مارس 4
بازدید : 571
نظرات : بدون دیدگاه
محبت

اینکه یک کودک چقدر تربیت پذیر باشد، در درجه اول بستگی به این دارد که احساس کند چقدر مورد محبت قرار دارد و چقدر به عنوان یک انسان و عضو خانواده او را به حساب می آورند. رفتار محبت آمیز و محترمانه و برقراری ارتباط متناسب و درست با کودک، در روح و روان او […]

اینکه یک کودک چقدر تربیت پذیر باشد، در درجه اول بستگی به این دارد که احساس کند چقدر مورد محبت قرار دارد و چقدر به عنوان یک انسان و عضو خانواده او را به حساب می آورند. رفتار محبت آمیز و محترمانه و برقراری ارتباط متناسب و درست با کودک، در روح و روان او تأثیر فراوانی دارد.

 

این گونه برخورد ها، او را به زندگی، دل گرم و عواطف لطیف وی را تقویت می کند و حس #کمک به دیگران و مهربانی را در او بیدار می سازد. اگر کودک، والدین خود را افرادی فهمیده و با محبت ببیند، یاد می گیرد که با دیگران همین گونه رفتار کند؛ چون دوست دارد همیشه والدین و اطرافیان را از خود راضی نگه دارد.

 

همان گونه که کمبود مهر و محبت آثار خطرناکی برای فرد و جامعه به دنبال دارد، زیاده روی در الفت و محبت نیز کودک را ناتوان و بی اراده می کند و حس مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس و شجاعت در او تقویت نمی شود. پس در محبت کردن به کودکان نیز چون دیگر کارها باید میانه رو بود. پرورش محبت آمیز، بهترین پاداش و هدیه والدین به کودکان است و از آنجا که آن ها دوست دارند به والدین خود نزدیک باشند، باید وقت بیشتری را برای در کنار آنها بودن اختصاص دهیم

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما