محیط روزمرۀ ما، دنیای کشف نشدۀ کودکان

كودكان به طور طبيعی كنجكاو هستند، زيرا هرچه در اين دنيا می بينند براي آن ها جالب و تازه است: خواه يک مورچه باشد كه خرده نانی را كه چند برابر خودش است به سمت لانه می كشد، يا حلزونی باشد كه در گوشه يک پياده روی باران زده به راه خود ادامه می دهد. […]

كودكان به طور طبيعی كنجكاو هستند، زيرا هرچه در اين دنيا می بينند براي آن ها جالب و تازه است: خواه يک مورچه باشد كه خرده نانی را كه چند برابر خودش است به سمت لانه می كشد، يا حلزونی باشد كه در گوشه يک پياده روی باران زده به راه خود ادامه می دهد.

 

البته اين حس كنجكاوی طبيعی كودک شما، در صورتی كه با يكی از كارهای فوری شما (مثلا رساندن كودک به مهد كودک در اول صبح برای اينكه به موقع در محل كارتان حاضر شويد) همزمان شود، ممكن است حواس شما را از كارهای اصلی تان غافل كند؛ علاوه بر اين شايد توجه به اين نكته كه در دنيای كودک، راه رفتن يک حلزون از كارهای شما مهمتر است، برايتان چندان خوشايند نباشد! در اينجا چند راه برای بهره بردن از كنجكاوی كودک و تبديل كردن آن به يک تفريح شاد و هيجان انگيز، ارائه شده است:

 

  • محیط اطراف، سفری اكتشافی

وقتی می خواهيد برای خريد يا انجام كاری از منزل بيرون برويد، به همراه بردن كودک ممكن است برايتان مصيبت باشد، اما از همين فرصت هم می توانيد استفاده كنيد و يک سفر اكتشافی هيجان انگيز و مفرح ايجاد كنيد. نانوايی، ميوه فروشی، قصابی، فروشگاه كفش و هر جای ديگر می تواند برای كودک دنيای تازه ای باشد كه در آن افراد و موضوعات جالب را تجربه كند. می توانيد از قبل او را برای رفتن به چنين جايی آماده كنيد و بايدها و نبايدها را مشخص كنيد؛ زمانی كه در صف ايستاده ايد يا منتظر تميز كردن گوشت يا مرغ هستيد، می توانيد در مورد آنچه در محيط اتفاق می افتد با كودک خود حرف بزنيد.

 

باران مي آيد؟ لازم نيست بداخلاقی كنيد! بارانی و چكمه های پلاستيكی كودكتان را به او بپوشانيد و برای خريد از خوار و بار فروشی با هم برويد؛ در بين راه در چاله های آب لگد بزنيد، شاخه های درختان را تكان دهيد تا قطرات باران كه روی آن ها مانده اند بر سر و رويتان بپاشند و به كودكتان نشان دهيد كه چگونه می تواند قطره های باران را با زبانش بگيرد و به دهان ببرد! با هم به ابرها نگاه كنيد؛ او ممكن است برای شما بگويد كه چه شكل های جالبی در ابرها می بيند و شما را شگفت زده كند. بعد به خانه بياييد، كاكائو درست كنيد و با خامه هايی كه به شكل ابر درآورده ايد، روی آن را بپوشانيد. برای شام هم می توانيد پوره سيب زمينی ابری به او بدهيد!

 

می توانيد با تبديل گردش های بيرون شهر در پايان هفته به مسافرت های هيجان انگيز و پر ماجرا، حس ماجراجويی كودک خود را ارتقاء دهيد. لباس های مخصوص گردش بپوشيد (می توانيد كلاه ايمنی بچه گانه يا چراغ قوه به كودک خود بدهيد) و خوراكی های سبک مخصوص سفر را همراه ببريد (با به نخ كشيدن دانه های آجيل می توانيد يک دستبند خوراكی درست كنيد). اجازه دهيد كه كودكتان نيز يک عروسک را به عنوان همراه با خودش بياورد. می توانيد از سفر كوتاه خود، سوغاتی و يادگاری بياوريد (می توانيد از اين جعبه سوغاتي ها برای سرگرم كردن كودک در يک روز بارانی استفاده كنيد تا مجبور نشويد با او به خيابان برويد و خيس خيس برگرديد!).

 

پدر و مادران شاغل معمولا از اينكه نمی توانند گردش ها و فعاليت های شاد و خلاقانه با كودک خود داشته باشند، بيشتر احساس گناه می كنند؛ ممكن است بگویيد من فقط دخترم را بعد از ظهرها می بينم، و ما ديشب تنها توانستيم برای شام و حمام در كنار هم باشيم. اما با قدری تخيل، همه پدر و مادرها (حتی آنهايی كه خسته از سر كار بر میگردند) می توانند ميز شام را به كلبه خوراكی ها يا وان حمام را به يک اقيانوس پرهيجان تبديل كنند! و در واقع، آنچه كودک شما بدان نياز دارد، فقط همين است.

 

  • براي بوییدن گل ها، كمی تامل كنيد

همان گونه كه احتمالا خود شما هم متوجه شده ايد، بچه ها زياد وقت تلف می كنند. اين بدان خاطر است كه آن ها در همين لحظه زندگی می كنند (به قبل و بعد كاری ندارند) و تنها به چيزهايی كه جلوی رويشان قرار دارد، توجه می كنند. طبيعی است كه شما نتوانيد همواره پا به پای كودک راه برويد و در هر كاری كه او دوست دارد، همراهی اش كنيد؛ اما بهتر است هر وقت می توانيد، كمي بيشتر برايش وقت بگذاريد.

او يک كفشدوزک ديده است؟

كفشدوزک را روی دست او (يا اگر او می ترسد، روي دست خودتان) قرار دهيد. خال های سياه رنگ او را بشماريد. درباره اينكه كفشدوزک چه می خورد، كجا زندگی می كند و شب ها كجا می رود، با هم حرف بزنيد. اگر باغبانی می كنيد و به يک كرم يا حشره برخورد كرديد، آن را به كودك خود نشان دهيد. اجازه دهيد با آرامی با آن بازی كند، يا اينكه آن را در يک شيشه بگذاريد تا كودک شما بتواند برای چند دقيقه آن را ببيند. سپس با كمک كودک، كرم يا حشره را در باغچه رها كنيد. اگر با كودک خود در حال قدم زدن در خيابان های شهر هستيد و به يک تابلوی تبليغاتی يا ديوار نوشته برخورد كرديد، چند لحظه صبر كرده و به آن نگاه كنيد. می توانيد يک بازی ساده را شروع كنيد: از او بپرسيد كه آيا می تواند مردی را كه كلاه خنده دار دارد پيدا كند؟ ماشين قرمز را چطور؟ سگ بزرگ را چطور؟

 

ممكن است گاهی اوقات چيزهايی برای كودک جذاب باشند كه برای شما جذاب نيستند. شما ممكن است در يک باغ وحش، شتر يا فيل را به او نشان بدهيد، اما توجه او به كبوترها و موش هايی كه به قوطی های كنسرو در زباله ها حمله می كنند، جلب شود. اشكالی ندارد. اجازه دهيد تا به كبوترها و موش ها نگاه كند. اين حيوانات كوچكتر از فيل و شتر هستند (با قد و اندازه خود كودک متناسبند!) و بالاخره بخشی از طبيعت محسوب می شوند كه می توانند همانند شتر يا فيل، علاقه او را به طبيعت تحريک كنند.

 

  • به تغييرات موجودات و محيط اطراف، توجه كنيد

كودكان به تغييراتی كه در دنيای اطراف ايجاد می شوند، علاقه نشان می دهند؛ كه اين شايد بدان خاطر است كه خود آن ها نيز به سرعت در حال تغيير هستند. از چيزهايی كه در دسترس هستند شروع كنيد: وقتی اولين ستاره شب در آسمان ظاهر شد، يك آرزو بكنيد؛ يا ماه را در طول شب های يک هفته، هر شب نگاه كنيد و در مورد تغيير شكل آن با همديگر صحبت كنيد.

 

اما شما می توانيد خودتان نيز چيزهايی را در خانه توليد كنيد كه دائم تغيير كنند. يک دانه لوبيا يا نخود فرنگی را كه به سرعت رشد می كند در يک گلدان كوچک بكاريد و تعداد روزهايی را كه طول می كشد تا آن سبز شود، بشماريد. يا اينكه نور يک چراغ قوه قوی را داخل گلدان شيشه ای بيندازيد تا او بتواند رشد ساقه و حركت ريشه ها به سمت آب را ببيند. ساقه كرفس را در فنجاني كه پر از آب است قرار دهيد، رنگ قرمز خوراكی را به آب اضافه كنيد و مدت زمانی را كه طول می كشد تا رنگ قرمز به همراه آب وارد ساقه كرفس شود، اندازه گيری كنيد.

 

نشاسته ذرت را به آب اضافه كنيد تا يک خمير صدادار ايجاد شود، يا سركه را به مايه كيک اضافه كنيد و ايجاد حباب های زيبا را در آن مشاهده كنيد. با اين حال بهتر است كه خمير كيک را به كيک تبديل كنيد؛ زيرا نتيجه آن برای كودک دوست داشتنی تر و خوشمزه تر است! وقتی هنوز شام آماده نيست بعضی از والدين، از حقه قديمی ژلاتين استفاده می كنند: يک بسته پودر ژله يا دو ورقه ژلاتينی ساده را در آب حل می كنند، و آنگاه به كودک می دهند تا آن را آنقدر تكان دهد كه ژله خودش را بگيرد. سپس كودک می تواند با دست يا قاشق به آن ضربه بزند و لرزش آن را نگاه كند! احتمالا در اين مدت شام آماده می شود.

 

اگر بتوانيد يک جوجه را در حال بيرون آمدن از تخم، يا يک پروانه را در حال پاره كردن پيله اش، به كودكتان نشان بدهيد، فوق العاده خواهد بود. اما اگر امكان اين كار را نداريد، نگران نباشيد. آب شدن يک قالب يخ در يک پياده روی گرم هم می تواند همان قدر هيجان انگيز باشد.

 

همیشه به یاد داشته باشید محیطی که برای ما عادی و روزمره است برا کودکان پر از موارد کشف نشده است…

 

 

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما