مارس 9
بازدید : 749
نظرات : بدون دیدگاه
زندگی قرآنی

یافتن راه هایی برای ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم نکته ای بسیار مهم در زمینه ی آموزشی است. ایجاد انس، هنری است که تنها افراد خاصی که میتوان نام هنرمند بر آنان نهاد از عهده ی آن بر می آیند. در فرهنگ دهخدا واژه ی «انس» این گونه تعریف شده است: […]

یافتن راه هایی برای ایجاد اُنس کودکان، نوجوانان و جوانان با قرآن کریم نکته ای بسیار مهم در زمینه ی آموزشی است. ایجاد انس، هنری است که تنها افراد خاصی که میتوان نام هنرمند بر آنان نهاد از عهده ی آن بر می آیند. در فرهنگ دهخدا واژه ی «انس» این گونه تعریف شده است: «خو گرفتن و آرام یافتن به چیزی.» انس گرفتن یعنی همدم بودن، خو گرفتن، ارتباطی فراتر از یک رابطه ی معمولی. ارتباطی مستحکم که موجب تأثیرپذیری و تأثیرگذاری باشد.

 

با تعریفی این چنین و آن گونه که در فرهنگ دهخدا آمده است، انس کودکان، نوجوان و جوانان با قرآن معنای ژرف تری به خود می گیرد که هدفی والاتر برایش قابل تصور است. هدفی که دلیل نزول قرآن است. پس بطور خلاصه: انس با قرآن یعنی آموختن قرآن، حفظ قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن.

 

امّا این زنجیره هنوز کامل نیست؛ زیرا کمال انس با قرآن زمانی حاصل می شود که موجب تغییر رفتار شود. بدان صورت که شخص و به تبع آن جامعه به آرامشی معنوی دست یابند و از دغدغه هایی که گریبان گیر افراد یا جامعه ی غیر دینی است برهند.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما