عاطفی، فقر گفتار یا فقدان اراده، همراه با کژکاری اجتماعی که طی آن کودک یا نوجوان نمی تواند از نظر روابط بین فردی و پیشرفت تحصیلی به سطح مورد انتظار رشد اجتماعی برسد، ظاهر می شود.

در این مقاله، نگاهی گذرا و مختصر بر مشخصات بالینی، تشخیص، سبب شناسی و درمان این اختلال در دوران کودکی خواهیم داشت .‌ ‌‌‌

 

  • علایم اولیه :

–   مشکل در تفکیک رویا از واقعیت‌

   دیدن‌ چـیزها‌ و یـا شـنیدن صداهایی که واقعی نیستند

–   افکار و عقاید نامأنوس

–   دمدمی بودن شدید

–   رفتار عجیب و غریب‌

–   ترس و اضـطراب شدید

–   اشتباه گرفتن تلویزیون و فیلم ها با واقعیت

 

مشکلات شدید در‌ دوست یابی و ادامه ی دوستی ها‌. رفتار‌ این کـودکان، مـمکن است در طول زمان تغییر کند. اختلال اسکیزوفرنی کم کم در دوران کودکی، بدون بحران خاصی که اغلب در نوع بزرگسالی دیده می شود، ظاهرمی شود. کودکان ممکن‌ است شروع به صحبت کردن درباره ی عـقاید و ترس های عجیب کنند. کودکانی که پیشتر از روابط با دیگران لذت می بردند ممکن است کم کم کناره گیری کرده و به دنیای درون خود‌ پناه‌ ببرند.

 

علائم و نشانه های اسکیزوفرنی شامل دو دسته عـلائم (مـثبت و منفی) می باشد. کودکان دچار اسکیزوفرنی معمولاً هردو دسته علامت را تجربه می کنند. علائم مثبت شامل هذیان‌ ( عقاید‌ غیر واقعی) اختلال تفکر و توهم می باشد و علائم منفی شامل بی عاطفگی و کـناره گـیری اجتماعی است که میتواند در رفتارهایی از قبیل از دست دادن علاقه به فعالیت هایی که کودک‌ پیشتر‌ لذت میبرده، فقدان توجه به نظافت شخصی و فقدان علاقه به تمرکز برای وظایفی از قبیل کارهای روزمره و یـا تـکلیف مدرسه جلوهگر شود. البته همه ی کودکان دارای اسکیزوفرنی همهی علائم‌ مثبت‌ و منفی‌ را باهم تجربه نمی کنند‌. اما‌ بروز‌ ترکیبی از علائم مثبت و منفی محتمل است.

 

  • تشخیص

اسکیزوفرنی تـنها بـاید بـه وسیله ی متخصص تشخیص داده شود کـه‌ ایـن‌ مـتخصص‌ در اغلب اوقات روانپزشک کودک است. برای تشخیص‌ این‌ بیماری، دو تا از نشانه های توصیف شده در بالا، دست کم باید به مدت 6 ماه وجـود داشـته و بـا زندگی‌ روزانه ی‌ کودک‌ تداخل داشته باشند.

 

متأسفانه، تـشخیص اسـکیزوفرنی در کودکان بسیار مشکل‌ است. به گونه ای که تشخیص های اشتباهی مانند اختلال افسردگی و دوقطبی متداول است.

 

  • سبب شـناسی

عـلت‌ واحـد‌ شناخته‌ شده ای برای اسکیزوفرنی وجود ندارد. اعتقاد بر آن است کـه‌ عدم‌ تعادل شیمیایی در مغز یک عامل ارثی است که موجب بروز اسکیزوفرنی می شود. همچنین اسکیزوفرنی به‌ عنوان‌ یـک‌ بـیماری چـند عاملی ارثی محسوب می شود و این بدان معنی است که عوامل‌ زیـادی‌ در‌ ایـن اختلال درگیر هستند.

عوامل، معمولاً هم ژنتیکی و هم محیطی هستند. به گونه ای که‌ ترکیبی‌ از‌ ژن ها از والدیـن بـه هـمراه عوامل محیطی ناشناخته بوجود آورنده این اختلال هستند. کودکی‌ که‌ در خانواده ای مـتولد مـی شود کـه در آن یک یا چند عضو دچار‌ اسکیزوفرنی‌ وجود‌ دارد، احتمال بیشتری برای ابتلا به اسکیزوفرنی دارد تـا کـودکی کـه در خانواده ای متولد‌ می شود‌ که هیچ تاریخچهای از اسکینروفرنی ندارد. پس از این که شخص، تشخیص اسکیزوفرنی‌ را‌ در‌ خـانواده گـرفت، شانس همشیرها برای دریافت تشخیص این اختلال 7 تا 8 درصد است. اگر یکی از‌ والدیـن‌ دچـار اسـکیزوفرنی باشد شانس ابتلا به اختلال به 10 تا 15 درصد‌ میرسد‌.

 

آسیب‌ به دستگاه عصبی در دوران رشـد، مـهمترین عامل در اسکینروفرنی نوع کودکی است. همچنین آمادگی های‌ ژنتیکی‌ نقش‌ مهمی در این زمینه بـازی مـیکند.

در مجموع میتوان گفت‌، خطر‌ ابتلا به اسکیزوفرنی از 1 درصد برای کودکان بدون هیچ تاریخچه خانوادگی اسـکینروفرنی، تـا 10 درصد برای‌ کودکانی‌ که یکی از نزدیکان درجه یک آنها دچار اسکینروفرنی اسـت و 50 درصـد‌ در‌ دو قـلوهای یک تخمکی در نوسان میباشد.

 

  • تشخیص افتراقی

تـشخیص‌ اشـتباه‌ در‌ اسکیزوفرنی‌ کودکان‌ بـسیار‌ مـتداول است. اسکیزوفرنی اغلب بـا درخـودماندگی اشتباه گرفته می شود. اما توجه به موارد زیر موجب تشخیص افتراقی درست اختلال درخـودماندگی از اسـکیزوفرنی میشود.

–   علائم درخودماندگی معمولاً در‌ 2 تا 3 سـال نـخست زندگی آشـکار مـیشود در حـالی که اسکیزوفرنی معمولاً در دورهـی بعدی زندگی شروع می شود.

–   کودکان دارای درخودماندگی، خود را بیش از کودکان دارای اسکیزوفرنی منزوی می سازند‌.

–   کودکان‌ دارای درخـودماندگی دارای مـشکلات زبانی ویژه ای از قبیل تکرار بی معنی کـلمات و مـعکوس سازی ضـمیر هـستند.

–   درخـودماندگی در پسرها رایج تـر اسـت. در حالی که نسبت جنسی در اسکیزوفرنی تقریباً مساوی‌ است‌.

 

اسکیزوفرنی همچنین با روان پریشی مختصری که معمولاً در اخـتلال افـسردگی، اخـتلال شخصیت و اختلال از هم پاشیدگی دیده میشود، مـتفاوت اسـت. نـوجوانان دارای اخـتلال‌ دوقـطبی‌ کـه در مرحله ی شیدایی قرار‌ می گیرند‌. ممکن است با اسکیزوفرنی اشتباه شوند.

همچنین کودکان و نوجوانی که قربانی سوء استفاده از مواد هستند، ممکن است مدعی شوند که صداهایی می شنوند و یـا‌ چیزهایی‌ میبینند که این مسأله‌ ممکن‌ است تشخیص اسکیزوفرنی را برای آنها مطرح نماید. از طرف دیگر گاهی تشخیص اسکیزوفرنی از اختلال فراگیر رشد مشکل است، باید دانست که در اختلالات فراگیر رشـد‌ تـوهم‌ و هذیان بارز وجود ندارد و بیشتر نابهنجاری ها، در بُعد عاطفی و گفتاری نمود می یابد.

 

  • درمان

شناسایی و مداخله ی زودهنگام می تواند کیفیت زندگی کودک و نوجوان دارای اسکیزوفرنی را بالا ببرد. دارودرمانی، روش‌ اصلی‌ درمـان اسـکیزوفرنی‌ است. متأسفانه اغلب این داروها دارای عوارض جانبی شدیدی هستند که افزایش وزن یکی از آن ها می باشد‌. بنابراین، رژیم غذایی و داشتن، تمرینات ورزشی روزمره، بسیار مـهم اسـت. کودکان‌ دارای‌ اسکیزوفرنی‌ باید طـرحهای درمـانی را مرتباً دنبال کنند. این کودکان باید در خانه و مدرسه حمایت شوند. به گونه ای ‌‌که‌ آموزگاران و والدین این کودکان باید پشتیبانی و شکیبایی لازم را از خود بروز دهند‌. ایـن‌ کـودکان‌ معمولاً به روابط اجـتماعی عـلاقه ای نشان نمی دهند. بنابراین، بازی های گروهی ممکن است گزینه ی مناسبی برای‌ این افراد نباشد. در مجموع درمان کودکان اسکیزوفرنی با توجه به سن کودک‌، شدت بیماری، نوع اسکیزوفرنی‌، تحمل‌ کودک برای دریـافت داروهـا و نظر و ترجیحات والدین ترسیم می شود.

 

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما