هدایت غریزۀ جنسی

در حوزۀ عمل، تربيت جنسی از موضوع­ های چالش­ انگيز خانواده­ های ايرانی است. پدران و مادران نمی توانند نسبت به غريزۀ جنسی فرزندان خود بی­ تفاوت باشند. زيرا تربيت جنسی يكی از دشوارترين و حساس­ترين انواع تربيت­ هاست كه اندک اشتباه و غفلتی در آن ممكن است كودک را به وادی فساد بكشاند.   […]

در حوزۀ عمل، تربيت جنسی از موضوع­ های چالش­ انگيز خانواده­ های ايرانی است. پدران و مادران نمی توانند نسبت به غريزۀ جنسی فرزندان خود بی­ تفاوت باشند. زيرا تربيت جنسی يكی از دشوارترين و حساس­ترين انواع تربيت­ هاست كه اندک اشتباه و غفلتی در آن ممكن است كودک را به وادی فساد بكشاند.

 

تربیت جنسی ، عبارت است از این که «فرد در دوره های رشد کودکی، نوجوانی و جوانی، به گونه ای پرورده شود و آموزش ببیند که با جنسیت خود آشنا گردد و آن را بپذیرد؛ قدردان وجود خویش باشد و به آن افتخار کند؛ نقش مذکّر یا مؤنّث بودن از لحاظ اجتماعی را یاد بگیرد؛ و احکام و آداب دینی در ارتباط با مسائل جنسیِ مربوط به خود و روابط با همجنس و جنس مخالف را فرا گیرد؛ آمادگی روانی برای ازدواج و تشکیل خانواده را پیدا کند؛ با مسائل مربوط به زندگی خانوادگی و روابط با همسر آشنا گردد و در سایه آن، به آرامش برسد؛ به گونه ای توانمند شود که عواطف و فعّالیت های جنسی خویش را در جهت قرب الی اللّه و جلب خُشنودی خداوند ، به کار گیرد».

 

با توجّه به این تعریف، تربیت جنسی، حوزه وسیعی را در بر می گیرد و شامل فعّالیت های تربیتی ای است که از آغاز زندگی، مرحله به مرحله در جهت رشد متعادل و متناسب غریزه جنسی صورت می گیرد تا فرد، با وظایف و رفتارهای جنسی آشنا شود و به اهداف تربیتی جنسی (از قبیل: مودّت و رحمت و آرامش در زندگی و سلامت روان) برسد و نسل هم تداوم پیدا کند.

 

تربیت بعد جنسی برای بقا حیات بشری ضروری و لازم است. همچنان که قوه جنسی نیز برای بقا نسل بشری لازم است. اگر این قوه درمسیر صحیح هدایت شود، نتیجه اش تربیت جنسی خواهد بود. برای تربیت جنسی به آموزش و تربیت نیاز داریم. امروزه اثبات شده است که قوای درونی انسان تاثیری مستقیمی ازقوه جنسی دارند. نقطه شروع تربیت بعد جنسی از بدو تولد شروع می شود و این مساله مسئولیت پدران و مادران را زیاد می نماید.

 

قرآن کریم تاکید دارد بر اینکه وجود زن، زمینه بقای نسل و دوام حیات جامعه است نه وسیله لهو و لعب، اگر تامل و دقت کافی صورت گیرد تحول و تاثیر عمیقی در تربیت جنسی انسان ها خوهد آمد.

نویسنده این مطلب :

فرزند پرتال

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه شما