مارس 12
بازدید : 2185
نظرات : بدون دیدگاه
هفت سال دوم

دوره دوم تربیت: از 7 تا 14 سالگی؛ دوران تأدیب و آموزش … رشد مغز کودک در هفت سال دوم بیشتر شده و آمادگی لازم برای یادگیری را پیدا کرده است، مهم ترین وظیفه والدین و مربیان، آموزش و تعلیم ذکر شده است. ذهن کودک آسوده و بی مشغله از مسائل زندگی است و قدرت […]

دوره دوم تربیت: از 7 تا 14 سالگی؛ دوران تأدیب و آموزش … رشد مغز کودک در هفت سال دوم بیشتر شده و آمادگی لازم برای یادگیری را پیدا کرده است، مهم ترین وظیفه والدین و مربیان، آموزش و تعلیم ذکر شده است. ذهن کودک آسوده و بی مشغله از مسائل زندگی است و قدرت گیرندگی او قوی تر است.

 

آموزش رسمی از شش سالگی شروع می شود و یادگیری او به تدریج همراه با تعلیمات مدرسه ای، از محیط و مسائل و افراد گوناگون پیرامونش ادامه مییابد. رسول اکرم (ص) در مورد آموزش مسائل دینی میفرماید: «در هفت سالگی برای وضو ساختن آماده اش کنید و به نماز خواندن ترغیبش کنید. بدانید که با یاد دادن نام خدا به کودک، عذاب الهی از معلم و پدر و مادر برداشته می شود.» برای تثبیت ایمان در دل فرزندتان بینش های او را درباره خدا صحیح و عمیق کنید.

به پرسش های او در مورد خداوند جواب های درست و در حد فهم او بدهید. برای تقویت ایمان فرزند به خدا و پذیرش توانایی های خودش، جمله های مثبت را بر روی کاغذی بنویسید و بر در و دیوار و محل دید او قرار دهید، برای مثال:

 

  • برای سلامتی، توانگری، زیبایی و قدرتم از خداوند سپاس گزارم.
  • خدا همه جا با من است و همه چیز نیکو ست.
  • قدرت و بزرگی خدا برتر و پایدارتر از دیگران است.
  • من با ایمان به خدا، در کارهایم موفق می شوم.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما