مارس 7
بازدید : 2446
نظرات : بدون دیدگاه
رفتار معلم

در حوزه آموزش و تربیت، نقش معلمان و اساتید از دیگر افراد بسیار برجسته تر می باشد. دانش آموز شکل گیری شخصیت خود را مرهون معلمان خود می دانند. زیرا آنچه در فرایند تعلیم و تربیت به فرد انتقال می یابد تنها معلومات و مهارت های معلم نیست بلکه تمام صفات، خلقیات، حالات نفسانی و […]

در حوزه آموزش و تربیت، نقش معلمان و اساتید از دیگر افراد بسیار برجسته تر می باشد. دانش آموز شکل گیری شخصیت خود را مرهون معلمان خود می دانند. زیرا آنچه در فرایند تعلیم و تربیت به فرد انتقال می یابد تنها معلومات و مهارت های معلم نیست بلکه تمام صفات، خلقیات، حالات نفسانی و رفتار ظاهری او نیز به شاگردان منتقل می شود.

 

رابطه دانش آموز با معلّم یک رابطه باطنی و معنوی است دانش آموز و یا دانشجو معلّم را شخصیتی محترم و ممتاز می داند که او را در بزرگ شدن و به استقلال و آزادی رسیدن، و به عضویت رسمی جامعه در آمدن کمک و مساعدت می نماید. معلّم با روح و جان دانش آموز و یا دانشجو سر و کار دارد و به همین جهت به عنوان یک الگو ی محبوب و مطاع پذیرفته می شود.

 

یک معلّم خوب که با رفتار و گفتار پسندیده اش دانش آموزان را خوب پرورش می دهد، بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام می دهد و به عکس یک معلّم بد اخلاق و بد رفتار و منحرف که با رفتار بد خود، دانش آموزان را به انحراف و تباهی می کشد بزرگترین خیانت ها را نسبت به اجتماع مرتکب می شود. بنابراین شغل و حرفه معلمی و استادی از حساس ترین و مسئولیت دارترین شغل های اجتماع می باشد.

 

معلم و استاد نمی تواند نسبت به اخلاق و رفتار خود آزاد و بی تفاوت باشد، زیرا محدوده اخلاقیاتش فراتر از خود اوست. او تنها مسئول خودش نمی باشد بلکه مسئولیت تعدادی از انسانهای معصوم را نیز به عهده گرفته است.

 

استاد و معلّم باید به این مسئولیت سنگین و ارزشمند و میزان و مقدار نفوذش در دانش آموزان خوب بیندیشند و با اصلاح و اخلاق و رفتار خویش بهترین الگوها را در اختیار دانش آموزان و یا دانشجویان قرار دهند

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما