دانش آموزان دیر آموز

دانش آموزان دیر آموز، گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل 70تا 85 دارند. هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری ندارند در امور تحصیلی و رفتاری با همسالان خود ممکن است با شکست روبرو شوند. اما می توانند در سایر امور زندگی مستقل عمل کرده و موفق شوند.   این دانش آموزان در مدارس […]

دانش آموزان دیر آموز، گروهی از کودکان هستند که بهره هوشی معادل 70تا 85 دارند. هیچ گونه علامت جسمی یا ظاهری ندارند در امور تحصیلی و رفتاری با همسالان خود ممکن است با شکست روبرو شوند. اما می توانند در سایر امور زندگی مستقل عمل کرده و موفق شوند.

 

این دانش آموزان در مدارس عادی آموزش می بینند و در کنار دانش آموزان عادی درس می خوانند. با در نظرگرفتن این موضوع معلم در کلاس درس عادی با چند نفر از این دانش آموزان سر و کاردارد گه باید از نظر شناختی و عاطفی و آموزشی با این کودکان کار نماید. آن ها در یادگیری مطالب بسیار کند بوده و زود فراموش می کنند که این امر روی تدریس معلم و روند آموزشی با سایر بچه ها تاثیر می گذارد.

 

بچه های عادی و نرمال از یادگیری خوبی برخوردار هستند زود یاد می گیرند و فراموش نمی کنند. مشکلات رفتاری کمتری دارند دقت و تمرکز بیشتری دارند. اما کار با دانش آموزان دیر آموز نیاز به وقت فراوان صبر و بردباری تحمل رفتارهای ناخوشایند را می طلبد.

 

در اکثر کلاس های عادی دانش آموزانی هستند که قادر نیستند با دیگر همکلاسی های خود به رقابت بپردازند و در نتیجه در پایان سال تحصیلی مردود می شوند و نا موفق می گردند این گروه از افراد که دانش آموزان دیرآموز نام دارند.

 

به علت کمی رشد ذهنی قادر به فراگیری مطالب و حل مسایل همانند افراد عادی و همسن و سال خود نیستند و در میان گروه های عقب مانده ذهنی از بالاترین درجه رشد ذهنی برخوردار بوده و بزرگترین گروه از گروه های عقب مانده ذهنی را تشکیل می دهند و بهره هوشی آن ها توسط اکثر محققان و متخصصان بالینی به عنو ان وضعیت نرمال هوشی در نظر گرفته شده است.

 

این کودکان در یادگیری مطالب بسیار کند بوده و به زودی فراموش می‌کنند. از طرفی به علت بهره هوشی بالا قدرت سازگاری با محیط و قدرت تعمیم نسبتا بالاتر در سطح کودکان آموزش پذیر قرار نمی‌گیرند.

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما