مارس 5
بازدید : 771
نظرات : بدون دیدگاه
بندگی نوجوان

معاشرت و همنشـینى با دوستان سالم و با ایمان، موجب رشد شخصیت اجتماعى وتقویت ارزشها اخلاقى معنوى در نوجوان مى گردد. انتخاب دوستانى که از لحاظ درسى و اخلاقى شایسته اند، خود مى تواند بهترین بازوى موفقیت در آینده نوجوان باشد. با دوستان خوب و مورد اعتماد می توان در زمینه هاى درسى و مسائل […]

معاشرت و همنشـینى با دوستان سالم و با ایمان، موجب رشد شخصیت اجتماعى وتقویت ارزشها اخلاقى معنوى در نوجوان مى گردد. انتخاب دوستانى که از لحاظ درسى و اخلاقى شایسته اند، خود مى تواند بهترین بازوى موفقیت در آینده نوجوان باشد. با دوستان خوب و مورد اعتماد می توان در زمینه هاى درسى و مسائل اجتماعى و فرهنگى به تبادل نظر و همکارى پرداخت. از طرفى دوستى با افراد پست و فرومایه که معمولا آلوده به انحراف هاى اخلاقى هستند، یکى از زمینه هاى مضر و انحرافى جوان است.

 

یک دوست ناباب، سرنوشت انسان را بطور کلى از مسیر اصلى خود خارج کرده و او را در ورطه هـولـنـاک فساد و گمراهى و انحراف هاى اخلاقى مى اندازد و موجبات تیره روزى وى را فراهم مى سازد. نوجوان، برای رشد و کمال روحی و جسمی هم به فعالیت های بدنی نیاز دارند و هم به طراوت و شادابی روح. باید تفریحات سالم را، به گونه ای برای نوجوانان فراهم کرد که هم وقت آنها را پر کند و بیکار و سرگردان نمانند و هم در رشد جسمی و روانی آنان تاثیر داشته باشد.

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما